fbpx

Biobränslen ger lyft för värmeväxlare

En värmeväxlares huvuduppgift är att säkerställa effektiv energianvändning vid uppvärmning och kylning. Detta gör den genom att överföra energi från ett medium (exempelvis luft eller vatten) till ett annat utan att medierna blandas. En vanlig typ av värmeväxlare är de plattvärmeväxlare som finns i processindustrin. Plattorna är utformade med olika mönster så att avlämningen och upptagningen av värme blir...

Läs mer

Generationsväxling i kärnkraftverken

1932 upptäckte den engelske fysikern James Chadwick neutronen; en partikel i atomers kärna som saknade elektrisk laddning. Kombinerat med tidigare forskning kring förhållandet mellan massa och energi lade upptäckten den teoretiska grunden för kärnkraften. Förenklat kan man säga att kärnkraft går ut på att klyva stora atomer, vanligtvis uran, genom att bombardera dem med neutroner. När urankärnan klyvs bildas...

Läs mer

Staden som framtidens gruva

Under städer över hela världen döljer sig mänskliga artefakter i form av miljontals ton oanvända och bortglömda kablar och rör. Marken under staden kan faktiskt betraktas som en gruva och beräkningar visar att bara i Sverige döljer sig fyndigheter av aluminium, koppar och bly till ett värde av flera tiotals miljarder kronor. Telebolag och energibolag installerar efterhand nya kommunikations-...

Läs mer

Miljöanpassad värme i vitvarorna

Sedan länge står diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren för en betydande del av energiförbrukningen i våra bostäder, tvättstugor och förskolor. I dessa maskiner är det elektriska element som värmer upp vatten och luft till lämplig tvätt-, disk- och torktemperatur. Under 1980-talet blev den alternativa tekniken att ansluta vitvarorna till varmvatten (Heating Water Circuit; HWC) kommersiellt tillgänglig, men något egentligt genombrott...

Läs mer

Expanderande etisk kaffekedja

”I september 2006 föddes företaget Barista med ett nytt sätt att driva en coffee shop. Lite nördigare kaffe, personal med egna personligheter samt en transparent värdekedja med Fairtrade, ekologiska produkter och samarbete med FN”, berättar Björn Almér, som är en av grundarna till kaffekedjan Barista. ”Tillsammans med Nina Forsberg och Maria Andersson skapade vi en vision om en ekologiskt...

Läs mer

Närodlad plast

Utvecklingen av biobaserade baskemikalier och kemiprodukter är en av förutsättningarna för hållbar utveckling i näringslivet och samhället. Att använda förnybara råvaror – eller resurser som idag betraktas som avfall – är en viktig del i omställningen. Infrastrukturen i Sverige är välutvecklad och det finns god tillgång till biomassa, alltså förutsättningar som ger svensk industri goda möjligheter att möta ökad...

Läs mer

Att använda miljöfrågor till en affärsmässig fördel

Framsynta företag kan dra affärsmässiga fördelar av många av dagens miljöproblem. Det problem som politiker, forskare och näringsliv fokuserar på är sedan flera år klimatfrågan. För att kunna avgöra vilka kommersiella möjligheter som finns i samband med detta miljöproblem behöver företagen kunskap om hur omvärldens reaktioner på klimatförändringarna påverkar villkoren för den egna affärsverksamheten. Ökade temperaturer kan ge förvärrad...

Läs mer

Förbättrad biogasproduktion

I dessa tider, med oro över den globala uppvärmningen, vilda svängningar i oljepriset och en ovisshet på marknaden vad gäller tillgången på fossila bränslen, erbjuder biogas ett förnyelsebart alternativ som inte påverkar halten av koldioxid i atmosfären. Biogas utvinns genom biologisk nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Biogasen kan tillverkas av avfallsprodukter som gödsel, rötslam, sopor samt...

Läs mer

Koldioxidneutral bensin

Transportsektorn står för 13 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I Sverige är siffran än högre; inrikes transporter står för mer än 30 procent av de svenska utsläppen. Det gör att jakten på miljövänliga bränslen är en central del i kampen mot utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna. Strävan efter att producera koldioxidneutrala bränslen är fortgående, och en stor...

Läs mer

Skräddarsydda elastomerer bidrar till hållbar utveckling

Tänk dig ett material som påminner om gummi, men som kan utvidgas upp till tio gånger sin storlek då det kommer i kontakt med vatten, för att sedan återta sin ursprungliga form när vattnet försvinner. Egenskaper som är skräddarsydda i exempelvis tätningar till vattenreningsverk, avlopp och tankar – alltså tillämpningar där miljöprestanda är viktigt. Vi talar här om en...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »