fbpx

Energi från undervattensströmmar

Att utnyttja de kraftiga vattenströmmar som finns i världshaven för att producera energi är en mycket lockande tanke. Denna energikälla är nämligen väldigt omfattande och finns tillgänglig i stora delar av världen. Vattenströmmar är inte bara förnyelsebara, utan dessutom en naturkraft som på ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt kan producera energi. Att faktiskt kunna tämja vattenkraften har däremot visat...

Läs mer

Fokus på naturliga köldmedier

”Nu är de naturliga köldmedierna på allvar på gång i kylbranschen”, konstaterar Björn Skattberg, som är VD för Frigadon AB. ”Inom vätskekylning övergav vi för länge sedan de traditionella ozonnedbrytande köldmedierna och den hälso- och miljöfarliga ammoniaken. Vi tror starkt på köldmedier som koldioxid, propylen och vattenbaserade saltlösningar”, fortsätter Björn. ”Intresset för de här typerna av köldmedier kommer att...

Läs mer

Konferens – Svenska företag skapar miljönytta

Svenskt Näringsliv bjuder in till en konferens med fokus på företagens förmåga att skapa ”miljönytta” det vill säga konkurrenskraftiga produkter med hög funktions- och miljöprestanda. Företagens miljönyttor/produkter bidrar till miljönytta där de används i Sverige och världen. Vår önskan är att bidra till det viktiga samtalet om hur näringslivet bidrar till det viktiga miljöarbetet och hållbar samhällsutveckling. Rapporten ”Varor och tjänster som gör miljönytta i Sverige och världen” lanseras under seminariet och vi ser mycket fram mot en givande diskussion om näringslivets roll i arbetet  med miljömålen. Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv, inleder konferensen tillsammans med bland annat Anders...

Läs mer

Skriv ut ditt nya hus med innovativ och miljösmart teknik

Det är många som talar om additiv tillverkning och entusiasterna är övertygade om att tekniken kommer att förändra tillverkningsmetoderna inom många branscher. ”Additiv tillverkning – friformsframställning eller 3D-printing – är olika namn på samma sak. Det går ut på att en maskin printar ut objekt baserade på en digital ritning genom lager-på-lager-tillverkning”, berättar Marlene Johansson, som är föreståndare för...

Läs mer

Megatrenderna, de utvecklingsvågor vi gått igenom sedan den industriella revolutionen verkar dessa bli allt kortare. Fem vågor har vi passerat och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte – där cleantech spelar en avgörande roll.

Megatrenderna, de utvecklingsvågor vi gått igenom sedan den industriella revolutionen verkar dessa bli allt kortare. Fem vågor har vi passerat och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte där cleantech spelar en avgörande roll.

Läs mer

Grön energi ur kilometerdjupa borrhål

DHE Holding utvinner geotermisk energi genom djuphålsborrning. Med en ny, patenterad borrteknik tar man sig genom berggrunden tio gånger snabbare än med annan teknik, och når större djup där temperaturen är högre. Det gör energikällan lönsam på platser där den inte förut varit ett alternativ.

Läs mer

Mikrobiologin i fokus vid rening av avloppsvatten

Förorenat avloppsvatten kan orsaka allvarliga miljöproblem. Under mitten av 1900-talet uppmärksammades effekterna i miljön av syreförbrukande ämnen i avloppsvatten och biologiska metoder för rening utvecklades. Resultatet blev att antalet döda eller igenväxta sjöar och vattendrag minskade i många länder. Avloppsvattenproblematiken var dock mer komplex än vad man först trodde. Nästa område blev krav på rening av utsläppen av kväve...

Läs mer

Diesel på tallolja minskar koldioxidutsläppen

Runt om i världen söker man med ljus och lykta efter morgondagens drivmedel. Stigande oljepriser och ökade miljö- och hållbarhetskrav från såväl lagstiftare som konsumenter sätter stor press på företagen att förnya och förbättra drivmedlen. Biogas, el och etanol är några av de alternativ som redan finns på marknaden, men nya lösningar är på väg. Diesel från skogsråvara Senast...

Läs mer

Resurseffektiv framställning av metallegeringar

Frågor som rör energianvändning och minskad miljöpåverkan har blivit allt viktigare för gruv- och metallindustrin. ”Vi har utvecklat en patenterad metod att framställa metallegeringar på ett resurseffektivt sätt”, konstaterar Dag Sjöberg, som är vd för bolaget Minpro. ”Legeringen består av järn och wolfram (ferrowolfram; FeW) och används bland annat i verktygsstål, snabbstål och rostfritt stål. Råvaran i vår process...

Läs mer

Sensorer ger frisk luft inomhus

Begreppet koldioxidsensor är nog obekant för de flesta av oss, men sådana utrustningar används i stor skala för styrning och reglering av ventilationen i offentliga lokaler och mindre bostäder. Där bidrar sensorerna till ökad komfort och minskad energiförbrukning. Andra exempel, där det gäller att ha kontroll på koldioxidkoncentrationen, är vid odling av tomater i växthus, containertransporter av fukt och...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »