fbpx

Medveten klimatförändring med geoengineering?

Förutom att strypa utsläppen av nya växthusgaser kan vi behöva minska halterna som redan finns i atmosfären – en medveten klimatjustering. Under en övergångsperiod skulle den globala temperaturökningen också kunna balanseras något genom att dämpa solinstrålningen.

Läs mer

Lastbil på järnväg minskar klimatpåverkan

Jämtland är glest befolkat med fler träd än innevånare. Ungefär hälften av landskapet är täckt av skog och endast cirka en procent är bebyggda områden. Jämtland förknippas därför av många med sport- och naturupplevelser. Landskapet rymmer emellertid också människor med entreprenörsanda, ett stort antal små företag och en övergripande vision om hållbar utveckling. En hel del av entreprenörerna har...

Läs mer

Unik elmotor för cyklar

Fordonsindustrin är för närvarande inne i en stor omställningsprocess. Att människor och varor måste transporteras är de flesta helt överens om. Dock är det allt fler av oss som anser att priset i form av klimatpåverkan och andra negativa miljöeffekter från bilar och lastbilar börjar bli alltför högt. Intresset för miljöanpassade fordon har därför ökat och i omställningsprocessen samspelar...

Läs mer

Fusion tämjer solens kraft

Varje timma producerar solen energi ekvivalent med 3,8*10^23 kilowattimmar. Varje sekund produceras mångdubbelt mer energi än vad hela jorden gör av med under åratal. Då är det inte så konstigt att forskare länge drömt om att tämja den enorma potential som solens energiomvandling erbjuder. Vad är det då som händer 150 miljoner kilometer bort? Fusion händer. Mindre atomkärnor smälter...

Läs mer

Kompositmaterial ger bränslesnålare bilar

”Att minska vikten är ett av huvudspåren inom fordonsindustrin då det gäller att reducera bränsleförbrukningen – och därmed utsläppen av klimatpåverkande gaser”, konstaterar Jan-Anders Månson, som är grundare till bolaget EELCEE och professor vid Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). ”Under mer än 20 år har vi bedrivit forskning och utveckling kring kompositmaterial med målet att åstadkomma tillverkningsprocesser som...

Läs mer

Färsk revolution i barnmatshyllan

I Sverige säljs det varje år barnmat för omkring 1 miljard kronor. I många avseenden är branschen traditionell och barnmatsburkarna ser ungefär likadana ut som de gjorde för femtio år sedan. Något som bidrar till detta är de krav som bland annat gäller barnmatens näringsinnehåll och restriktionerna kring tillsatser och konserveringsmedel. Glasburkarna på hyllan i butiken innehåller därför konserverad...

Läs mer

Nya material formar framtiden

Från höghållfasta stål och metalltrikåer till mer futuristiska aerogeler, metallskum och amorfa metaller kan nya material ge hållbara, lättare produkter med nya egenskaper, och minskade transportutsläpp. Samtidigt pågår en processutveckling som minskar utsläpp och sparar energi i masstillverkningsledet. En stor del av vår energikonsumtion går åt till att förflytta saker, inte sällan tillverkade av stål. Stål är ett av...

Läs mer

Framtidens jordbruk utan solljus

Med energieffektiv LED-belysning kan grönsaker odlas inomhus. Det finns massor av lokaler som lämpar sig för inomhusodling och det kan röra sig om övergivna lagerbyggnader, industribyggnader och varuhus. Odlingen kan bedrivas inne i städerna och befolkningen kan få tillgång till lokalt producerade livsmedel.

Läs mer

Biosyntetfilter minskar klimatpåverkan

Dinairs filter GreenFlo® består till mer än hälften av förnybar bioplast. Filteregenskaperna är goda, och eftersom filter är en förbrukningsvara som byts regelbundet blir den totala miljönyttan stor. Nu säljer företaget fler biosyntetfilter än konventionella fossilbaserade.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »