fbpx

Säkrare mat från jord till bord

Att ha tillgång till säker mat är ett grundläggande krav från konsumenter över hela världen, men i ett globaliserat samhälle har livsmedelsprodukternas resa från jord till bord blivit alltmer komplex. Nya matvanor har resulterat i förändrade mönster i produktion, distribution och förvaring av livsmedel och kemiska ämnen och mikroorganismer kan orsaka föroreningar i flera steg av kedjan. Vi talar...

Läs mer

Banbrytande teknik för lysrörsbelysning

Kostnaden för belysning är betydande för företag som har stora upplysta anläggningar. Det kan röra sig om parkeringshus, lagerhallar, industrier, stationer, flygplatser, växthus eller andra lokaler där lysrören är tända större delen av dygnet. ”Energipriserna blir allt högre, miljömedvetandet ökar och det är många företag som letar efter smarta belysningslösningar för att spara pengar och minska sitt koldioxidavtryck. LED-lampor...

Läs mer

Inget vatten, inga kemikalier och glada människor

Diskmaskinstillverkaren Granuldisk har en ovanlig och utmanande vision för företagets utvecklingsprocesser och produkter – ”inget vatten, inga kemikalier och glada människor”. Bakom visionen finns ett koncept som utvecklades under 1970-talet och som revolutionerat grovdiskbranschen över hela världen. ”Bolaget bildades 1987 och den ursprungliga visionen har resulterat i kontinuerlig utveckling och förbättring av vår patenterade teknik. Visst används det fortfarande...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.