Genom RSS kan du hålla dig uppdaterad på nya artiklar på miljönytta.se utan att besöka vår webbplats. Istället får du nyheterna till din RSS-läsare när de publiceras.

För att ta emot RSS behöver du en RSS-läsare. Det finns inbyggt i nyare versioner av de vanligaste webbläsarna. Det finns också flera olika gratis webbaserade RSS-läsare och sådana som du kan installera i din dator. Även vissa e-postprogram kan ta emot RSS.

Miljönyttas RSS-flöde »