fbpx

Här börjar den använda plasten sitt nya liv

Fortfarande består bara sex procent av nya plastprodukter av återvunnen plast - men det är en bild som industrikedjan arbetar för att förändra. Ystadsbaserade Rondo Plast har en nyckelposition i plastcirkulationen – precis innan den återvunna plasten blir nya detaljer.

Läs mer

Svenska livsmedel i mer förnybara förpackningar

Nu fasar aktörerna i livsmedelsbranschen allt mer ut fossila plaster till förmån för förnybara och cirkulerade förpackningslösningar, och samverkar och designar för återvinning – Carlsberg, Löfbergs och Arla är tre aktuella exempel bland många.

Läs mer

Svensk skogsforskning ger alternativ till frigolit

När bioekonomin byter råvaran olja mot skog, bygger forskningsföretaget Cellutech en brygga mellan grundforskning och industri. Bland annat letar man sätt att använda genomskinligt trä och specialkompositer – men det klimatsmarta cellulosaskummet Cellufoam ligger närmast lansering.

Läs mer

Lägre utsläpp på Östersjön med vind i rotorseglen

I skärgårdens labyrinter av öar och vatten går färjorna fram och åter. Men för tekniken innanför skrovet är riktningen tydligt framåt: Viking Line är först med rotorsegel, först med LNG-bränsle, först med att göra el av restvärmen från maskinerna.

Läs mer

Effektivare hushållsprodukter med grönare plaster

Electrolux säljer 60 miljoner hushållsprodukter varje år. Nu satsar man på ambitiösa utsläppsminskningar med branschledande energieffektiviseringar och grönare material – som kylskåpsinredningar av bioplast. Med ökande global levnadsstandard växer behovet av hushållsmaskiner: under de närmaste 15 åren förväntas en miljard människor som idag saknar kylskåp köpa sitt första. Kylskåpen i utvecklingsländer stod för 10 procent av den globala elkonsumtionen...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »