fbpx

Hållbara förpackningsmaterial

Engångsartiklar och förpackningar används överallt i samhället. Vi förväntar oss att de ska vara hållbara och skydda andra produkter, exempelvis mat. De vanliga plast- och pappersmaterialen har många fördelar, men de står för en stor del av allt avfall vi slänger. Företaget Ecolean har utvecklat ekologiskt hållbara förpackningar för livsmedel. Företaget ersätter så mycket som möjligt av den ursprungliga...

Läs mer

Korrugerade förpackningar med miljöprofil

Det vanligaste materialet för transportförpackningar världen över är wellpapp. Ett korrugerat material som har många goda egenskaper men som kan skapa problem när fukt eller renhetskrav kommer in i bilden. Bolaget Wellplast AB i skånska Munka Ljungby har utvecklat ett miljöanpassat förpackningsmaterial som eliminerar problematiken med fukt och bristande renhet. Bolaget uppmärksammades nyligen i tävlingen ”The Serendipity Challenge 2014”...

Läs mer

Vindens kraft lagras i havet

Att kunna ta tillvara den energi som lagras i vågorna har länge varit en dröm för alla som gillar förnyelsebar energi, men hittills har inte tekniken funnits för att göra det på ett praktiskt och ekonomiskt sätt. Den stora stötestenen är att vågor rör sig relativ långsamt och i väldigt varierande grad. Ibland är de stora, ibland är de...

Läs mer

Framtidens flyg drivs på alger

Drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid kommer från flygbranschen. Nu arbetas det intensivt för att minska den andelen. En grundpelare i det arbetet rör forskning kring miljövänliga biobränslen. Det vanligaste flygbränslet i kommersiella plan med jetmotorer är så kallat Jet A1. Det liknar ett vanligt dieselbränsle, men är anpassat för att klara de extra påfrestningar som stora...

Läs mer

Höghållfasta stål ger ökad miljönytta

Lätta och höghållfasta stålkonstruktioner spar material både i produktionen och hos slutanvändaren. För transportfordon, lastmaskiner och lyftkranar ger höghållfasta stål ökad livslängd och ofta lägre bränsleförbrukning. Detta är egenskaper som efterfrågas alltmer i takt med stigande energipriser och ökad miljömedvetenhet. På det sättet är SSABs satsning på höghållfasta stål en satsning på miljön. Samtidig innebär järnmalmsbaserad ståltillverkning stora utsläpp...

Läs mer

Sopsorteraren Carl-Robot först i Sverige

Carl F:s sorteringsanläggning hanterar blandat byggavfall. Nu sorteras avfallet i åtta olika fraktioner med hjälp av en självlärande robot, som gör 4000 plockningar i timmen och ökar återvinningsgraden markant.

Läs mer

Attraktivare eldrift med bättre batterier och snabbladdning

Eldrift kan göra transporter lika gröna som produktionen av den underliggande elen förmår, och är en viktig möjlighet för att minska de fossila utsläppen. Hur attraktiv eldrift är som alternativ beror av batteriteknikens förmåga, dess kostnadseffektivitet, och hur väl laddningslösningarna presterar. Nya batterityper, pressade priser och snabbare laddning har börjat förändra kalkylerna i eldriftens favör. Elektroniken utvecklas i snabb...

Läs mer

Billigt biobränsle från cellulosa

Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle. Hemligheten ligger i att sönderdela biomassan till enkla sockermolekyler som sedan kan användas för att framställa etanol och andra typer av biobränsle. Tekniken gör det exempelvis möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt framställa bränsle som direkt kan tankas i en vanlig dieselmotor. ”Vår metod...

Läs mer

Solturbiner – effektiv energi utan utsläpp

Under sommaren 2015 återpubliceras några äldre artiklar . Följande artikel skrevs 2010. Det effektivaste sättet att ta tillvara solenergin i större skala är genom att på något sätt omvandla värmen till rörelseenergi som i sin tur driver en generator. Detta kan göras på en mängd olika sätt, men den lösning som i dagsläget är tekniskt relevant och ekonomiskt intressant...

Läs mer

Alla bilar kan bli emissionsfria

Emissionsfria bilar har länge känts som en avlägsen framtidsvision, men faktum är att det redan idag finns företag i Sverige vars verksamhet går ut på att just leverera tekniken till sådana. Många förknippar elbilar med små rassliga plastlådor som inte alls lever upp till den standard som vi är vana vid från vanliga personbilar. Energieffektivitet och miljövänlighet är starka...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.