fbpx

Övervakningssystem för att förhindra dammolyckor

Tillgång till vatten är en förutsättning för mänskligt liv och behovet att kontrollera vatteninfrastrukturen har antagligen alltid funnits. Olika typer av dammar har därför byggts för att styra vattenföringen i floder och andra vattendrag. Det var dock inte förrän i början av 1800-talet som dammbyggnadskonsten utvecklades till en vetenskap. Förutsättningarna för detta var ökade kunskaper inom hydrologi och hållfasthetslära....

Läs mer

Värmekameror sparar miljö och energi

Värmekameror registrerar IR-strålning och visar omgivningens temperatur i form av färger. Tekniken kan bland annat användas för att identifiera värmeförluster i byggnader, inspektera sol- och vindkraftverk och upptäcka läckage av miljöskadliga gaser. FLIR, med rötter i svenska AGA, är en stor exportör.

Läs mer

Inget vatten, inga kemikalier och glada människor

Diskmaskinstillverkaren Granuldisk har en ovanlig och utmanande vision för företagets utvecklingsprocesser och produkter – ”inget vatten, inga kemikalier och glada människor”. Bakom visionen finns ett koncept som utvecklades under 1970-talet och som revolutionerat grovdiskbranschen över hela världen. ”Bolaget bildades 1987 och den ursprungliga visionen har resulterat i kontinuerlig utveckling och förbättring av vår patenterade teknik. Visst används det fortfarande...

Läs mer

Ecodriving minskar bränsleförbrukningen

Mängden koldioxidutsläpp från transporter är direkt beroende av hur mycket fossilt bränsle som förbrukas. Bränsleförbrukningen är också en betydande kostnadspost för transportföretag. Av denna anledning är det ofta attraktivt med bränslesnåla motorer och en utformning av fordonet i stort som optimerar effektiviteten i bränsleutnyttjandet. Utöver själva fordonet och motorn kan bränsleförbrukningen även påverkas väsentligt av förarens beteende. Att planera...

Läs mer

The sound of silence

Har du funderat över hur svårt det är att hitta riktigt tysta platser i dagens samhälle. I hemmet väsnas hushållsmaskinerna, värmepumpen och hemelektroniken. På arbetsplatsen brummar datorernas fläktar, luftkonditioneringen, kaffemaskinen och mycket annat. Arbetar du i tillverkningsindustrin är det inte ovanligt att bullernivån är så hög att du måste använda hörselskydd. I bilen hör du vägbuller och motorljud och...

Läs mer

Framtidskloka värmesystem

De gamla olje- och elpannorna som använts för bostadsuppvärmning verkar ha sett sina bästa dagar – både ur miljösynpunkt och med tanke på de ökande priserna på bränslen. Vissa hushåll har övergått till värmesystem som bygger på förnyelsebar energi eller så har de anslutit sig till fjärrvärmenätet. Vad kan ett klokt värmesystem för framtiden innebära? Svaret beror på vilka...

Läs mer

Plastinsamlingssystem bekämpar fattigdom

Vancouverföretaget Plastic Bank försöker skapa marknader för plastavfall och bygga upp cirkulära system i fattiga regioner. Verksamheten som inleddes i Haiti 2015 utökas nu till Sydamerika och Sydostasien.

Läs mer

Energiskörd – att återvinna spillenergi

Energiskörd handlar om att utnyttja lågvärdig energi som annars går till spillo, främst till att driva elektronik med låga effektkrav. Det ger miljönytta genom att mer nyttigt arbete utförs av den energi vi redan producerat. Samtidigt finns många tillämpningar där det är gynnsamt att inte behöva batterier eller kabeldragningar – allt från marksensorer till kroppsimplantat. Innovationer som piezoelektriska material...

Läs mer

Staden som framtidens gruva

Under städer över hela världen döljer sig mänskliga artefakter i form av miljontals ton oanvända och bortglömda kablar och rör. Marken under staden kan faktiskt betraktas som en gruva och beräkningar visar att bara i Sverige döljer sig fyndigheter av aluminium, koppar och bly till ett värde av flera tiotals miljarder kronor. Telebolag och energibolag installerar efterhand nya kommunikations-...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.