fbpx

Megatrenderna, de utvecklingsvågor vi gått igenom sedan den industriella revolutionen verkar dessa bli allt kortare. Fem vågor har vi passerat och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte – där cleantech spelar en avgörande roll.

Megatrenderna, de utvecklingsvågor vi gått igenom sedan den industriella revolutionen verkar dessa bli allt kortare. Fem vågor har vi passerat och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte där cleantech spelar en avgörande roll.

Läs mer

Renare värld med energieffektiv spis

”I dag orsakar giftig kolrök från matlagning fler dödsfall än malaria och det går åt sex ton trä till att producera ett ton träkol”, berättar Per Löfberg, som är marknadsansvarig för det svensk-zambesiska företaget Emerging Cooking Solutions. ”Vi har utvecklat ett system med pelletseldade spisar som bidrar till att rädda skogar, minskar tiden för matlagning, samt förbättrar människors hälsa...

Läs mer

Grön kemi – kemikalier från förnybara råvaror och biologiska processer

En typ av bioteknik som kan innebära stora förändringar för en rad industribranscher är den industriella biotekniken. Industriell bioteknik innebär att man får processa och producera kemikalier, material och oljeprodukter. Att utnyttja förnybara råvaror kan bli av stort intresse för industri inom kemi, pappers- och massa, livsmedels- och foder, textil och läkemedel, liksom energisektorn. Industriell bioteknik baseras i största...

Läs mer

Det lilla är det stora inom produktion

Ofta beskrivs samhällsekonomisk utveckling som en resa från en jordbruksbaserad ekonomi, via industrialisering, till ett tjänstesamhälle. Och visst ligger det något i den beskrivningen. Kring förra sekelskiftet jobbade en klar majoritet av svenskarna inom jordbruket. Idag är det bara några få procent som är sysselsatta i den branschen. Andelen anställda inom industrin växte fram till runt 1960, men har...

Läs mer

En skjuts i rätt riktning för tunga transporter

Godstransporterna på vägar, speciellt de som sker med tunga fordon, har ökat markant inom EU under de senaste decennierna. Utsläppen av växthusgaser från tunga fordon är ett hett ämne på den globala agendan, speciellt i ljuset av de internationella klimatförhandlingarna. Tunga lastbilar står för 5-6 % av de totala CO2-utsläppen inom EU27, och i framtiden förväntas denna andel öka...

Läs mer

Framtidens energi kan inhämtas i himlen

Miljönyttiga energiföretag får allt fler högt flygande planer. Från uppblåsbara storskaliga vindturbiner i luften till mindre glidflyg som är kopplade till generatorer vid marken – flera satsningar på luftburna energilösningar vinner förtroende hos investerande organisationer och företag. Vi på jorden har en potentiell skatt av förnybar energi ovanför oss. Ett problem med vindkraften som den ser ut idag är...

Läs mer

Grönare IT med innovativ programvara

Grön IT förknippas ofta med att datorer, TV-apparater och annan elektronisk utrustning efterhand görs allt mer energieffektiv, att olika miljöfarliga komponenter tas bort, samt att elektronikskrotet omhändertas på ett säkert sätt. Ur miljösynpunkt har mjukvaran inte fått samma uppmärksamhet som hårdvaran men med innovativ programvara går det att minska processorkraft och minnesåtgång för olika beslut som görs i datorprogram....

Läs mer

Prisbelönta miljöpallar

Lastpallar är en viktig komponent i de flesta transporter av gods. Sannolikt finns det varje sekund miljontals pallar som är på väg till en destination, eller som finns placerade i ett pallställ i en lagerbyggnad någonstans i världen. Massor av lastpallar är säkert också staplade utanför ett lager eller en produktionsbyggnad i avvaktan på sitt framtida öde. Att låta...

Läs mer

Restaurangavfall blir energi

Vad har slam från ett avloppsreningsverk, gödsel från ett kostall, hushållsavfall, processavfall från en livsmedelsindustri och matavfall från restaurang som är gemensamt? Den gemensamma nämnaren är att produkterna utgör olika former av avfall med stort innehåll av biologiskt material. Därmed är de högintressanta som alternativa energikällor, alltså sådana som inte är baserade på fossil energi. Rötas det biologiska avfallet...

Läs mer

Svanenmärkt kompressor fixar uppvärmningen

Inom industrin drivs många processer och verktyg av tryckluft som gör det möjligt att pressa, borra, spraya, pumpa eller kontrollera avancerade produktionsmaskiner. Industrin använder en betydande mängd energi till tryckluftssystem, i vissa fall upp till 10 % av den totala energiförbrukningen. Tyvärr innebär trycksättningen av luft att energi går till spillo i form av värmeförluster. Atlas Copco har lösningen...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.