fbpx

Unikt armeringstyg minskar klimatpåverkan

Lätta och starka hockeyklubbor har något gemensamt med karosser till Formel 1-bilar. De har också något gemensamt med vindsurfingbrädor, snowboards, cyklar och flygplanskroppar. ”Den gemensamma faktorn är en komposit som är armerad med kolfiberväv”, berättar Henrik Blycker, som är VD för bolaget Oxeon. ”Idén kläcktes av professor Nandan Khokar som är en av grundarna av företaget. Han fick en...

Läs mer

Fusion – solenergi direkt på jorden

Det är fusionsprocessen som får solen och andra stjärnor att lysa. Kan vi återskapa och kontrollera den varaktigt på jorden får vi ren, säker och outsinlig tillgång till energi. Den praktiska hanteringen av ett plasma med extrema temperaturer är stötestenen - men nya material och superdatorer som klarar av att modellera med hög precision gör att vi nu är närmare än någonsin.

Läs mer

Hållbarhetsfrågorna inspirerar modeindustrin

Handeln med textilier är i högsta grad internationell och många olika näringsgrenar är inblandade i stegen från odlingen av naturfibrer – eller framställningen av konstfibrer – till den slutliga produkten. Det kan exempelvis röra sig om bomullsodling, fårskötsel, skogsbruk, petrokemi och transporter. Miljöpåverkan uppstår i hela tillverkningskedjan och de miljöaspekter som uppmärksammats mest är vattenförbrukning, kemikalieanvändning, avfall och utsläpp...

Läs mer

Trådlös lösning på tomt batteri

Flera viktiga steg har skett i utvecklingen av kommunikation som inte kräver sladdar och trådar. Den analoga telefonen har exempelvis bytts mot en digital. Tillgången ökar också till trådlösa nätverk som gör att du kan nå Internet utan sladd. Blåtandstekniken är ett ytterligare exempel på den ”trådlösa revolutionen” där elektronisk utrustning kan kommunicera med andra enheter, såsom hörlurar. När...

Läs mer

Naturligt filtermaterial fångar fosfor

Fosforläckage ger övergödning av vattendrag. Ecofiltration Nordics kiselbaserade filtermaterial fångar upp fosfor från avlopps- och avrinningsvatten genom jonbindning, så att den kan återanvändas som gödsel. Det kan också användas för att restaurera redan övergödda vatten.

Läs mer

Värmeförluster räddas till el

Climeons modulsystem utvinner el ur geotermiska källor och ur spillvärme från råvaruindustri och fartygsmotorer, vid unikt låga temperaturer. Nu kommer genombrottsordrarna – men ambitionerna stannar inte där. Målet är att bli världens största klimaträddare.

Läs mer

Hur många glas kan man ha i ett fönster?

”Det är vikten på glasen som sätter begränsningen i kombination med vilken typ av beslag man använder i fönstret”, konstaterar Magnus Fransson, som är VD för Kronfönster AB i Växjö. ”Vi tänjer nu på gränserna och introducerar ett fönster med fyra glas som är avsett att användas i passivhus”, fortsätter Magnus. ”Ett öppningsbart fyrglasfönster kan vi tillverka i en...

Läs mer

Sensorer ger frisk luft inomhus

Begreppet koldioxidsensor är nog obekant för de flesta av oss, men sådana utrustningar används i stor skala för styrning och reglering av ventilationen i offentliga lokaler och mindre bostäder. Där bidrar sensorerna till ökad komfort och minskad energiförbrukning. Andra exempel, där det gäller att ha kontroll på koldioxidkoncentrationen, är vid odling av tomater i växthus, containertransporter av fukt och...

Läs mer

Drönare hittar nya transportvägar

Summan av de sista transportleden med bil är i dagsläget ett av de svartare fåren bland transportsektorns utsläpp. Förarlösa farkoster kan öppna nya avlastande distributionskanaler, minska utsläpp och bli en genväg till infrastruktur där vägnät saknas. Transportsektorn, med sitt höga nyttjande av fossila bränslen, är näst efter energiproduktion den största utsläppssektorn. Många transporter är långväga, men när lastvolymerna kan...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.