fbpx

Platta paket blir flervåningshus

Att bygga villor i trä är ingen nyhet. Den röda stugan är närmast att betrakta som ett varumärke för det svenska landskapet. Att bygga flerbostadshus i flera våningar i trä är däremot något som blir mer och mer populärt. Att använda det traditionella byggmaterialet i modern byggnadsteknik är en klimatsmart lösning som snart kan bli aktuell inom kinesisk stadsplanering....

Läs mer

Restaurangavfall blir energi

Vad har slam från ett avloppsreningsverk, gödsel från ett kostall, hushållsavfall, processavfall från en livsmedelsindustri och matavfall från restaurang som är gemensamt? Den gemensamma nämnaren är att produkterna utgör olika former av avfall med stort innehåll av biologiskt material. Därmed är de högintressanta som alternativa energikällor, alltså sådana som inte är baserade på fossil energi. Rötas det biologiska avfallet...

Läs mer

Svensk skogsforskning ger alternativ till frigolit

När bioekonomin byter råvaran olja mot skog, bygger forskningsföretaget Cellutech en brygga mellan grundforskning och industri. Bland annat letar man sätt att använda genomskinligt trä och specialkompositer – men det klimatsmarta cellulosaskummet Cellufoam ligger närmast lansering.

Läs mer

Nya naturfiberkompositer utklassar plaster

Naturmaterialen cellulosa och kitin, de två mest förekommande naturliga polymererna, har kombinerats i en ny förpackningsfilm och i ett nytt lättviktsmaterial som kan 3d-printas, av två separata forskarlag. Kitin finns i skalet hos många ryggradslösa djur och bidrar till att göra det hårt.

Läs mer

Olja från Sverige ger bättre miljö

Fossil olja har en grundläggande betydelse för vårt moderna samhälle, både som energikälla och kemisk råvara. Av raffinerad olja får vi bland mycket annat: bensin, diesel, eldningsolja, och asfalt liksom råvara till plast, tyg, hygien- och skönhetsprodukter. Tillgångarna på högkvalitativ olja är begränsade, men reserver av tunga oljor finns för hundratals år framöver. Miljöproblemen kring produktion och användning av oljeprodukter...

Läs mer

Fasskiftsmaterial sparar energi och pengar

Energi måste ofta lagras som värme för att sedan kunna värma upp bland annat bostäder som fabriker. Ett problem som lätt uppstår i sammanhanget är att värmeenergin läcker ut, genom att omgivningen värms. Denna form av energiförlust kan förstås motverkas genom bra isoleringsmaterial. Men även det bästa material medför värmeförlust. För att uppnå ett mer energieffektivt samhälle är en...

Läs mer

Miljötoalett löser vattenbrist och ger bättre hälsa

”Ett av Separetts största produktområden är urinseparerande torrtoaletter. I Sverige säljs de framförallt till sommarstugeägare som av olika anledningar inte har möjlighet att dra in vatten och avlopp i sin fastighet. I länder som Peru och Alaska bidrar våra toaletter till förbättrade sanitära förhållanden för människor som bor i områden med vattenbrist och avsaknad av avloppssystem”, berättar Mikael Billsund, som är VD för Separett AB.

Läs mer

Kostnadseffektiv förgasning av biomassa

Cortus Energy har utvecklat en patenterad förgasningsprocess för biomassa som eliminerar flera processteg och kan drivas av olika typer av bränslen. Teknologin kan ersätta fossila bränslen i kraft-, industri- och transportsektorerna - och en anläggning ska ge energi till Höganäs järnpulverproduktion.

Läs mer

Absorbenter sparar pengar och miljö

Fuktskador under sjötransporter kostar miljardbelopp varje år. Absortechs absorbenter suger upp fukt inne i fraktcontainrarna. Det minskar svinnet, sparar produktion och transporter, och ger stora miljövinster.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »