fbpx

Intelligenta laddstolpar för elbilar

”Alla kan säkert förstå vad en laddstolpe kan användas till”, hävdar Patrik Lindergren, som är vd för företaget Chargestorm. ”Vad som kanske kan vara svårare att förstå är hur en intelligent laddstolpe fungerar”, fortsätter Patrik. ”Det hela bygger på att vi kan fördela elenergin på ett effektivt och intelligent sätt till många fordon under deras laddningscykel, utan att överbelasta...

Läs mer

Gruvdrift i rymden

Asteroidbrytning - gruvbrytning i rymden - har på kort tid gått från att vara stoff för science fiction till något nära förestående. Nya lagar om utvinning av rymdresurser har underlättat för företagsbildningar, och flera aktörer inom rymdindustrin förbereder projekt. Det kan både avlasta miljön och på sikt bidra till att utöka den.

Läs mer

Lagrad snö ger fjärrkyla

År 1990 var ungefär 10 procent av Europas bilar försedda med luftkonditionering. Nu är siffran uppe i 90 procent och man blir närmast förvånad om man sätter sig i bil utan luftkonditionering. Det är inte bara i bilar som våra krav på komfortklimat ökar och uppskattningsvis 40 procent av alla kontorslokaler, hotell, sjukhus, flygplatser, stormarknader och liknande lokaler i...

Läs mer

Svensk skogsforskning ger alternativ till frigolit

När bioekonomin byter råvaran olja mot skog, bygger forskningsföretaget Cellutech en brygga mellan grundforskning och industri. Bland annat letar man sätt att använda genomskinligt trä och specialkompositer – men det klimatsmarta cellulosaskummet Cellufoam ligger närmast lansering.

Läs mer

Nudging för bättre källsortering

Glimt tar fram förvaringsmöbler som lockar användaren att göra rätt och genom sin design ger en knuff i riktning mot mer miljösmarta och hållbara vanor. En fungerande källsortering börjar med funktionella kärl.

Läs mer

Patent på "ekologiskt gummi"

Vart tar alla gamla bildäck vägen? Innan vi svarar på frågan kan det vara intressant att ta reda på vad ett gummidäck innehåller. Knappt hälften av däcket består av en kombination av naturliga och syntetiska polymerer. Den allra vanligaste gummisorten är styren-butadien gummi (SBR). Dessutom innehåller däcket kimrök, metall, textilväv, zinkoxid, svavel och olika tillsatsämnen. Beståndsdelarna i däck som...

Läs mer

Aska från biobränslen gör nytta i skogen

Uttag av biobränslen från skogen för också bort näringsämnen. För att sluta kretsloppet och förhindra markutarmning bör askan återföras. Askungen Vital länkar ihop energibolagen med skogsbrukarna och tar hand om hela hanteringen av askan från producent till skog, med analys, behandling och spridning.

Läs mer

Printade pulverkomponenter sparar vikt

Höganäs AB är världens ledande tillverkare av metallpulver, med både återvunnet skrot och järnmalm som råvara. Idag är metallpulver en högteknologisk produkt. Ofta används pulvret som råmaterial för komponenter som pressas och sintras (bränns ihop), till exempel inom bilindustrin. En genomsnittlig bil innehåller ungefär nio kilo pulver – Höganäs har hälften av den marknaden. Jämfört med alternativa metallbearbetningstekniker är...

Läs mer

Oväntat stora klimatfördelar av återvinning

Cirkulära principer för material kan halvera koldioxidutsläppen från EU:s tunga industri till år 2050 – det visar en rapport som tagits fram av European Climate Foundation och den finska innovations- och hållbarhetsfonden Sitra.

Läs mer

Tuffare tider för vägglössen

Under biologilektionerna i skolan lärde du dig säkert att ett parasitiskt levnadssätt innebär att en organism tar sin näring från en annan levande organism – en värdorganism – utan att döda den. Värdorganismen kan i de flesta fall leva vidare på ett ganska normalt sätt, även om parasiten kan ställa till en hel del besvär. Detta skiljer parasiten från...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »