fbpx

Återvunnet nylon i nya, hållbara strumpbyxor

En fossilbaserad, kortlivad produkt av ömtåligt material – för alla som någon gång råkat riva upp en maska låter hållbara strumpbyxor nästan som en självmotsägelse. Men en tillverkare vill ändra på det – med återvunnet nylon och zero waste-tillverkning.

Läs mer

Alternativa flygbränslen minskar klimatpåverkan

International Air Transport Association (IATA) har satt upp som mål att klimatpåverkan från flygindustrin ska minskas med 50 procent fram till 2050 med 2005 som utgångspunkt. Att förbättra flygplanens bränsleeffektivitet är en viktig åtgärd men i målsättningen ingår även en tydlig satsning på förnybara bränslen. “Tankarna på biobaserade flygbränslen fanns redan för tio år sedan men möttes då oftast...

Läs mer

Innovativ dusch sparar vatten och energi

Trots att en vanlig dusch brukar tar 5 minuter, om man inte har tonåringar i huset, kan vattenförbrukningen bli så hög som upp till 70 liter. I Europa är förbrukningen för personlig hygien oerhört hög. I genomsnitt förbrukar vi ca160 liter per person och dag. Med ökande välstånd och urbanisering förefaller både tvättritualerna och vattenförbrukningen att bli alltmer omfattade,...

Läs mer

Membranteknik gör PVC av salt och naturgas

Stenungsund är navet för svensk tillverkning av PVC. När gammal kvicksilverteknologi nu ersätts i ett av tillverkningsstegen blir energiåtgången 20 procent lägre, produkten renare och utsläppen mindre.

Läs mer

Energieffektiv vattenrening med ozon

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men tillgången och kvaliteten på vattnet varierar betydligt mellan olika delar av världen. Även i områden med stor tillgång till vatten av god kvalitet kan det uppstå situationer som vänder upp och ner på tillvaron för befolkningen. Ett exempel är utbrottet under 2010 av mikroorganismen Cryptosporidium i dricksvattnet i Östersund....

Läs mer

Lägre utsläpp på Östersjön med vind i rotorseglen

I skärgårdens labyrinter av öar och vatten går färjorna fram och åter. Men för tekniken innanför skrovet är riktningen tydligt framåt: Viking Line är först med rotorsegel, först med LNG-bränsle, först med att göra el av restvärmen från maskinerna.

Läs mer

Naturligt sätt att bevara brödet färskt

Den samiska visthusboden njallan är ett exempel där norrländsk kyla i århundraden använts för att hålla mat färsk. Samernas tradition att frysa in livsmedel för att förhindra att det angrips av mikroorganismer och åldras, samtidigt som näringsvärdet bevaras, har levt vidare och utvecklats. Frysning är idag en naturlig komponent i vår vardag. Hällbakat kakbröd är en norrländsk specialitet som...

Läs mer

Energiskörd – att återvinna spillenergi

Energiskörd handlar om att utnyttja lågvärdig energi som annars går till spillo, främst till att driva elektronik med låga effektkrav. Det ger miljönytta genom att mer nyttigt arbete utförs av den energi vi redan producerat. Samtidigt finns många tillämpningar där det är gynnsamt att inte behöva batterier eller kabeldragningar – allt från marksensorer till kroppsimplantat. Innovationer som piezoelektriska material...

Läs mer

Ingen risk för soppatorsk på grön motorväg

En elmotor är energieffektiv och släpper inte ut några avgaser. Om alla Sveriges 4,5 miljoner fordon var elbilar skulle det räcka med 600 vindkraftverk för att att förse dem med bränsle. Visst låter det som ett perfekt affärskoncept, men trots att elbilarna har funnits sedan bilens barndom har konkurrensen från de bensin- och dieseldrivna motorerna alltid varit för hård....

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.