fbpx

Moderna båtmotorer är bättre för miljön

I USA infördes 2006 utsläppskrav för dieselmotorer i fritidsbåtar och samtidigt infördes krav för både bensin- och dieselmotorer i EU. Lagstiftningen reglerar utsläpp av partiklar, kolväten, kväveoxider och kolmonoxid. Lagstiftningen och konsumenters efterfrågan driver motorbåtstillverkare att förbättra motorerna så de får bättre bränsleekonomi, ger mindre utsläpp till luft och vatten och orsakar mindre buller. Den nya generationen dieselmotorer för...

Läs mer

Lättare bromsar minskar material- och bränsleförbrukningen

Den svenska koncernen Haldex utvecklar och tillverkar produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper hos fordon. I praktiken talar vi om bromssystem för lastbilar, bussar och släpvagnar. ”Fordonsindustrin är under starkt tryck med ökande krav på minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser”, konstaterar Per-Erik Kronqvist, som är global forsknings- och utvecklingschef på Haldex. ”De bromsar vi tillverkar består...

Läs mer

Mer än stål från stålindustrin

Det finns stor potential i järn- och stålindustrins restprodukter och ett ökat intresse att använda dem på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt. Under 2010 producerades knappt fem miljoner ton järn- och stålprodukter i Sverige och utöver detta genererade produktionsprocesserna cirka 2 miljoner ton restprodukter av olika slag. Metallurgiska slagger utgjorde cirka hälften av mängden och resten bestod av bland...

Läs mer

Unik eldriven snöskoter

Att kunna ta sig ut i naturen när snön ligger djup är en utmaning. Visst kan man ta sig fram på skidor, men för att besiktiga kraftledningsgator, driva skidanläggningar, göra räddningsinsatser i fjällen, eller se till sina renar, så behövs ett kraftfullt och pålitligt fordon – en snöskoter. Den första moderna snöskotern utvecklades av kanadensaren Joseph-Armand Bombardier och i...

Läs mer

På ström över Öresund

HH Ferries konverterar de över hundra meter långa färjorna Aurora och Tycho Brahe till eldrift. Färjorna trafikerar linjen Helsingborg - Helsingör. Specialbyggda system och banbrytande laddningsteknik gör världsnyheten möjlig, och utgör företagets största projektinvestering någonsin.

Läs mer

Biobränslen ger lyft för värmeväxlare

En värmeväxlares huvuduppgift är att säkerställa effektiv energianvändning vid uppvärmning och kylning. Detta gör den genom att överföra energi från ett medium (exempelvis luft eller vatten) till ett annat utan att medierna blandas. En vanlig typ av värmeväxlare är de plattvärmeväxlare som finns i processindustrin. Plattorna är utformade med olika mönster så att avlämningen och upptagningen av värme blir...

Läs mer

Tiden är mogen för blyfritt stål

I det nationella miljökvalitetsmålet ”En giftfri miljö” är bly framhållet som ett särskilt farligt ämne, som kan skada både miljö och människor. Användningen av bly har under en längre tid reglerats, men fortfarande framställs många blyhaltiga komponenter. Bly tillsätts bland annat i stål för finmekaniska delar, som sedan kan bli till delar i urverket i våra klockor. Med hjälp...

Läs mer

Plaster platsar i en cirkulär ekonomi

Plaståtervinning brukar vara mekanisk - materialet stöps om till nya produkter, men slits för varje cykel. För att göra materialet verkligt cirkulärt och lösa plastproblemet globalt krävs kemisk återvinning, där själva polymerkedjorna bryts ned och byggs om. Hittills har ingen lyckats - men nu har konceptet för ett svenskt returraffinaderi tagits fram i Stenungsund.

Läs mer

Vertikalt växthus jordbruk mitt i staden

Plantagon hoppas kunna etablera livsmedelsproduktion på ett hustak i dina kvarter. Det svenska företaget riktar in sig på att kommersialisera ett vertikalt växthus som är utformat för att kunna maximera avkastningen samtidigt som produktionskedjan kommer närmare konsumenterna. Vissa beräkningar anger att så mycket som 80 procent av världens odlingsbara ytor redan upptagits för jordbruk. Och i takt med oförminskad...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.