fbpx

Nytt liv åt gammal miljöteknik

”Vår affärsidé bygger på att bemästra utmaningarna och utnyttja fördelarna med Stirlingmotorn för att på ett smart och miljöanpassat sätt producera elektricitet”, konstaterar Magnus Lindvall, vid ett samtal på Cleanergys kontor i Dongchendistriktet i centrala Beijing i Kina. ”Huvudspåret är att sätta upp solkraftparker där Stirlingmotorn genererar elektricitet, men i vår produktportportfölj ingår även produkter där Stirlingmotorn drivs på...

Läs mer

Påse av bioplast för matavfall

En soppåse som består av kalk, vegetabilisk stärkelse och nedbrytbar polyester har nyligen sett dagens ljus. Utvecklingen har tagit tre år och det är Åke Rosén – grundaren av förpackningsföretaget Ecolean – som är en av personerna bakom den nya påsen. Påsen kommersialiseras nu i Sverige av bolaget Gaia Holding AB med inriktning på hushåll, storkök och restauranger. ”Gaia...

Läs mer

Förnybara råvaror förädlas i bioekonomin

Det fossilbaserade samhället kan ersättas av en bioekonomi, där vi använder förnybar biomassa från skog, jord och hav. Allt som kan göras av olja kan också förädlas fram ur skogsråvara. Och framtidens lösningar börjar redan gro.

Läs mer

Digitala rörmokare minskar klimatpåverkan

Dunderons ekosystem av smarta, digitala lösningar reglerar energibalansen i byggnader. Genom att mäta och analysera inomhusklimatet kan 35 procent av energin sparas - utan att värmesystemen behöver byggas om.

Läs mer

Mikroalger växer på rökgaser och avloppsvatten

I slutet av 2015 presenterades de första resultaten från det unika projektet Bäckhammars Algbruk som genomförts av SP. ”Vid försöksanläggningen har vi under de tre senaste åren producerat biomassa med hjälp av restprodukter från Bäckhammars massa- och pappersbruk. Målet har varit att på ett hållbart sätt producera algbiomassa med hjälp av outnyttjade resurser och utvinna biobaserade oljeprodukter som kan...

Läs mer

Innovativa former med nytt förpackningsmaterial

Förpackningar skyddar, bevarar och marknadsför olika varor. Inom de flesta branscher ställer man därför höga krav på förpackningarnas tekniska egenskaper, kvalitet och känsla. Som konsument kan man ibland bli lite bekymrad över alla de förpackningsmaterial man bär hem och som förr eller senare hamnar i soppåsen. Utvecklingen inom förpackningsområdet går emellertid fort och frågor som rör hållbar utveckling har...

Läs mer

Effektivare resursanvändning i jordbruket

Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten. Genom modern teknik kan man på geografisk precisionsnivå samla in och koordinatsätta detaljinformation om miljöfaktorer och näringsstatus. Informationen gör det möjligt för jordbrukarna att rikta sina åtgärder, vilket sparar resurser och minskar näringsläckaget. Det gör precisionsjordbruket till en viktig del av det framtida jordbruk...

Läs mer

Jakt på miljöanpassade bränslen

Allt fler konsumenter vill köra bil på ett miljöanpassat sätt. De senaste åren har efterfrågan på drivmedel för olika transporter därför ökat starkt. Traditionella biltillverkare och oljebolag utvecklar sina traditionella och nya produkter för att ta mer hänsyn till miljön. Motorer anpassas till biodrivmedel, lägre förbrukning och bensin och diesel görs mindre miljöskadliga. Men även nya företag utvecklar alternativa...

Läs mer

Effektivare hushållsprodukter med grönare plaster

Electrolux säljer 60 miljoner hushållsprodukter varje år. Nu satsar man på ambitiösa utsläppsminskningar med branschledande energieffektiviseringar och grönare material – som kylskåpsinredningar av bioplast. Med ökande global levnadsstandard växer behovet av hushållsmaskiner: under de närmaste 15 åren förväntas en miljard människor som idag saknar kylskåp köpa sitt första. Kylskåpen i utvecklingsländer stod för 10 procent av den globala elkonsumtionen...

Läs mer

Bot för uselt badvatten

Stadsnära badstränder får ofta problem med att vattnet förorenas av tarmbakterier. Kemiras desinfektionssystem DesinFix renar badvatten snabbt utan skadliga biprodukter. När ämnet reagerat med bakterierna återstår koldioxid och vatten.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.