fbpx

En galen stol

IKEA-katalogen är en av världens mest lästa publikationer. I katalogen hittar man enkla och ändamålsenliga produkter med i många fall läcker design. Det är bara att med glatt mod åka till varuhuset, hämta hem några platta paket och följa monteringsanvisningarna. Gungstolen Ellan ligger i ett sådant platt paket och är så smart konstruerad att den sätts samman utan verktyg...

Läs mer

Internet of Things – ett verktyg i miljöarbetet

”Vi har utvecklat ett system där 500 tankmätare automatiskt sänder information om vätskenivåerna i tankarna till en molnserver. I molnservern kopplas informationen och trafikplaneringen ihop och levereras till distributionsterminaler för flera hundra tankbilar i Sverige”, berättar Jens Johansson, som är projektledare vid Top Fuel. ”Ser man exempelvis på en kemikalie- och oljeleverantör som förser massaindustrin med produkter är det...

Läs mer

Miljöanpassad värme i vitvarorna

Sedan länge står diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren för en betydande del av energiförbrukningen i våra bostäder, tvättstugor och förskolor. I dessa maskiner är det elektriska element som värmer upp vatten och luft till lämplig tvätt-, disk- och torktemperatur. Under 1980-talet blev den alternativa tekniken att ansluta vitvarorna till varmvatten (Heating Water Circuit; HWC) kommersiellt tillgänglig, men något egentligt genombrott...

Läs mer

Koldioxidneutral bensin

Transportsektorn står för 13 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I Sverige är siffran än högre; inrikes transporter står för mer än 30 procent av de svenska utsläppen. Det gör att jakten på miljövänliga bränslen är en central del i kampen mot utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna. Strävan efter att producera koldioxidneutrala bränslen är fortgående, och en stor...

Läs mer

Effektivare resursanvändning i jordbruket

Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten. Genom modern teknik kan man på geografisk precisionsnivå samla in och koordinatsätta detaljinformation om miljöfaktorer och näringsstatus. Informationen gör det möjligt för jordbrukarna att rikta sina åtgärder, vilket sparar resurser och minskar näringsläckaget. Det gör precisionsjordbruket till en viktig del av det framtida jordbruk...

Läs mer

Samåk smart och miljöanpassat

”Många företag och organisationer har strikta regler för hur längre och kostsamma tjänsteresor ska genomföras. Samma företag kan samtidigt ha väldigt lite kunskap om hur de mer vardagliga och kortare tjänsteresorna går till. Exempelvis medarbetarnas val av transportmedel och vad resorna verkligen kostar i pengar och miljöbelastning”, konstaterar Marcus Fütö vid Lundaföretaget Omniflit. ”Vår uppfattning är att många företag...

Läs mer

Träskydd med naturliga metoder

Sioo:x har tagit fram ett träskyddsmedel baserat på en barriär av kiselsyra och kalium som blir en del av träet. Tekniken är inspirerad av processen bakom naturligt förstenade träd, och gör träytor hållbara och långlivade helt utan miljöfarliga ämnen. Nu växer verksamheten internationellt.

Läs mer

Värmeupplöst tråd i pilotproduktion

Det belgiska uppstartsbolaget Resortecs har inlett pilotförsök med en textiltråd gjord för att lösas upp vid höga temperaturer. Tråden kan förenkla klädåtervinning.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.