fbpx

Rent vatten för en växande befolkning

Idag saknar omkring två miljarder människor säker tillgång till rent dricksvatten. En betydande del av världens vattenresurser är dessutom förorenade och kan betraktas som otjänliga som livsmedel. Föroreningarna kan bestå av salt, tungmetaller, konstgödsel, patogena mikroorganism Även i områden där rent vatten alltid varit en självklarhet har det under senare år börjat uppstå problem med vattenkvaliteten. Ett exempel är...

Läs mer

Gammal återvinningsmetod får nytt liv

Ska en tekniskt avancerad process beskrivas på ett enkelt sätt kan gummitillverkning liknas vid att baka bullar. Gummipolymerer, mjukgörare (oljor), fyllnadsämnen (kimrök), acceleratorer och andra kemiska ingredienser blandas i en mixer och sedan knådas blandningen i ett valsverk. En slitstark och elastisk gummiprodukt blir det dock först efter att polymererna tvärbundits vid hög temperatur i en ugn. Processen kallas...

Läs mer

Större sjöfart med mindre miljöpåverkan

Den internationella sjöfarten är en viktig del av den globala ekonomins blodomlopp. Sjöfarten står nämligen för över 80 procent av världens transporter. Även om sjöfarten i dagsläget är det energieffektivaste transportmedlet för större mängder gods, har sektorn allvarliga problem att tackla. Sjöfarten står för tre procent av världens koldioxidutsläpp, och utsläppen förväntas dubblas till 2050. Därtill kommer uppseendeväckande oljeutsläpp...

Läs mer

Ekoeffektiv skogsråvara i modernt båtbygge

Råvaror från skogen kan användas till mycket mera än plankor, massaved och bränsle och Sverige är en viktig spelare vad det gäller teknikutveckling för att finna nya användningsområden för skogsråvaran. Forsknings- och utvecklingsarbetet inriktas exempelvis mot byggprodukter, biobränslen, livsmedel, baskemikalier, produkter för ytbehandling, biokompositer, kläder, nanoteknik och mycket annat. Kompetenscentrumet EcoBuild (se faktaruta nedan), vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,...

Läs mer

FILM: Grön kemi för ett hållbart samhälle

Kemi är läran om ämnens sammansättning, egenskaper, struktur och reaktioner med varandra. Vid närmare eftertanke inser man snart att allt i vår omgivning är kemi. Kemin är också central för att nå ett hållbart samhälle i framtiden. Det är något som fem kemiföretag i Stenungssund tagit fasta på och under parollen ”Hållbar kemi 2030” tar nu företagen ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna.

Läs mer

Aska från biobränslen gör nytta i skogen

Uttag av biobränslen från skogen för också bort näringsämnen. För att sluta kretsloppet och förhindra markutarmning bör askan återföras. Askungen Vital länkar ihop energibolagen med skogsbrukarna och tar hand om hela hanteringen av askan från producent till skog, med analys, behandling och spridning.

Läs mer

Det miljöanpassade hotellet – finns det?

Ett hotell kan betraktas som ett samhälle i samhället där du som gäst erbjuds många olika typer av service. Det innebär inte bara en bekväm säng utan också måltider, kultur, fester, nöjen, hälsoaktiviteter, upplevelser och mycket annat. Servicen innebär att naturresurser utnyttjas. Därför är frågor som rör vatten, kemiska produkter, energi och avfall viktiga för miljön likaväl som för...

Läs mer

Komposterbara bärkassar

I staden San Fransisco och i ett antal andra städer runt om i världen är det numera förbjudet att använda bärkassar av plast. På andra platser lägger man skatter och avgifter på kassarna för att minska användningen. Även enskilda företag har agerat på debatten om plastkassarnas miljöpåverkan och det finns exempel på hela köpcentra som slutat använda dem. I...

Läs mer

Den svenska bioekonomin – En växande miljönytta för världen

Den svenska skogen är en välvårdad resurs stadd i tillväxt, som både fungerar som kolsänka och förnybar råvarukälla. Räknar man med både kolinlagringen i den växande skogen och skogsråvarans påverkan jämfört med de råvaror den ersätter, binder det svenska skogsbruket 60–70 miljoner ton koldioxid per år.

Läs mer

Miljöanpassad elhybrid i skogsbruket

Vad är en ”skotare”? Några förknippar kanske ordet med segling men begreppet hör hemma inom det skandinaviska skogsbruket. I vår del av världen fälls träden och kapas på plats i skogen i längder som passar för transport med timmerbil. Här kommer skotaren in. En skotare är en skogsmaskin som används för transport (skotning) av rundvirke från avverkningsplatsen till en...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »