fbpx

Longopac – inte vilken sopsäck som helst

Mycket av det som händer inom miljö- och återvinningsindustrin sker stegvis i det tysta. Förbättringar är sällan spektakulära och får därför sällan uppmärksamhet i media. Inte desto mindre sker miljöanpassade framsteg som kan innebära stora vinster för både miljö och skattebetalare. Sjukvårdens avfallshantering är ett exempel. Den bygger på en stor användning av engångsmaterial och förpackningar som är omfattande,...

Läs mer

Ren smörja med effektivt oljereningssystem

Att lämna bilen på service är något som de flesta bilägare gör ganska regelbundet. Är bilen ny så brukar det gå det bra utan några oväntade reparationer och kostnader. Ibland går det sämre och då blir det bara att lätta på plånboken. En sak är dock klar och det är att oljebyte alltid ingår som ett moment i servicen....

Läs mer

Växande framgång för världens klimateffektivaste vävar

Ludvig Svenssons 130-åriga fabrik i Kinna rymmer en hel process från garn till färdig textil. Men utvecklingen rusar – dagens viktigaste produkt är teknisk, energieffektiv klimatväv som exporteras till växthusodlare i 130 länder, och Svensson är på god väg att bli ett miljardföretag.

Läs mer

Lågenergilampa utan kvicksilver

För att få fram en lågenergilampa som kan fungera utan kvicksilver har ryska forskare tillsammans med forskare från Chalmers utvecklat en så kallad fältemissionskatod, en kall katod där elektronflödet bildas. Fördelarna jämfört med de traditionella varma katoderna är att värmeförlusterna minskar. Varma katoder finns till exempel i en gammaldags TV där elektronerna strålar ut från en glödtråd vilket ger...

Läs mer

Höghållfasta stål ger ökad miljönytta

Lätta och höghållfasta stålkonstruktioner spar material både i produktionen och hos slutanvändaren. För transportfordon, lastmaskiner och lyftkranar ger höghållfasta stål ökad livslängd och ofta lägre bränsleförbrukning. Detta är egenskaper som efterfrågas alltmer i takt med stigande energipriser och ökad miljömedvetenhet. På det sättet är SSABs satsning på höghållfasta stål en satsning på miljön. Samtidig innebär järnmalmsbaserad ståltillverkning stora utsläpp...

Läs mer

Skippad plöjning minskar övergödning

Ökade skördar, minskat kväveläckage och kraftigt reducerad dieselförbrukning. Det är i bästa fallet fördelarna med att låta plogen stå. Istället fixar odlarens bästa vän daggmasken jobbet nere i jorden. Lantbrukaren Gustaf Andersson på Petersbergs Gård i Breds socken utanför Enköping hör till en av pionjärerna inom den så kallade plöjningsfria odlingen. ”I år ser det ut som om vi...

Läs mer

Energi från undervattensströmmar

Att utnyttja de kraftiga vattenströmmar som finns i världshaven för att producera energi är en mycket lockande tanke. Denna energikälla är nämligen väldigt omfattande och finns tillgänglig i stora delar av världen. Vattenströmmar är inte bara förnyelsebara, utan dessutom en naturkraft som på ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt kan producera energi. Att faktiskt kunna tämja vattenkraften har däremot visat...

Läs mer

Under vattenytan växer hopp om nya biobränslen

Allt fler ögon vänds nu mot odling av alger under vatten – men på land i öknen. Tekniken finns redan och nu övergår forskarna och näringslivet från att hoppas till att tro att alger ska vara gångbara som biobränsle i kommersiell fullskala. Alger växer i odlingsanpassade bassänger i USA:s södra ökenområden. Hos forskare som söker hållbara lösningar på samhällets...

Läs mer

Olja ur avfall

Cassandra Oils termiska reaktorer utvinner olja och material ur kolväterikt avfall. Bland annat bildäck, plast och oljeförorenat vatten kan användas, utan behov av noggrann avfallssortering. Det sparar naturresurser och bidrar till den cirkulära ekonomin.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »