fbpx

Bussar och lastbilar miljöanpassas med ny teknik och rätt körsätt

De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel och göra produktionen ”koldioxidneutral”. Företagen tar också fram system för att hjälpa kunderna med transportplanering och förarutbildning. En förare som kör 18 000 mil om året kan spara 60 000 kronor per år i minskade bränslekostnader om han eller hon kör...

Läs mer

Big Data analyserar din bilkörning

En ny typ av bilförsäkring baserar premien på körstil och körsträcka. Till grund ligger förarens "digitala DNA" - ett värde baserat på realtidsmätningar av energieffektivitet och trafiksäkerhet. Teknikplattformen för datainsamling, visualisering och återkoppling kopplas till molntjänster och förarens mobil.

Läs mer

Samma plast – fast med annorlunda råvara

Utan kemi skulle världen se mycket annorlunda ut. Planeten Jorden skulle definitivt inte existera på det sätt vi känner den. Luft, mark, vatten och alla de levande organismerna – allt är faktiskt kemi. Genom kunskaper i kemi kan vi undersöka hur världen fungerar, utveckla nya läkemedel, öka livsmedelsproduktionen, hitta nya energikällor och uppfinna material med skräddarsydda egenskaper. Kemin bidrar...

Läs mer

Ålodling gör naturen en tjänst

Scandinavian Silver Eel odlar ål i en anläggning på Kemira Kemis industriområde. En del går till konsumtion - och 70 procent sätts ut i vattendrag för att stärka den rödlistade arten.

Läs mer

Tornfalkar, hedblomster och golf

Det finns ingen motsättning mellan golf och naturvård. På Österlens Golfklubb satsar medlemmarna på hållbar utveckling och biologisk mångfald - ett arbete som belönats med Simrishamns kommuns miljöpris.

Läs mer

Ljus som växter gillar

Klorofyll ger växten dess gröna färg och har en central roll i fotosyntesen. Klorofyllmolekylen är en del av ett antennsystem som fångar upp solljuset och överför energin till växtens produktion av kolhydrater och syrgas. Kolhydraterna som producerats via fotosyntesen är nödvändig för växternas tillväxt. Fotosyntesen är emellertid en komplicerad process som påverkas av många olika faktorer som rör ljusets...

Läs mer

FILM: Öppen fjärrvärme

Det finns gott överskottsvärme i serverhallen där internetleverantören Bahnhof har flera tusen servrar. Genom ny teknik kan spillvärmen tas tillvara och spridas i fjärrvärmenätet.

Läs mer

Datacenter med minimerad klimatpåverkan

”Ett enda datacenter kan dra mer el än en medelstor stad och tyvärr försvinner en stor del av energin till omgivningen i form av värme. Vi bygger nu ett nytt datacenter i Falun där överskottsvärmen ska värma husen i staden och där de sammanlagda utsläppen av koldioxid minskar betydligt”, säger Bengt Lindström, en av grundarna av företaget EcoDC AB

Läs mer

Härtappat vatten gör stor skillnad

Många stora idéer är faktiskt inte en unik idé, utan två idéer som kombineras på ett oväntat sätt. Det var två kunskaper som förenades i det som skulle bli FRESH. En svensk exportsuccé som serveras på toppkrogar runt om i världen. Det ena väsentliga var kunskap om vattenrening. Det andra var kunskap om hur vatten måste smaka för att...

Läs mer

Uppfinnare av sopsugsystemet

För många av oss är hanteringen av hushållsavfallet en högsta grad praktisk uppgift. Vi sorterar, förpackar och bär i väg soppåsarna till soptunnan. Tidigt på morgonen kommer renhållningsbilen och tömmer tunnorna och det är inte ovanligt att man vaknar av bullret från fordonet och skramlet då tunnorna töms. Visst blir bilarna allt renare och tystare, men det går åt...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »