fbpx

Billigt biobränsle från cellulosa

Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle. Hemligheten ligger i att sönderdela biomassan till enkla sockermolekyler som sedan kan användas för att framställa etanol och andra typer av biobränsle. Tekniken gör det exempelvis möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt framställa bränsle som direkt kan tankas i en vanlig dieselmotor. ”Vår metod...

Läs mer

Förnyelsebart barriärmaterial för livsmedelsindustrin

Känsliga livsmedel som exempelvis mejeri- och bageriprodukter, kaffe, snacks och juice behöver skyddas från syret i den omgivande luften. Annars minskas produktens livslängd och kvaliteten försämras. I många fall utgörs barriären i förpackningen av ett mellanskikt av plast- eller aluminiumfolie. Vissa plaster och aluminium har goda barriäregenskaper men materialen bryts inte ner i naturen och plasterna är beroende av...

Läs mer

Smart grilltändare gör maten godare

Kemikalieinspektionen har räknat ut att vi bara i Sverige under 2005 gjorde av med ca 4000 ton tändvätska (vilket motsvarar 4 miljoner flaskor) samt tändkuber (koncentrerad tändvätska) och engångsgrillar (preparerade med tändvätska). Då ska man ha i minne att Sverige har både liten folkmängd och kort grillsäsong. Tändvätska är i nio fall av tio petroleumbaserad. Förbränning av sådan tändvätska...

Läs mer

Ekoeffektiv skogsråvara i modernt båtbygge

Råvaror från skogen kan användas till mycket mera än plankor, massaved och bränsle och Sverige är en viktig spelare vad det gäller teknikutveckling för att finna nya användningsområden för skogsråvaran. Forsknings- och utvecklingsarbetet inriktas exempelvis mot byggprodukter, biobränslen, livsmedel, baskemikalier, produkter för ytbehandling, biokompositer, kläder, nanoteknik och mycket annat. Kompetenscentrumet EcoBuild (se faktaruta nedan), vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,...

Läs mer

Jakt på miljöanpassade bränslen

Allt fler konsumenter vill köra bil på ett miljöanpassat sätt. De senaste åren har efterfrågan på drivmedel för olika transporter därför ökat starkt. Traditionella biltillverkare och oljebolag utvecklar sina traditionella och nya produkter för att ta mer hänsyn till miljön. Motorer anpassas till biodrivmedel, lägre förbrukning och bensin och diesel görs mindre miljöskadliga. Men även nya företag utvecklar alternativa...

Läs mer

Minskade utsläpp med kombitrafiklösningar

För att åstadkomma klimateffektiva transportsystem för längre sträckor behövs effektiva kombitrafiklösningar som sammanlänkar viktiga internationella knutpunkter och som har låga utsläpp. Initiativ på EU-nivå har tagits för att skapa så kallade Gröna transportkorridorer. Det finns även exempel på enskilda företag som har gjort långsiktiga satsningar på att skapa transportlösningar mellan specifika orter som är effektiva och har låg klimatpåverkan....

Läs mer

Miljöanpassad bilvård sparar vatten och energi

I det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia konstaterar man att en bil ”är ett motorfordon som är försett med åtminstone tre hjul och som inte kan anses som en motorcykel eller moped”. För närvarande finns det mer än 800 miljoner bilar i världen och bilparken ökar med snabb hastighet. I Kina och Indien har en snabbt växande medelklass har på några...

Läs mer

Spillvärme ger liv åt tropisk fisk

”Det kan kanske låta lite långsökt att koppla samman ett blysmältverk med fiskodling men i praktiken är detta ett bra exempel på en fungerande industriell symbios”, berättar Peter Carlsson, som är vd för Boliden Bergsöe i Landskrona.

Läs mer

Lågenergilampa utan kvicksilver

För att få fram en lågenergilampa som kan fungera utan kvicksilver har ryska forskare tillsammans med forskare från Chalmers utvecklat en så kallad fältemissionskatod, en kall katod där elektronflödet bildas. Fördelarna jämfört med de traditionella varma katoderna är att värmeförlusterna minskar. Varma katoder finns till exempel i en gammaldags TV där elektronerna strålar ut från en glödtråd vilket ger...

Läs mer

Unik odling av vete minskar klimatpåverkan

”Vi har utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål med upp till 20 procent mindre klimatpåverkan. Hittills har vi skördat 70 000 ton sådant vete på åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläppen med 6 000 ton koldioxid”, säger Claes Johansson, som är hållbarhetschef på Lantmännen. Fokus på lantgården ”Matens klimatpåverkan i kedjan från jord till...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.