fbpx

Boliden odlar alger och binder utsläpp

Smältverket Boliden Bergsöe har i flera år utnyttjat sin spillvärme till landbaserad fiskodling. Nu ska också rökgaserna tas tillvara – för att odla alger. ”Vi räknar med att konceptet skall kunna ta hand om koldioxidutsläpp, skapa energi till smältning av metaller och därtill rena utsläpp av metaller som återfinns i rökgasen”, säger Niklas Strömberg, projektledare på RISE. Boliden Bergsöe...

Läs mer

FILM: Svenska företag vill göra fordonsflottan fossiloberoende

Internationellt sett har Sverige tuffa klimatmål. Redan 2030 ska vi ha en fossilfri fordonsflotta och hela transportbranschen står inför hårda prövningar. Prövningar som kräver snabba lösningar. Men också prövningar som fått företag att utvecklas - och nya idéer att gro.

Läs mer

Renässans för bortglömda tyger med ny förmedling

Överallt i klädindustrin sitter tillverkare med stora lager av tyger som blivit över. Marie Jonssons digitala plattform synliggör de bortglömda tygerna och förmedlar dem till andra producenter. Det räddar resurser och ger små aktörer större möjligheter.

Läs mer

Innovativ matkasse för internethandel

”Vår affärsidé är att bidra till en bättre och mer hållbar värld genom att erbjuda konsumenter och företag kostnadseffektiva, miljövänliga och tåliga förpackningslösningar. Vår förpackning iFoodbag® är baserad på en uppfinning där flera världspatent är sökta. Den håller kylan i upp till ett dygn och passar bland annat utmärkt för internetbaserade matbutiker”, berättar Karl Fallgren, som är VD och grundare av företaget iFoodbag.

Läs mer

Milstolpe för återvinning av förpackningar

Kapselsystem för kaffe och andra varma drycker är enkla och bekväma. Baksidan är förpackningsavfallet - men det går att återvinna. Tack vare TASSIMOs och TerraCycles insamlingsprogram har 50 ton avfall i form av tre miljoner kapslar och foliepaket kunnat materialåtervinnas istället för att gå till förbränning.

Läs mer

Salta reseräkningen med ditt koldioxidavtryck

”Det har blivit allt vanligare att företag och andra organisationer vill samla in och redovisa uppgifter om verksamhetens miljöpåverkan, exempelvis utsläppen av koldioxid. Något som kan både vara tidskrävande, besvärligt och det är inte helt lätt att motivera medarbetarna till denna extrauppgift”, konstaterar Fabian Hagman, som är en av grundarna av IT-företaget Presis!. Att skriva reseräkningar är heller inte...

Läs mer

Minskad energiförlust med välisolerade kulvertar

Under markytan där du bor finns det antagligen kilometerlånga kulvertsystem. En central energianläggning kan exempelvis förse ett helt fastighetsbestånd med varmt vatten som matas ut till de olika byggnaderna. Transporten sker i rör som är förlagda i ett system av kulvertar och ser man på äldre system så är de ofta dåligt isolerade med betydande energiförluster som följd. Före...

Läs mer

Absorbenter sparar pengar och miljö

Fuktskador under sjötransporter kostar miljardbelopp varje år. Absortechs absorbenter suger upp fukt inne i fraktcontainrarna. Det minskar svinnet, sparar produktion och transporter, och ger stora miljövinster.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.