Under Almedalsveckan 2009 visades en rullande uppvisningsplattform i form av en SAAB 9-3 Cabriolet upp. Kända motorprofiler, politiker och andra provkörde bilen och imponerades av dess prestanda.

Under Almedalsveckan 2009 visades en rullande uppvisningsplattform i form av en SAAB 9-3 Cabriolet upp. Kända motorprofiler, politiker och andra provkörde bilen och imponerades av dess prestanda.

Emissionsfria bilar har länge känts som en avlägsen framtidsvision, men faktum är att det redan idag finns företag i Sverige vars verksamhet går ut på att just leverera tekniken till sådana.

Många förknippar elbilar med små rassliga plastlådor som inte alls lever upp till den standard som vi är vana vid från vanliga personbilar. Energieffektivitet och miljövänlighet är starka argument, men om elbilen ska slå igenom på allvar krävs att komfort, prestanda och säkerhet är lika bra som i vanliga moderna bilar.

Företaget Electroengine i Uppsala har tagit fram ett modernt drivpaket – True Electric – för installation i praktiskt taget vilken bilmodell som helst.

Motor, växellåda, bensintank och allt annat som behövs för att föra bilen framåt byts ut mot Electroengines system med batterienheter, avancerad styrelektronik för krafthantering och högeffektiva synkronmotorer.

Att köra en bil konverterad till eldrift med True Electric är precis som att köra en vanlig automatväxlad bil. Tankar gör man i eluttaget.

Unik batteriteknik

Elbilar har funnits sedan bilens barndom, men den svaga punkten har varit batterierna. Hög vikt per enhet lagrad energi och långa laddningstider har gjort de praktiska problemen större än de energieffektiva möjligheterna.

I Electroengines system True Electrics kontrolleras varje battericell individuellt och laddas och töms individuellt, med hjälp av avancerad elektronik. Detta innebär 10-30% längre körsträcka per laddning, jämfört med ett traditionellt batterisystem.

Laddningen blir säkrare och bidrar till högre livslängd och totalekonomi. En uttjänt battericell kan ersättas av en ny, utan att hela batteripaketet måste bytas ut. Bilen kommer också att kunna köras även om en eller flera celler har gått sönder.

För varje mils önskad körsträcka behövs ca 10 kg batterier. En normalstor bil kan få ca 30 mils räckvidd utan att godkänd tjänstevikt behöver överskridas.

Vi kräver av våra moderna bilar att de ska vara säkra och skydda oss mot skador om olyckan skulle vara framme. Tanken att sitta intill en stor mängd gammaldags bilbatterier vid en krock förefaller inte särskilt angenämt. True Electricsystemet använder idag lithiumbatterier som inte innehåller några tungmetaller eller frätande ämnen. De är heller inte explosiva eller lättantändliga.

I framtiden kommer batterierna bli ännu bättre och True Electricsystemet är anpassat för att nya batterityper lätt ska kunna implementeras.

Vridmoment som ett ånglok

Motorn i en True Electricbil är inte en motor, utan två. En per drivhjul. Med styrelektroniken härmas egenskaperna hos differentialen och varje drivhjul förses med rätt mängd kraft för att föra bilen framåt på effektivast möjliga sätt.

Elmotorerna har extremt högt vridmoment redan från stillastående och ger bilen mycket goda accelarationsegenskaper. En SAAB 9-3 Aero som är konverterad till True Electricdrift gör 0-100 på 6,3 sekunder.

Varken växellåda eller differentialkoppling behövs, vilket minskar transmissionsförlusterna och därmed energiförbrukningen ytterligare.

Moderna bensin- och dieselmotorer är avancerade konstruktioner med många rörliga delar och känsliga komponenter som kan gå sönder. Elmotorn är till sin natur mycket enkel och kräver minimalt med underhåll, vilket ger hög driftsäkerhet och bra totalekonomi.

Affärsmöjligheterna är enorma

Electroengine har två affärsmodeller. Den ena är att leverera tekniken till biltillverkare som vill ha en eller flera elbilsmodeller i sortimentet. Den andra är att erbjuda drivpaket för eftermarknaden till alla som vill konvertera sin bil till eldrift.

I det senare fallet hindras man något av reglerna för typgodkännande. Det krävs ett intyg från biltillverkaren för att få en konverterad bil godkänd för gatbruk.

Den stora affären ligger sannolikt i gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med fordonstillverkare. Electroengines VD Thomas Bergfjord berättar att Electroengine inte har för avsikt att bli ett gigantiskt tillverkningsföretag, utan att leverera tekniken. Thomas Bergfjord förklarar: ”Våra samarbetspartners, fordonstillverkarna, är ju experter på storskalig produktion. De gör det helt enkelt mycket bättre än vi.”

Avgörande för hur elbilarna lyckas på marknaden är hur priserna på batterier utvecklas. En hel del händer dock på området och på frågan om hur mycket mer en normal bil skulle kosta om den var utrustad med True Electricdrivsystemet istället för vanlig bensinmotor, svarar Thomas Bergfjord: ” 2012-2013 kommer batteripriserna ha kommit ner så pass att eldriften gör bilen ca 20% dyrare i inköp. Men då ska man komma ihåg att driftskostnaderna är oerhört mycket lägre.”

Just nu ligger man i förhandlingar med olika tillverkare och Thomas Bergfjord bedömer att man redan inom ett par veckor kommer att ha tecknat ett kontrakt med en stor aktör på marknaden.

Artikeln publicerad i September 2009