Eldrivna lastmaskiner i gruvor minskar utsläpp och buller, sparar energi och minskar behovet av ventilation. Nu lanserar Atlas Copco batteridrivna lastare med samma prestanda som dieseldrivna, som dessutom kan fjärrstyras.

”Luften i en gruva är bland den dyraste du kan hitta. Den har temperaturreglerats och pumpats tusentals meter ner i berggrunden. Använder man lastmaskiner med dieselmotorer under jord förorenas den dyrbara luften snabbt av avgaserna och måste ventileras ut till nya kostnader”, berättar Erik Svedlund, produktchef för avdelningen Electric Vehicles, Underground Material Handling, vid Atlas Copco.

”För att skapa bättre miljö och arbetsmiljö har vi därför lanserat den batteridrivna lastaren Scooptram ST7. Förutom miljövinsterna ger maskinen även ekonomiska fördelar”.

Vinsterna är enkla att förstå

”Traditionellt sett drivs mobil underjordsutrustning i gruvsektorn med hjälp av dieselmotorer. Lastmaskiner och truckar förbrukar cirka 80 procent av dieselbränslet under jord. Lastmaskinerna används ofta längst in i gruvans orter, alltså i utrymmen där det är svårt att åstadkomma effektiv ventilation. På marknaden finns det eldrivna hjullastare men sådana maskiner måste anslutas med en elkabel. Resultatet blir begränsad räckvidd och andra driftsvårigheter”, konstaterar Erik Svedlund.

Atlas Copcos batteridrivna lastare ger renare arbetsmiljö, lägre koldioxidavtryck och bättre driftsekonomi än en traditionell dieseldriven maskin. Foto: Atlas Copco.

”Vi har alltså att göra med en ganska komplex problembild. För att åstadkomma bästa möjliga effekt i arbetsmiljön och samtidigt hålla ventilationskostnaderna nere, var det ett naturligt val för Atlas Copco att lansera en batteridriven lastmaskin. Det är den första produkten av den här typen och ytligt sett liknar lastaren en dieseldriven maskin. Den har samma kapacitet och tekniska prestanda, men det är batteripaketet som är den stora skillnaden. Det finns flera uppenbara fördelar med batteridrift. Nollutsläpp av avgaser under jord, renare luft, mindre buller och lägre värmeutveckling, är klara fördelar vid byte till batteridrift. Allt detta kan förbättra personalens moral, öka produktiviteten och gruvföretagets anseende. Vissa av vinsterna kan vara svåra att kvantifiera i ekonomiska termer men är enkla att förstå”, fortsätter Erik och pekar på ett antal konkreta fördelar med batteridrift jämfört med traditionella dieselmotorer:

  • Batteridrift ger 80 procent lägre värmeproduktion från lastaren. Behovet av kylning av luften i gruvan minskar därför betydligt.
  • Användningen av energi för ventilation av gruvgångarna sjunker med 50 – 80 procent.
  • Koldioxidavtrycket minskar betydligt, framförallt om batteriet laddas med hjälp av fossilfri elektricitet.
  • Luften blir helt fri från dieselavgaser.
  • Verkningsgraden blir högre och en eldriven lastare förbrukar 80 procent mindre energi än en dieseldriven.

”Efterhand som gruvorna blir allt djupare strävar gruvföretagen efter större kontroll över sin drift. Vi har därför utvecklat ett antal automatiserade funktioner hos Scooptram ST7 som gör det möjligt att fjärrstyra flera lastmaskiner från ett säkert avstånd. Därmed går det att planera och upprepa en perfekt produktionscykel varje gång”, berättar Erik Svedlund.

Innovationer inom batteritekniken

”Initiativet till att konstruera batteridriven utrustning grundar sig i de senaste innovationerna inom batteritekniken. Lastaren klarar fyra timmars arbete på en laddning. Batteriet kan snabbladdas under lunchuppehållet och maskinen kan därefter producera under resten av skiftet. Det går också snabbt att byta batteriet till ett fulladdat, vilket ger i stort sett kontinuerlig drift. För oss är Scooptram ST7 det första steget mot tung och mobil underjordsutrustning”.

”Vi har först lanserat lastaren i Nordamerika och fortsätter därefter runt om i världen. Längre fram kan det bli aktuellt med ett bredare utbud av batteridriven utrustning, exempelvis hjullastare, truckar och borrmaskiner ”, avslutar Erik Svedlund.

Artikeln publicerades i oktober 2017.