Inom de närmsta åren står kollektivtrafiken i städerna inför stora positiva förändringar. Beprövad teknik och etablerade drivmedel för busstrafiken kommer fortsatt att vara viktiga men det är mycket som tyder på att elektrifieringen kommer att utvecklas på ett sätt som många inte föreställer sig.

Tomas Byberg – som är vd för bussföretaget Byberg & Nordin – vet vad det rör sig om i praktiken. ”Vi satte in våra första elbussar för drygt ett år sedan i Härnösand och Sollefteå och jag är övertygad om att det i framtiden blir mycket vanligt med sådana bussar i stadstrafiken. Miljövinsterna är stora och tekniken utvecklas snabbt. Bussarna är tysta och energieffektiva”.

En elbuss på nästa hållplats

byberg1Flera svenska städer satsar nu på elbussar och de svenska busstillverkarna tillhör de ledande i världen. Både tillverkare och användare ser många fördelar med den nya tekniken. Användningen av fossila bränslen minskar eller upphör helt, utsläppen till atmosfären blir försumbara och bullret reduceras kraftigt. Kollektivtrafiken kommer att kunna köra nära våra bostäder och igenom bostadsområdena på ett helt annat sätt än idag. Det går till och med att köra in bussen inomhus, exempelvis in i ett köpcentra, ett inomhustorg eller kanske rakt in i biblioteket. Det senare har redan testats med en Volvo elbuss i Göteborg.

”För vår del handlar det för närvarande om tre elbussar. Vi har köpt en fullstor stadsbuss av modellen VDL Citea Electric och två midibussar av modellen Iveco Rosero Electric. De senare har en kapacitet på totalt 28 passagerare”, berättar Tomas Byberg.

”Den stora bussen körs 3 – 3,5 timmar under förmiddagarna samt lika lång tid på eftermiddagarna. Däremellan laddas de några timmar. De små bussarna rullar 7 timmar på raken. Ur investeringssynpunkt är bussarna nästan dubbelt så dyra som konventionella bussar men vi sparar en hel del på lägre kostnad för drivmedlet. På sikt kommer säkert elbussarna att bli billigare och det kommer att bli mycket lättare att räkna hem en sådan här satsning”.

”Jag är särskilt entusiastisk över den av bussarna som har elektrisk navmotordrift från tyska Ziehl-Abegg. Det är en fantastisk buss att åka i och ljudnivån är nästan osannolikt låg. De två navmotorerna gör att det inte behövs någon kraftöverföring från motorerna till drivhjulen. Detta minskar ljudnivån men även servicebehovet och underhållskostnaderna. Det finns helt enkelt inte en massa rörliga delar som slits eller kan gå sönder. Tekniken innebär också en mycket effektiv energianvändning. I en vanlig förbränningsmotor når man en verkningsgrad på mellan 20 och 30 procent. Resten av energin går förlorad. Med en konventionell elmotor kan man komma upp till 85 procents verkningsgrad och med navmotorer kan man nå 90 procent. Nackdelen är att tekniken är dyr”, berättar Tomas.

”Det var bra att kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland och Härnösands kommun ställde hårda miljökrav på bussarna, men avstod från att styra vilken teknik operatörerna måste använda för att klara kraven. Detta gjorde det möjligt för oss att satsa på våra första elbussar”.

ZeEUS satsar på elektrifiering

”I stadstrafiken har elbussarna många fördelar jämfört med konventionella fordon. Inte minst med tanke på luftkvaliteten och bullret”, säger Tomas Byberg, som är vd för Byberg & Nordin.

”I stadstrafiken har elbussarna många fördelar jämfört med konventionella fordon. Inte minst med tanke på luftkvaliteten och bullret”, säger Tomas Byberg, som är vd för Byberg & Nordin.

I ett stort europeiskt projekt är målet att få allt fler europeiska städer att satsa på elektrisk busstrafik. Projektet kallas ZeEUS (Zero Emission Urban Bus System) och från svensk sida deltar Volvo Bussar, Vattenfall, Storstockholms Lokaltrafik och Viktoriainstitutet. ZeEUS stöttas ekonomiskt av EU och pågår under 3,5 år med en budget på 22,5 miljoner euro. EU bidrar med mer än hälften av pengarna. Projektet betraktas som en viktig milstolpe inom grönare stadstrafik och det övergripande målet är att bidra till att huvuddelen av de fullstora bussarna i städerna ska vara elektriska. Alltså bussar som är tolv meter eller längre. Miljövinsterna är minskad klimatpåverkan, bättre luft i städerna samt lägre bullernivåer.

Kärnan i projektet är att samla erfarenheter från demonstrationsprojekt i åtta europeiska städer där bland annat Stockholm ingår och där Volvo levererar laddhybridbussar. I demonstrationsprojekten handlar det om bussar som redan är i serieproduktion eller nära serieproduktion. Totalt ingår 35 bussar i ZeEUS och flera olika tekniker för laddning testas. Det rör sig exempelvis om långsam laddning i depåer, snabbladdning på busstationer och terminaler samt laddning vid hållplatser. Tekniken omfattar induktiv laddning, laddning via strömavtagare eller kontakter.

Inget är dock nytt under solen och det är inte första gången i historien det görs stora satsningar på elektrifiering av kollektivtrafiken. Redan på 1800-talet var det en viktig fråga för staden Berlin att ta beslut att gå över från hästspårvagnar till eldrivna fordon. Det var nämligen för dyrt för spårvägsbolagen att hålla sig med hästar. Dessutom var hästspillningen en oönskad komponent i stadsmiljön.

Miljöpris för fossilfri busstrafik

Landstinget Västernorrlands miljöpris 2015 delades av Byberg & Nordin och Härnösands Kommun. Priset motiverades av kommunens och bussbolagets satsning på helt fossilfri busstrafik.

”Härnösand är en mycket aktiv kommun inom det här området och har både satsat på elbussar och biobaserade drivmedel. Bränslet består av bland annat av vegetabiliska och animaliska fettsyror från slaktavfall och fiskrester och kemiskt liknar det diesel. Vi tankar ett trettiotal bussar som kör i Härnösand med det miljöanpassade bränslet, något som minskar utsläppen av fossil koldioxid med runt 90 procent. Vi kör också med två elbussar och man kan konstatera att Härnösand blev landets första kommun med helt fossilfri kollektivtrafik”, avslutar Tomas Byberg.

Artikeln publicerades i maj 2016.