En ny typ av bilförsäkring baserar premien på körstil och körsträcka. Till grund ligger förarens ”digitala DNA” – ett värde baserat på realtidsmätningar av energieffektivitet och trafiksäkerhet. Teknikplattformen för datainsamling, visualisering och återkoppling kopplas till molntjänster och förarens mobil.

Det svenska företaget Greater Than har utvecklat ett nytt angreppssätt att analysera Big Data. Genom självlärande algoritmer i kombination med olika mätmetoder skapas ett individuellt ”digitalt DNA” för varje bilförare. Den artificiella intelligensen bidrar till att föraren får bättre koll på användningen av bilen och sitt körsätt.

Med hjälp av teknikplattformen Enerfy samlas data in om hur fordonet används. Informationen skickas till en molnlösning och analyseras. Resultatet blir tillgängligt i Enerfy-appen. Illustration: Greater Than.

”Teknikplattformen heter Enerfy och genom den kan vi använda en mycket stor datamängd för att skapa ett specifikt värde för en enskild bilförare. I praktiken innebär detta att vi i realtid kan mäta hur energieffektivt och trafiksäkert föraren kör sitt fordon. Baserat på dessa uppgifter har vi tillsammans med Moderna Försäkringar lanserat en helt ny typ av försäkring”, berättar Liselott Johansson, VD för Greater Than.

Ny typ av bilförsäkring

”I Sverige och många andra länder ser vi att antalet nya bilar ökar, men paradoxalt nog använder vi bilen mindre och kör färre mil per år. Den nya trenden kommer säkert att förändra synen på hur viktigt det är att vi äger bilen. Många kommer säkert att även i fortsättningen äga sin bil, men det kommer säkert att bli vanligt att du hyr när du behöver tillgång till en bil, eller utnyttjar lösningar som bilpooler och bildelning. Trenden skapar möjligheter för innovativa försäkrings- och finansieringslösningar. Tillsammans med Moderna Försäkringar har vi tagit fram en ny typ av bilförsäkring där premien baseras på förarens sätt att köra och körsträcka. Det traditionella är ju att premien i stället utgår från faktorer som ålder och hur länge föraren haft körkort”, säger Liselott Johansson.

”Genom att utnyttja data från Enerfy kan bilföraren få information direkt i mobilen om vad varje enskild resa kostar i försäkringspremie. Energieffektiv och säker körning hänger ju ihop och tillsammans med Energimyndigheten och WWF har vi beräknat hur den här försäkringsmodellen skulle kunna bidra till minskad klimatpåverkan från biltrafiken. I ett globalt perspektiv rör det sig om 100 miljoner ton CO2 för de som kör en bil som är yngre än 2001”, konstaterar Liselott Johansson.

Enligt Greater Than och Moderna Försäkringar gynnar försäkringen förare med bilar som vanligtvis har en låg körsträcka per år. Det kan exempelvis röra sig om storstadsmänniskor, eller familjer med en andrabil, och försäkringen passar även bra för ungdomar som kör smartare. Grundkostnaden täcker även skador på en parkerad bil och körpremien betalas endast för det man har kört.

”Det flesta bilägare vill vara ansvarsfulla i trafiken och försöker köra så säkert som möjligt. Genom att vi visualiserar körbeteendet och belönar förare individuellt utifrån deras smarta körsätt kan vi ge dem en lägre premie och göra deras bilförsäkring billigare. Dessutom bidrar vi till en säkrare trafikmiljö och uppmuntrar till mer hänsyn i trafiken, en smartare bilkörning helt enkelt”, berättar Torbjörn Annerfors, som ansvarig för innovation på Moderna Försäkringar.

Enerfy Driving

Med hjälp av en ODB-läsare hämtas information varje enskild resa med bilen. Foto: Greater Than.

”Under början av 2015 lanserade vi produkten Enerfy Driving. Resultaten har varit positiva med mindre miljöpåverkan, säkrare körning, sänkt bränsleförbrukning och inte minst har användaren fått bättre koll på sin bil och sina körningar”, säger Liselott Johansson.

”Tekniken bygger på en Plug-in som hämtar data från din bil (OBD-läsare) och som med hjälp av en molntjänst analyserar och sänder information till din smartphone. Analysen kan hämtas med hjälp av Enerfyappen. Molnlösningen består av stora mängder lagrade data, databaser med best practice-profiler, självlärande algoritmer, artificiell intelligens och moderna profileringsmetoder. Våra egenutvecklade algoritmer skapar ett slags ekosystem som hjälper dig med praktiska tjänster och ger dig en unik digital profil.”

”Enerfy Driving kan användas globalt och är oberoende av vilken bil du har. Syftet är att hjälpa dig att maximera värdet och nyttan av fordonet genom att inspirera till smart bilkörning. Produkten har funktioner som automatisk körjournal, statistik, återskapa en resa på en karta, score, start- och stopptid, resans varaktighet, avstånd, medelhastighet, samt en funktion som baserat på hastighet och sträcka kan ange hur användaren kan minska bränsleförbrukningen. Enerfy Driving mäter helt enkelt hur trafiksäkert och bränslesnålt du kör jämfört med andra bilförare”, avslutar Liselott Johansson.

Analysen av Big Data visar hur en bilförare kan minska sin bränsleförbrukning samt hur stor risk ett visst körsätt medför. Alla typer av accelerationer, inbromsningar, farthållning och andra parametrar tas med i analysen. Föraren får återkoppling i form av individuell information om hur körsättet och användningen av fordonet kan förbättras. Enerfy Eco Score visar hur ekonomiskt och miljömässigt användaren kör. Enerfy Sport Score visar hur tekniskt och trafiksäkert användaren kört.

Artikeln publicerades i april 2017.