Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle.

Hemligheten ligger i att sönderdela biomassan till enkla sockermolekyler som sedan kan användas för att framställa etanol och andra typer av biobränsle. Tekniken gör det exempelvis möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt framställa bränsle som direkt kan tankas i en vanlig dieselmotor.

”Vår metod kan användas i industriell skala och en fördel är att lignocellulosan innehåller tillräckligt med energi för att kunna användas som energikälla i processen”, konstaterar Anders Carlius, som är vd för REAC Fuel. ”Den termokemiska metoden är billig och snabb och vi kan framställa socker ur biomassa till ett pris som ligger på ungefär halva nivån jämfört med det nuvarande marknadspriset för socker. Vi använder inte biomassa som används till livsmedel och det socker vi tar fram kan få många användningsområden, exempelvis till biogas eller till att framställa organiska kemiska byggstenar”, fortsätter Anders. ”Om några år ska vårt biobränsle kosta lika mycket som fossila bränslen.

Hampa – en möjlig råvara

Hampa (Cannabis sativa) är en mycket tålig och snabbväxande ettårig ört. Den är en av de äldsta och mest härdiga kulturväxterna och kan växa på näringsfattiga jordar i de flesta klimatzoner. Hampa har förädlats under tusentals år, både för fibrernas skull och för vissa medicinska syften. Fibrerna kan exempelvis användas i textilier och rep och ur fröna kan man utvinna hampolja. Hampan är kanske mest känd för att det går att framställa drogen cannabis från fröna som innehåller ämnet THC (tetrahydrocannabiol). Något som gjort att odlingen av hampa är belagd med restriktioner i många länder. Mellan 1970 och 2005 var all odling av Cannabis sativa förbjuden i Sverige men det är nu tillåtet att odla ”industrihampa”, en variant som endast innehåller låga koncentrationer av THC.

”Hampa är intressant för framställning av biobränslen”, säger Rune Ekman, som är medgrundare till REAC Fuel. ”Cellulosainnehållet är mellan 32 och 38 procent och växten är robust och ger cirka 20 ton torrsubstans per hektar ända upp till Polcirkeln. Vi ser hampa som en möjlig bränslebro mellan transportsektorn och fotosyntesen”, fortsätter Rune.

”Vi kan emellertid använda all slags biomassa som innehåller cellulosa, hemicellulosa och lignin. Tillverkningen av biobränsle kan bland annat göras i liten skala i modulära enheter av lokala producenter. Närheten till råvaran minskar behovet av transporter”, avslutar Rune.

Den patenterade metoden för framställning av biobränsle innehåller ett första steg där biomassan (lignocellulosan) bryts ner i ett lösningsmedel till sina beståndsdelar. Alltså sockerarter med fem eller sex kolatomer samt föreningar som innehåller lignin (vedämne). Det första steget ger också upphov till en del av de molekyler som ingår i bränslet. I ett andra steg tillsätts ett reducerande ämne för att öka koncentrationen av ”målmolekylerna” i bränslet. Båda stegen sker i en termokemisk process vid en temperatur som är lägre än 300°C.

Vidareutveckling av tekniken

Sedan starten 2006 har bolaget fått ett kapitaltillskott på cirka 50 miljoner kronor och under 2010 tog REAC Fuel in 30 miljoner kronor från oljebolaget BP samt riskkapitalbolagen Vantagepoint och Sustainable Technologies Fund. Pengarna har använts till att skaffa patentskydd och vidareutveckla tekniken och nästa steg är att starta produktionsanläggningar. En sådan är på gång i Stockholmstrakten och företaget söker nu drygt 60 miljoner i nytt kapital för expansion av verksamheten.

Artikeln publicerades i maj 2012