Wiklunds Åkeri har ca 100 lastbilar med färddator som registrerar bränsleförbrukningen

Wiklunds Åkeri har ca 100 lastbilar med färddator som registrerar bränsleförbrukningen

Mängden koldioxidutsläpp från transporter är direkt beroende av hur mycket fossilt bränsle som förbrukas. Bränsleförbrukningen är också en betydande kostnadspost för transportföretag. Av denna anledning är det ofta attraktivt med bränslesnåla motorer och en utformning av fordonet i stort som optimerar effektiviteten i bränsleutnyttjandet.

Utöver själva fordonet och motorn kan bränsleförbrukningen även påverkas väsentligt av förarens beteende. Att planera sin körning och accelerera och bromsa in på rätt sätt ger resultat i form av lägre bränsleförbrukning och alltså lägre utsläpp och kostnader. Att köra sitt fordon på ett bränslesnålt sätt brukar kallas för ecodriving eller sparsam körning.

Sparsam körning kan tillämpas på alla transportslag som ett sätt att minska bränsleförbrukningen och avgaserna som släpps ut. Idag finns utbildningar i sparsam körning för flera typer av vägtrafik, det vill säga personbil, lastbil och buss, men även för fartyg och tåg.

Ett av många svenska företag som har satsat på sparsam körning är Wiklunds Åkeri. På hösten 2005 kom åkeriet i kontakt med Greater Than som är ett företag specialiserat på effektivt resursutnyttjande inom transportsektorn. Wiklunds Åkeri utrustade då 12 fordon med färddatorer som registrerade förarnas körmönster, vilket snabbt gav resultat och stora besparingar. Besparingspotentialen var vid starten 12 % och i dagsläget återstår 8 % besparingspotential. Det är nu ungefär 100 fordon som har färddator och målet är att komma under 6 % av besparingspotentialen.

Utöver färddatorerna har förarna fått utbildning i ecodriving vid återkommande tillfällen. Det är viktigt att repetera utbildningen för att hålla kunskaperna levande och upprätthålla motivationen bland förarna. Wiklunds Åkeri har också ett antal så kallade sparcoacher som tillsammans med förarna analyserar körsätt och hur en lägre förbrukning av diesel skulle kunna uppnås. Förarna träffar sparcoacherna ungefär månadsvis för att få feedback och tips. Wiklunds har även infört individuell bonus till förare som gör extra bra ifrån sig vad gäller sparsam körning. I stort ser förarna positivt på att företaget satsar på ecodriving, i synnerhet de som har lite tävlingsinstinkt och ständigt vill förbättra sitt sparsamma körsätt.

Artikeln publicerad i december 2009