Med specialbyggda boxar kan Stora Enso dubbla transportvikten

Med specialbyggda boxar kan Stora Enso dubbla transportvikten

Skogsföretaget Stora Enso är en av Sveriges stora brukare av transporter. Timmer ska fraktas från de skogsområden där träden har växt och pappersprodukter ska skickas från mindre orter i Sverige där Stora Enso har sina bruk. Otillgänglighet gör till viss del att beroendet av lastbilstransporter är stort, men tåg är vanligt på de sträckor där det är möjligt.

Inom Stora Enso började man i slutet av 90-talet att se över möjligheten att effektivisera transporterna mellan bruken och Göteborgs hamn. Göteborgs hamn är ofta slutdestinationen för Stora Ensos produkter som ska skeppas utomlands. Transporterna in till hamnen sker med tåg. Det som begränsar hur mycket gods som får lastas på ett tåg är dess längd, inte i första hand vikten. För att undvika denna begränsning tog Stora Enso fram en unik lastbärare som maximalt nyttjar lastkapaciteten på järnväg. Lastbäraren kallas SECU (Stora Enso Cargo Unit) och är helt enkelt större än vanliga standardcontainers, för att på så sätt kunna maximera lasten på varje tåg. Boxens storlek gör det möjligt att nyttja den svenska järnvägens stora lastprofil och en större axellast, vilket i sin tur leder till färre tågturer och lägre utsläpp. SECU-boxen ger en lastkapacitet på 4,5 ton per meter, jämfört med drygt 2 ton för konventionella vagnar. Det innebär en betydande effektivisering, även om det är svårt att kvantifiera den exakt.

Med specialdesignade fartyg går lastning och lossning snabbare

Med specialdesignade fartyg går lastning och lossning snabbare

Då tågen når fram till hamn dras hela boxen ombord på Stora Ensos specialdesignade fartyg som skeppar varorna vidare. Boxen gör att lastutrymmet i fartygen nyttjas optimalt och lastningen blir både billigare, snabbare och inte minst minskas risken för skador. Den tid som sparas in vid lastning ger utrymme för båtfärden att gå lite långsammare vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen och utsläppen till luft.

SECU-boxen bygger alltså på en specialanpassad lösning som fungerar väl för Stora Ensos transportbehov, men inte nödvändigtvis för andra typer av företag och annat typ av gods. Lösningen har alltså lett till en något minskad flexibilitet och kompatibilitet, men det har hjälpt Stora Enso att uppnå effektiviseringar och minskade utsläpp. Företaget har, genom att se över och analysera hela sin transportkedja, funnit en möjlighet att minska mängden tågtransporter, samtidigt som lastning har effektiviserats och transporten med fartyg har kunnat sänka hastigheten en aning.

Artikeln publicerad i december 2009