Lika ineffektivt som att köra halvtomma lastbilar eller tågvagnar, lika ineffektivt är det att transportera luft och tomt utrymme. De förpackningar som varor transporteras i kan i vissa fall vara onödigt luftiga eller kan inte staplas och lastas på ett optimalt sätt. Genom att ta fram volym- och yteffektiva förpackningar och maximera mängden last i varje fordon kan antalet fordon minska och därmed utsläppen. Den lastkapacitet som står till förfogande i varje enskild lastbil, tågvagn eller annat, behöver alltså nyttjas maximalt för att uppnå effektivitet. På så sätt kan både kostnader och utsläpp minskas.

Ericsson har uppmärksammat nyttan med effektivare förpackningar och transport. Sedan en tid tillbaka arbetar man systematiskt med förpackningsutveckling som en del av designarbetet då nya produkter tas fram. I regel handlar det om att förändra volymen och göra lättare förpackningar. Därför är det viktigt att se över hur komponenter kan pusslas smartare så att de tar upp mindre yta och volym. Även materialval till förpackningen spelar stor roll för den totala vikten.

De nya förpackningarna som man har tagit fram hittills har lett till effektivare transporter som i sin tur ger minskade utsläpp. Dessutom innebär det lägre kostnader och effektivare materialutnyttjande. Det systematiska arbetet med effektiva förpackningar har bland annat lett till ett materialbyte i förpackningen till en av Ericssons volymprodukter. Man valde att byta material från plywood till wellpapp, så att förpackningens vikt minskade. Just den förändringen ledde till minskade koldioxidutsläpp med nära tretusen ton på ett år.

Framöver kommer förpackningsutveckling att fortsätta vara självklart för Ericsson eftersom det har visat sig medföra flera positiva effekter. Inom företaget finns tio tusentals förpackningar att arbeta med för att uppnå effektivisering och de totala årliga förpackningsrelaterade kostnaderna uppgår till mycket stora belopp. Potentialen för Ericsson att fortsätta effektivisera sitt transportbehov är alltså stor, likaså möjligheten att minska koldioxidutsläpp.

Artikeln publicerad i december 2009