Genom att lära sig att köra bränslesnålt kan man sänka utsläppen med upp till 30%

Genom att lära sig att köra bränslesnålt kan man sänka utsläppen med upp till 25%

Bränslekostnaderna är en stor del av den professionella fordonstrafikens totala kostnader. Får man ner den, så ökar lönsamheten. Samtidigt är bränsleförbränningen en källa till utsläpp av växthusgaser. Det finns alltså goda skäl att försöka minska förbrukningen.

Ökade drivmedelspriser och ett ökat miljömedvetande har satt press på fordonstillverkarna och mycket har också hänt. Hybridtekniken har haft sitt intåg på personbilssidan och ligger i startgroparna för lastbilar. Hybridfordon utnyttjar ju två olika kraftkällor, vanligen en vanlig förbränningsmotor och en elmotor som drivs av batterier som laddas av förbränningsmotorn och i vissa fall även genom anslutning till elnätet (så kallade laddhybrider). Elmotorn är mycket effektiv vid en körcykel som omfattar många start och stopp, och blir därvidlag ett väldigt lämpligt komplement till dieselmotorn för exempelvis distributionsbilar.

Elektroniska bränslesystem har också ökat effektiviteten genom att exakt bränslemängd skjuts in i förbränningsrummet vid exakt rätt tillfälle för att en så optimal förbränning som möjligt ska kunna ske. Vid motorbroms stryps bränsleinsprutningen helt och hållet, vilket minskar den onödiga förbrukningen ytterligare.

Förutom alla förbättringar på motorerna så finns det också en hel del man kan göra som förare för att hålla förbrukningen och utsläppen nere. Härnösandsföretaget 2MA Technology AB har utvecklat en fordonsdator som hjälper föraren att köra på ett sätt som håller nere bränsleförbrukningen.

Med hjälp av GPS-mottagare mäts hastigheten exakt och berättar för föraren om gällande hastighetsbegränsningar och om farten behöver ändras. Boxen kan (men måste inte) också kopplas till fordonet serviceuttag och kan då ta med alla motorstyrningsdata i beräkningarna. Alla data laddas upp till 2MA Technology’s servrar via mobiltelefonnätet och används för presentation i olika analysverktyg.

2ma-5x kan kommunicera direkt med bilens serviceuttag

2ma-5x kan kommunicera direkt med bilens serviceuttag

Hur stora är då energibesparingarna? Mathias Johansson, grundare av 2MA Technology, säger: ”Vi har genomfört en stor mängd tester runt om i landet med både bussar och personbilar och resultaten är väldigt bra. Med 2MA-5X kan du sänka förbrukningen med mellan 15% – 25 %!”

För att illustrera det ekonomiska värdet av den lägre bränsleåtgången kan man tänka sig ett räkneexempel med ett normalstort åkeri. Anta att åkeriet har 20 lastbilar. Om dessa lastbilar utnyttjas effektivt körs de ca 1500 mil per månad och bränsleförbrukningen är normalt ungefär 4 liter per mil.

Bränslepriset är i skrivande stund SEK 9:10, vilket ger en årlig bränslekostnad på ca 13.100.000:-

Den rent ekonomiska besparingen blir då någonstans mellan 1.965.000:- och 3.275.000:-

”Gröna lådan”, 2MA-5X, kostar 7500:- per enhet, vilket är en kostnad som man sålunda ganska lätt räknar hem. Särskilt som den även har en hel del andra intressanta funktioner. Den lokaliserar och följer stulna fordon, samlar in och analyserar färdskrivardata och genom en knapptryckning kan en komplett och detaljerad körjournal skrivas ut.

Det finns ett par viktiga säkerhetshöjande aspekter av tekniken. För det första hjälper tekniken föraren att låta bli att köra för fort, vilket i sig minskar såväl risken för olyckor som skadorna från dem. För det andra känner systemet av om fordonet krockar och kan larma efter hjälp.

I grund och botten handlar det om att hjälpa föraren att bättre utnyttja fordonen och bränslet på ett effektivare sätt. Genom boxen, 2MA-5X, får föraren ett realtidsstöd, men den har också en pedagogisk effekt. Varje förare kan få ut kördata med exakt bränsleförbrukning för olika rutter och även jämföra sig med kollegor. Vetskapen om att systemet loggar körbeteendet ökar medvetenheten överhuvudtaget.

Efter tre års utveckling och tester är systemet nu färdigt och har börjat installeras skarpt hos 2MA’s kunder. I ett första steg hinner man med att producera 200 enheter och så gott som alla är redan sålda.

Mathias Johansson berättar: ”Sverige är en naturlig första marknad eftersom det finns så bra nationella vägdatabaser har, men naturligtvis finns det en enorm global marknad för produkten som vi vill ut på så småningom.”

Artikeln publicerad i maj 2009