Under sommaren 2015 återpubliceras några äldre artiklar. Följande artikel skrevs 2009.

Precis så mycket kraft som behövs – i exakt rätt riktning.

Traditionellt består framdrivningssystemet på fartyg av fem komponenter på en lång rad. Dieselmotorer, backslag, propelleraxlar, propellrar och roder. Det ger begränsningar hur man kan konstruera ett fartyg.

Stora dieselmoterer är ofta hyggligt effektiva vid det varvtal de optimeras för – det varvtal som motsvarar fartygets marschfart. För många typer av fartyg, som t ex kryssningsfartyg och fartyg som måste passera genom trånga leder går maskinerna ofta på ett varvtal där de inte är optimalt effektiva.

Att kunna variera kraften med hög precision är särskilt viktigt för isbrytare, som sedan länge ofta utrustats med dieselelektrisk drivning.

I nära samverkan med operatörerna påbörjades ett utvecklingsarbete och 1990 lanserade ABB ett helt nytt framdrivningssystem för fartyg, Azipod. Ungefär som på en extremt kraftig hjärtstock (roderaxel) monterades ett paket med elektrisk motor och propeller på utsidan av skrovet.

Detta för med sig en mängd fördelar. Manöverförmågan är oslagbar eftersom hela poden kan rotera 360°, plus att den elektriska motorn kan köras på mycket låga varvtal.

Den elenergi som behövs för att driva Azipoden genereras ombord vanligen av en vanlig fartygsdieselmotor. Denna kan köras på ett optimalt varvtal så att förbränningen och bränsleeffektiviteten är så bra som möjligt, eftersom farten regleras med den elektriska motorn i poden.

Allt detta ger effekter på energiförbrukningen. Redan de första Azipodinstallationerna innebar en besparing på runt tio procent och i takt med att både Azipodstekniken utvecklas ökar den siffran hela tiden. Japans största färjeoperatör Shin Nihonkai valde en Azipodlösning till två färjor 2004 och har rapporterat om bränslebesparingar på 20% och samtidigt ökad transportkapacitet.

Azipodtekniken kan kombineras med gasturbiner som kraftkälla. Dessa har högre verkningsgrad och förbränningen kan ske under hög temperatur, vilket gör att avgaserna blir mycket rena.

En inte heller helt oviktig miljöaspekt är den ökade säkerhet som Azipod’s manöverförmåga medför. Det är värt oerhört mycket i både pengar och miljövärden att kunna undvika olyckor som annars skulle kunna ha lett till förödande skador växter och djur i den natur som haven utgör.

Artikeln publicerad i april 2009