”Alla kan säkert förstå vad en laddstolpe kan användas till”, hävdar Patrik Lindergren, som är vd för företaget Chargestorm. ”Vad som kanske kan vara svårare att förstå är hur en intelligent laddstolpe fungerar”, fortsätter Patrik. ”Det hela bygger på att vi kan fördela elenergin på ett effektivt och intelligent sätt till många fordon under deras laddningscykel, utan att överbelasta elnätet”.

Elbil genom Sverige

Sommaren 2011 genomfördes ”Elbilsrekordet” av organisationen Gröna Bilister i samarbete med olika intressenter, bland annat Chargestorm. För första gången kördes en elbil från Ystad till Haparanda – sammanlagt blev det 450 mil på eldrift. Avsikten var att visa att elbilen existerar, att dess prestanda räcker till, samt att det faktiskt gick att ladda den under resans gång.

”Elbilsrekordet” genomfördes 2011 av organisationen Gröna Bilister i samarbete med bland annat Chargestorm

Några av de vanligaste frågorna man mötte var:

  • Hur länge håller batterierna?
  • Hur laddar man?
  • Hur lång tid tar det att ladda?

Något som resenärerna tidigt upptäckte var att ett eluttag knappast kan betraktas som en säker möjlighet till laddning. Erbjuder uttaget 10 ampere går elbilen att ladda, men risken ökar att fastighetens säkring löser ut om bilen laddas samtidigt som ugnen, diskmaskinen eller dammsugaren används. En annan möjlighet är att utnyttja den infrastruktur av uttag för motorvärmare som finns i Sverige. Sådana går att använda om de är på 10 ampere, men på många ställen är det 6 ampere som gäller och detta räcker inte för elbilar. Med en strömstyrka på 16 ampere går det utmärkt att ladda en elbil, men kraven på effektiv laddning ökar om det är flera bilar som ska laddas samtidigt.

Elbilsrekordet konstaterar att det finns infrastruktur för laddning av elbilar och att allt fler kommuner har installerat publika laddstolpar. Snabbladdningsstationer, där fordonet laddas på 20 minuter, behövs exempelvis för taxibilar men sådana stationer är fortfarande ovanliga i Sverige. Med plug-in hybridbilar som står i begrepp att nå marknaden kommer efterfrågan på laddstationer att öka och Elforsk beräknar att det kommer att finnas 600,000 elfordon i Sverige år 2020. För att serva dem med energi behövs mer än en miljon laddstationer.

Det behövs uppenbarligen fler laddstationer, men också åtgärder undvika överbelastning på det lokala elnätet. Dessutom vill bilisterna få tillgång till snabb och bekväm laddning av sitt fordon. Bolaget Chargestorms patentsökta teknologi för styrning av laddningen från det lokala elänätet kallas NanoGrid och erbjuder lösning till ovanstående problem.

”Charge Grid Controller” förhindrar att elnätet blir överbelastat

NanoGrid

Hjärnan i NanoGrid är ”Charge Grid Controller” (CGC). CGC förhindrar att elnätet blir överbelastat genom att organisera, leda och prioritera uttaget av el till de olika fordonen. ”Tekniken utnyttjar befintlig infrastruktur och vi har konstruerat universella laddstolpar. I kombination med att elsystemen inte behöver överdimensioneras ser vi vår lösning som mer kostnadseffektiv, jämfört med våra konkurrenters teknik. Det går helt enkelt snabbare att återbetala varje laddstolpe”, konstaterar Patrik Lindergren.

”Vi kan också erbjuda olika typer av laddning beroende på bilistens önskemål på laddningshastighet och vad han/hon är beredd att betala. Vi erbjuder därför prioriterad laddning, medelsnabb laddning och grön laddning. I vår produktportfölj ingår också verktyg för laddningsoperatören att övervaka laddningen av elfordon och ta betalt för tjänsten”, fortsätter Patrik. ”Så här långt har vårt koncept lyckats och vi ser ökande intresse för våra laddstolpar i ett antal länder. Vi räknar med att omsätta 75 miljoner kronor mot slutet av 2013”, avslutar Patrik.

Världsnaturfonden uppmärksammade Chargestorm som ”WWF Climate Solver 2011”. I motiveringen för priset ingår bland annat att laddningssystem av den typ som Chargestorm tagit fram kan underlätta omställningen till elbilar och minska utsläppen av koldioxid med 21 miljoner ton år 2021.

Artikeln publicerades i september 2012