image1

Med ett uppmätt koldioxidutsläpp på 48 g/km enligt New European Driving Cycle för hybrider kvalar V60 D5 Twin Engine in som supermiljöbil.

Med lanseringen av V60 D6 Twin Engine år 2012 blev Volvo Cars den första biltillverkaren i världen som utvecklat och producerat en dieselbaserad laddhybriddrivlina. Den nya modellen V60 D5 Twin Engine presenterade för första gången vid Genèvesalongen under våren 2015 och väckte stort intresse.

”Twin Engine tekniken med både diesel- och elmotor blev snabbt populär och nu presenterar vi ett småsyskon som bygger på samma grundkoncept men med lite färre hästkrafter”, berättar Magdalena Molin i Volvo Magasin 3/2015. Magdalena är vehicle program manager på Volvo och har varit med att utveckla den nya bilmodellen.

Supermiljöbil

Med ett uppmätt koldioxidutsläpp på 48 g/km enligt New European Driving Cycle för hybrider (NEDC) kvalar V60 D5 Twin Engine in som supermiljöbil. I Sverige ger detta en statlig supermiljöbilspremie på 40 000 kronor. ”Detta är Volvos tredje supermiljöbil och den kompletterar modellerna V60 D6 och XC90 T8 Twin Engine”, konstaterar Magdalena Molin.
”Många bilägare nöjer sig med färre hästkrafter och den nya modellen har därför en 2,4 liters dieselmotor med 163 hästkrafter i stället för V60 D6 som har 220. Den 68 hästkrafter starka elmotorn är densamma i båda modellerna. Genom enkla knapptryck kan föraren välja mellan olika kombinationer av el- och dieseldrift och jag tror att många får en aha-upplevelse när de märker hur smidigt bilen går från el- till dieseldrift och tvärtom. Motorns prestanda är utmärkta och genom att den har färre hästkrafter får bilen skattelättnader i några länder. Inköpspriset är också lägre jämfört med V60 D6”, fortsätter Magdalena.
Föraren kan välja körläge via knappar som ger bilen helt olika temperament: Pure, Hybrid eller Power.

  • I läge Pure drivs bilen enbart av elmotorn så långt det är möjligt. Räckvidden är upp till 50 kilometer.
  • Hybrid-läget är standardinställning varje gång bilen startas. Dieselmotorn och elmotorn klarar tillsammans en bränsleförbrukning på 1,8 l/100 och ett koldioxidutsläpp på 48 g/km (NEDC-körcykel, blandad körning).
  • I Power-läget har drivsystemet optimerats för att ge bilen högsta möjliga prestanda.

Skräddarsydda batterier

Den stora revolutionen inom el- och hybridtekniken är utvecklingen av batterierna. Tidigare räckte inte batteriet så länge, tog lång tid att ladda och var så stort att det fyllde halva bagageutrymmet. Volvos lösning är ta fram skräddarsydda batterier som tar mindre plats men som ändå ger lika mycket energi. På V60 D5 Twin Engine sitter batteriet under mattan i bagageutrymmet som är upphöjt med cirka 70 millimeter. Resterande packutrymme kan användas som vanligt. Batteriet tar cirka 4,5 timmar att ladda med ett vanligt 10 A-vägguttag. Finns det tillgång till 16 A sjunker laddningstiden till cirka 3,5 timmar.

Det går att spara batterikraft för senare behov. När Spara-funktionen är aktiverad ser systemet till att det alltid finns tillräckligt med laddning för att senare kunna köra i Pure-läget. Vid behov laddar högspänningsgeneratorn batteripaketet så att det finns tillräckligt med kapacitet för att kunna köra i Pure-läget. Det är också möjligt att värma eller kyla passagerarutrymmet samtidigt som bilen laddas för att få en bekvämare start på resan. Detta innebär också att mer batterikapacitet finns tillgänglig för drivning av bilen. Denna förkonditionering kan även användas för att kyla batterierna. Kylning före körning har stor betydelse för att kunna maximera batteriladdningen och därmed också räckvidden med eldrift.

En annan smart finess hos Volvo Twin Engine är ett tvåstegs bromssystem. När föraren trycker på bromspedalen börjar systemet bromsa med hjälp av bakaxelns elmotor. De mekaniska bromsarna aktiveras först när situationen kräver mer bromskraft än bakaxeln kan hantera. Bromsenergin används för laddning av batteriet.

Artikeln publicerad i oktober 2015