wellplast

Det vanligaste materialet för transportförpackningar världen över är wellpapp. Ett korrugerat material som har många goda egenskaper men som kan skapa problem när fukt eller renhetskrav kommer in i bilden.

Bolaget Wellplast AB i skånska Munka Ljungby har utvecklat ett miljöanpassat förpackningsmaterial som eliminerar problematiken med fukt och bristande renhet.

Bolaget uppmärksammades nyligen i tävlingen ”The Serendipity Challenge 2014” – en tävling som utser Sveriges främsta startup eller tillväxtbolag – och vann första pris som är ett tillväxtpaket på en halv miljon kronor. Tävlingsjuryn motiverade priset med att: ”Wellplast har en unik egenutvecklad teknikplattform, ett starkt entreprenöriellt managementteam och ett tydligt koncept med en definierad marknad. Wellplast har en fantastisk framtidspotential”.

”Det är väldigt spännande och vi är mycket stolta över att vinna priset i den hårda konkurrensen. Tillväxtpaketet ger oss möjlighet att utveckla de bitar vi vill och växa ytterligare”, säger Anders Jönzon, vd på Wellplast AB.

Helhetssyn på förpackningslösningen

”Det hela startade med ett projekt på Chalmers Tekniska Högskola för 15 år sedan och har sedan dess resulterat i flera patenterade material och en unik produktionsteknik. Våra kunder finns inom många branscher, exempelvis fordons-, livsmedels-, sjukvårds- och byggbranschen”, berättar Anders. ”Wellplast® är vårt varumärke för ett unikt förpackningsmaterial som är tillverkat av krita och plast”.

”Vi försöker ha en helhetssyn på miljön både vad det gäller förpackningslösningarna till kunderna och miljöpåverkan av vår egen verksamhet. Att kunden ska behöva tillverka en ny produkt på grund av skador under transport eller lagring medför oftast en onödig miljöpåverkan. Det främsta ledordet för våra förpackningsutvecklare är därför funktion. Sedan gäller det att minimera mängden material i varje lösning. Säljarens uppgift är också att försöka påverka kunden i rätt riktning kring logistik och avfallshantering”, fortsätter Anders Jönzon.

Mer krita än plast

Wellplasts vd Anders Jönzon med förstapriset i The Serendipity Challenge.

Wellplasts vd Anders Jönzon med förstapriset i The Serendipity Challenge.

Förpackningsmaterialet består till 55 procent av krita (kalciumkarbonat; CaCO3) och 45 procent av polypropenplast (PP). Du kanske undrar varför man blandar man krita och plast och svaret är att blandningen ger ett antal funktions- och miljömässiga fördelar:

  • Kritan armerar polypropenplasten och gör den styvare.
  • Kritan förbättrar ”dead fold”, vilket gör det lättare att konvertera skivor till förpackningar.
  • Kritan minskar plaståtgången och minskar därmed miljöpåverkan. Kostnaden för förpackningen påverkas dessutom i positiv riktning.
  • Kritan ger en förbättrad migrationsspärr och blandningen av material ger egenskaper som renhet, vätsketålighet och kemikaliebeständighet.

Det korrugerade förpackningsmaterialet är konstruerat för att uppnå maximal styrka med minimal materialåtgång. Konstruktionen består av tre likadana skikt där mittskiktet (fluting) korrugeras och sammanfogas med de två plana ytterskikten (liner). Sammanfogningen sker inte med hjälp av lim utan skikten svetsas samman med riktad värme. I slutskedet av produktionsprocessen kapas materialet till skivor. Skivornas storlek anpassas helt efter den färdiga förpackningens storlek och utseende för att minimera spill. Eventuellt spill materialåtervinns och används i nya förpackningar.

Den unika konstruktionen och produktionsmetoden (Multi Tube Welding) är patentskyddade.

Bra för produkten och miljön

”Förpackningens viktigaste uppgift är att skydda produkten och här ser vi ett antal fördelar med våra produkter. Wellplast® är helt okänsligt för fukt, vatten och andra vätskor, exempelvis oljor. Det släpper inte igenom damm, fiber eller andra föroreningarna. Fackverkskonstruktionen i kombinationen med krita och plast gör att förpackningarna blir både starka och lätta”, avslutar Anders Jönzon.

Ur miljösynpunkt framhåller Wellplast följande fördelar med förpackningsmaterialet:

  • Låg energiåtgång under produkternas livscykel samt jämfört med traditionella plastförpackningar är användningen av fossila råvaror lägre.
  • De använda förpackningarna är en attraktiv råvara inom plastbranschen och återvinns exempelvis för tillverkning av vägstolpar och plastpallar.
  • Goda möjligheter till energiåtervinning vid förbränning. Energiinnehållet är högt och restprodukterna blir koldioxid, vatten och krita.
  • Den mekaniska styrkan gör att mängden material i förpackningarna kan minimeras.

Materialet är inte biologiskt nedbrytbart men som andra plastmaterial bryts det långsamt ner av solens UV-strålning. Bolaget följer utvecklingen av bionedbrytbara plaster för att undersöka om de i framtiden kan utgöra ett komplement i preoduktsortimentet.

Artikeln publicerades i september 2014