Fordonet körs framåt både vid på och avkörning och att lasta eller lossa en vagn tar 6-7 minuter.

Fordonet körs framåt både vid på och avkörning. Att lasta eller lossa en vagn tar 6-7 minuter.

Jämtland är glest befolkat med fler träd än innevånare. Ungefär hälften av landskapet är täckt av skog och endast cirka en procent är bebyggda områden. Jämtland förknippas därför av många med sport- och naturupplevelser. Landskapet rymmer emellertid också människor med entreprenörsanda, ett stort antal små företag och en övergripande vision om hållbar utveckling. En hel del av entreprenörerna har inriktat sig på att ta fram produkter eller tjänster som bidrar till en bättre miljö. En av dem är Jan Eriksson som är vd för företaget FlexiWaggon AB på Frösön utanför Östersund.

”Det hela började för 15 år sedan då jag stack huvudet under diskbänken och började fundera över hur de källsorterade soporna transporterades”, säger Jan. ”I ett landskap som Jämtland kan det bli många mil för en kasserad plåtburk innan den når sitt mål. Jag ställde mig därför frågan om landsvägsmilen kunde minskas om sopbilarna på vissa sträckor kunde ta tåget”, fortsätter Jan Eriksson. ”Jag såg framför mig en tågvagn där sopbilen på ett enkelt sätt skulle kunna köra upp på vagnen, utan ramp och andra dyrbara installationer”, konstaterar Jan. Självklart skulle konceptet kunna användas för de flesta typer av lastbilar och bussar, men också för personbilar.

Transport av dagligvaror på kortare sträckor

Nu blev det ingen tågvagn med specialinriktning på sopbilar men väl en Flexiwaggon där man med ett par knapptryckningar kan lasta en 18,75 m lastbil. År 2000 var den första prototypen färdig och man kan ställa sig frågan varför det inte vimlar av vagnar från FlexiWaggon på de svenska järnvägarna. ”När jag först presenterade min idé var klimatfrågan inte speciellt högt på agendan och bränslepriserna inte så höga. Nu börjar det emellertid hända saker och bland annat ICA Sverige AB visar stort intresse för det nya konceptet och har köpt aktier i FlexiWaggon”, säger Jan Eriksson. I november 2008 körtestades den senaste prototypen under två veckor med en fullastad lastbil. Köregenskaperna visade sig vara mycket goda.

Energimyndigheten, som stöttar projektet med bidrag och lån, ser Flexiwaggon som en nichlösning som passar lastbilar som exempelvis transporterar dagligvaror kortare sträckor, i storleksordningen 15 – 20 mil. Från en distributionscentral tar lastbilen tåget till stan och når snabbt ett köpcenter eller stormarknad. Ur samhällsekonomisk synpunkt är fördelarna flera:

  • Färre lastbilar på vägarna ger färre olyckor och mindre slitage på vägbanan.
  • Utsläppen av koldioxid och andra luftföroreningar minskar med storleksordningen 75 procent.
  • Flexiwaggon behöver inga speciellt utformade ramper eller terminaler vilket ger flexiblare transportarbete.

Ur transportörens synpunkt innebär transporten av fordonet med Flexiwaggon att det blir möjligt att minska kostnaderna. Bränslekostnaderna minskar, slitaget på fordonen minskar och personalkostnaderna minskar. Föraren behöver nämligen inte följa med fordonet utan det kan hämtas upp av en annan förare vid slutdestinationen. Enligt FlexiWaggon blir transportkostnaden cirka 60 kr per mil att jämföra med mer än det dubbla för landsvägstransporter. Olika synergieffekter kan exempelvis uppstå genom minskade kostnader för lagerhållning samt tidskrävande omlastningar.

Så här fungerar Flexiwaggon

Transportkostnaden med FlexiWaggon blir cirka 60 kr per mil att jämföra med mer än det dubbla för landsvägstransporter.

Transportkostnaden med FlexiWaggon blir cirka 60 kr per mil att jämföra med mer än det dubbla för landsvägstransporter.

Järnvägsvagnen från FlexiWaggon kan transportera lastbilar, bussar och personbilar. Så här går det till: Varje vagn lastas och lossas individuellt vilket kan ske nästan var som helst. Det enda som krävs är en hårdgjord yta i närheten av spåret som håller för fordonet som ska lastas eller lossas. Föraren lastar själv på och av sin bil genom två knapptryckningar och kör upp på vagnen via en utfällbar ramp. Lastutrymmet och kan öppnas både i fram- och bakändan och vridas åt höger och vänster. Fordonet körs framåt både vid på och avkörning och att lasta eller lossa en vagn tar 6-7 minuter. Ett helt tågsätt kan lastas på 10 – 15 minuter. Föraren kan välja att följa med tåget eller överlåta åt en annan förare att hämta upp fordonet. Transportören kan för varje fordon välja avrese- och ankomstort och därigenom optimalt utnyttja kombinationen av landsvägs- och tågtransport.

Flexiwaggon kan lasta 50 ton jämfört med 44 ton för jämförbara system. Genom konstruktionen med låg lasthöjd kan en fullastad vagn köras i farter upp till 120 km/tim.

Internationellt intresse

Hur gick det då med idén med sopbilar som transporteras med järnväg? Konceptet lever kvar och staden Los Angeles i Kalifornien visar intresse för att utnyttja Flexiwaggon för transporter av avfall till deponier i öknen. Även andra länder har planer på att utnyttja bolagets transportlösningar. FlexiWaggon har bland annat träffat högste chefen för Indian Railway för att diskutera hur konceptet kan introduceras i landet. Den indiska marknaden för tunga lastbilar är den fjärde största i världen och potentialen för miljöanpassade transportlösningar är stor. Ett antal andra länder visar också intresse för kombinationen av landsvägs- och järnvägstransport.

Finns det då inga nackdelar med Flexiwaggon? Enligt Jan Eriksson har funktionstesterna visat att det inte förekommer några allvarliga barnsjukdomar. Ett argument som ibland framförs är att vagnens längd gör att den inte kan köras på alla spårområden. En egenskap som den delar med cirka 70 procent av de järnvägsvagnar som rullar på den svenska järnvägen. Bolagets vd ser inte detta som ett problem som allvarligt begränsar användningen av Flexiwaggon.

”I nästa steg behöver vi ett kapitaltillskott för att tillverka fler vagnar och för att förstärka bolagets säljorganisation”, säger Jan Eriksson. ”Att bygga en vagn kostar en hel del pengar och vi behöver ett tågsätt för att kunna demonstrera systemets fulla kapacitet”, avslutar han. Var ska då vagnarna byggas? Här tänker sig FlexiWaggon tillverkning i något land i öststaterna för den svenska marknaden. Vagnar för den indiska marknaden tillverkas på plats i Indien.

EU:s energi- och miljöministrar åkte ”busståg”

I samband med två informella ministermöten i Åre sommaren 2009 åkte en buss med delegater tåg med Flexiwaggon från Östersund till Åre. Det var första gången som en buss med passagerare transporterades på sådant sätt. Flexiwaggon stod kvar på spåret under hela energi- och miljökonferensen och väckte stort intresse hos deltagarna.

Artikeln publicerad i augusti 2009