GARO levererar helheltslösningar för elinstallation och solenergi, och har mer än halva marknaden för elbilsladdare i Norden.

Gnosjöföretaget GARO börsintroducerades under 2016 och har sedan dess gjort en imponerande börsresa. Den starka positionen inom laddare för elbilar – i kombination med försäljning av elprodukter för nyproduktion och renovering av fastigheter – har väckt investerarnas intresse. I Norden har bolaget mer än hälften av marknaden för elbilsladdare och produktområdet visar god utveckling.

Helhetslösningar i fastigheter

System för laddning av elbilar utgör ett allt större inslag i GARO:s produktsortiment. Foto: GARO.

”Med 75 år på nacken har vi en kärnkompetens att förse kunderna med helhetslösningar som förenklar elinstallationen, reducerar installationstiden för elinstallatörerna och som minskar slutkundens totala installationskostnad. En sådan lösning består av en standardplattform, som tillsammans med olika elkomponenter (kombicentraler, jordfelsbrytare, energimätare mm) möter kundens specifika behov”, säger Stefan Jonsson, som är VD på GARO.

”Den höga aktiviteten på den svenska byggmarknaden skapar goda förutsättningar för den här typen av helhetslösningar. Tidigare byggde elektrikerna centralerna på plats med lösa komponenter. Nu levereras det mesta nyckelfärdigt för direkt installation. Samtidigt får centralerna allt mer tjänsteinnehåll, exempelvis medialösningar. Det här är en växande trend, vi kommer att få se ännu mer kvalificerade lösningar framöver. Styrning, mätning, telefoni, och även larm. Både trygghetslarm och inbrottslarm. Slutkunderna vill ha kompletta lösningar, utan krångel”, fortsätter Stefan.

God utveckling för miljöprodukter

Stefan Jonsson berättar att flera av koncernens produkter bidrar till en bättre miljö. Det rör sig exempelvis om:

  • Temperaturstyrda uttag för bilvärmare. Uttagen skonar både bilen och miljön eftersom motorn värms upp – något som minskar koldioxidutsläppen vid kallstarter.
  • Styr- och mätsystemet KNX som minskar energiförbrukningen i bostäder.
  • Under 2016 GARO levererade sin största order någonsin inom solenergi. Ordern omfattade 1 476 solpaneler till nybyggnationen av Albyberg Företagspark. Solpanelerna köps från en europeisk tillverkare och GARO bygger ett helt koncept runt panelerna. Företaget levererar en färdig paketlösning som förutom panelerna innehåller växelriktare, DC-kabel (likströmskabel), DC-brytare och DC-kapsling.
  • Redan 2013 var GARO först med att lansera marknadens mest energieffektiva och klimatsmarta LED-arbetslampa för krävande miljöer. När kopiorna 
dök upp svarade företaget med att lansera en ny och ännu bättre version som kallas GARO BALL 2.0, som gett ett nytt försprång på marknaden. Med bättre rundstrålning, längre hållbarhet, lägre energiförbrukning, bättre ljusegenskaper och totalt underhållsfri har den idag en livslängd på 60 000 timmar, vilket motsvarar 7 – 8 års normal användning.
  • Laddstolpar för elfordon. Här är GARO med när infrastrukturen för elfordon byggs ut. Försäljningen av elbilar dubblats varje år och vår bedömning är att eldrivna fordon kommer att slå igenom inom en ganska snar framtid. Även om det tar tid att förändra sammansättningen på en hel fordonsflotta tyder fordonsindustrins lansering av elbilar på ett kommande teknikskifte och en långsiktig tillväxt.

Laddning av elfordon

”Tillverkningen av hundratusentals motorvärmare och uttag har gett oss stor kunskap om vad som krävs av
en produkt för att klara det nordiska klimatet. Redan 2006 inledde vi satsningen på fordonsladdare och under Almedalsveckan 2008 kunde vi presentera den första laddstationen för bilar. Sedan dess har vi utvecklat produkterna vidare och produktportföljen innehåller nu många olika typer av laddstationer – från den enkla laddboxen på 3,7 kW att ha hemma i villagaraget, till den högeffektiva stationen på 150 kW som kan snabbladda en stor buss”, berättar Stefan Jonsson.

”Laddboxen GHL har redan blivit en standardprodukt hos el-grossisterna. Den hamnar ofta i bostadsrättsföreningar, på stora arbetsplatser och i hemmet. Som svar på marknadens efterfrågan lanserades nyligen ett nytt stativ till GHL. Det gör det mycket enkelt att omvandla en tidigare motorvärmarstolpe till en laddinstallation”.

”Högeffektsladdaren som lanserades under 2016 har en effekt på upp till 150 kW. Den gör det möjligt att snabbladda bussar och andra större fordon. Även personbilar som tål hög laddningseffekt kan laddas i den högeffektiva snabbladdaren”.

”Den nya publika laddstolpen LS4 började levereras under 2016 och försäljningen är över förväntan. Med fin design, smarta funktioner, överskådlig bevakning, samt enkelhet i installation, underhåll och service, har den fått stort intresse från energibolag, parkeringsbolag, större fastighetsägare, allmännyttan, kommuner och regioner”.

”Vi har en stark marknadsposition i de nordiska länderna och vi följer noga den snabba utvecklingen av batteri- och hybridbilar. Förutom laddtekniken arbetar vi även med marknadens ledande betalningslösningar och smarta system som övervakar och administrerar användningen av stationerna. Vi har också utvecklat system där solpaneler driver laddstationen. Exempelvis ger vårt solpaket på 5 kW under ett år cirka 2 800 mils körning med en normal elbil”, avslutar Stefan Jonsson.

Artikeln publicerades i september 2017.