Ökad andel järnvägstransporter i världen förutsätter renovering och underhåll av hundratusentals lok och vagnar. På Trainparts Sweden AB finns den unika kompetensen som behövs.

”En renoverad bladfjäder eller buffert till en järnvägsvagn är tekniskt sett lika bra som en ny. Skillnaden ligger i lägre kostnader och mycket mindre miljöpåverkan. Det är dock inte alla företag som har de unika kunskaperna som behövs för den här typen av renoveringsjobb”, berättar Göran Forsberg, som är VD för Trainparts i Bollnäs.

Ökat tryck på järnvägstransporter

Trainparts affärsidé är nytillverkning och renovering av bladfjädrar, buffertar och draginrättningar till järnvägsfordon, framförallt till godsvagnar. Företaget arbetar också med andra produkter för vagnsunderhåll, exempelvis bromsklosskilar, centruminlägg, fotsteg, handtag och bussningar.

Ökade järnvägstransporter och större miljömedvetenhet gynnar Trainparts och miljön, säger Göran Forsberg. Foto: Svenskt Näringsliv.

”Med tanke på att det finns ett starkt politiskt tryck på att flytta över så mycket gods som möjligt från vägarna till andra transportslag, är vår inriktning på underhåll av järnvägsvagnar en mycket intressant nisch. Fler järnvägstransporter förutsätter att lok och vagnar förnyas, moderniseras och underhålls. Det rör sig om stora volymer av fordon och i Europa finns det runt 600 000 järnvägsvagnar som har samma tekniska lösningar som Sverige när det gäller bladfjädrar och buffertar. I Sydafrika finns 300 000 vagnar med samma typ av fjädrar och buffertar. Marknaden är alltså mycket stor och vi arbetar bland annat med kunder i Sverige, Norge, Tyskland och Turkiet. Överallt behöver man hjälp med att att hålla tågen i gott skick genom underhåll och utbyte av delar som slits ut”, konstaterar Göran Forsberg.

”I vår verkstad gör vi underhåll på alla de typer av bladfjädrar som finns på marknaden, men vi tillverkar också nya bladfjädrar och parabelfjädrar. Detta kräver både kunskaper och specialutrustning, exempelvis härdugn, härdkar, anlöpningsugn och pressar. Personalens kunskap är unik och den överförs från generation till generation. Det är medarbetarnas kompetens som driver Trainparts framåt”.

Effektiv resursanvändning

En bladfjäder består vanligtvis av en eller flera plana, tunna, flexibla stålband som är förenade tillsammans för att fungera som en enda enhet. Bladfjädrar används främst till hjulupphängning till järnvägsvagnar och andra tunga fordon. Foto: Trainparts.

”När vi renoverar bladfjädrar och buffertar byter vi bara de delar som är trasiga och slitna. De andra komponenterna kan man fortsätta att använda och det finns ingen teknisk eller säkerhetsmässig anledning att byta ut delar som fortfarande fyller sin funktion. En renoverad bladfjäder är alltså lika bra som en nytillverkad men priset är ungefär 40 procent lägre. I ett livscykelperspektiv finns också de stora miljömässiga fördelarna. Vi ger fordonskomponenterna ett nytt liv, vilket innebär att användningen av naturresurser och klimatpåverkan blir mycket lägre än om man skulle tillverka en helt ny bladfjäder”, säger Göran Forsberg.

”Det ökade intresset för miljöanpassade transportsystem över hela världen gynnar Trainparts affärsverksamhet. För oss är det en viktig konkurrensfaktor att minska användningen av energi, material och andra resurser. Vi arbetar därför systematiskt med resursfrågorna och ordning och reda är förutsättning för god ekonomi, rätt kvalitet och låg miljöpåverkan. Vi har därför infört koncepten lean manufacturing och 5s. Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, FR 2000 och TransQ”, avslutar Göran Forsberg.

Artikeln publicerades i januari 2018.