Mindre trängsel och miljöslitage med samåkning

”Många företag och organisationer har strikta regler för hur längre och kostsamma tjänsteresor ska genomföras. Samma företag kan samtidigt ha väldigt lite kunskap om hur de mer vardagliga och kortare tjänsteresorna går till.

Exempelvis medarbetarnas val av transportmedel och vad resorna verkligen kostar i pengar och miljöbelastning”, konstaterar Marcus Fütö vid Lundaföretaget Omniflit. ”Vår uppfattning är att många företag lägger onödigt mycket pengar på sådana resor och att möjligheterna till samordning borde utnyttjas mycket bättre”, fortsätter Marcus. ”Vår affärsidé är att effektivisera tjänsteresorna men också underlätta transporterna till och från arbetet. I vår tjänst ligger en serversida och applikation för smartphone. Vi ser betydande möjligheter till att minska företagens kostnader och koldioxidavtryck”, säger Marcus Fütö.

Bättre kontroll över resorna

Omniflit har utgått från resebehoven hos företag och privatpersoner. ”Vår lösning ger företagen full kontroll över tjänsteresandet och tar fram information och statistik som kan hjälpa dem att göra smarta reseval i framtiden”, säger Marcus. I tjänsten ingår förbättrad planering av resor i tjänsten och det privata resandet. Marcus Fütö framhåller följande fördelar med Omniflits affärsidé:

 • Effektivisering och automatisering av administrativa arbetsuppgifter som är knutna till körjournalerna.
 • Tydligare uppföljning av alla utgifter i samband med resor.
 • Matchning med andra resande som är på väg till samma mål. Detta minskar antalet taxi- och bilresor och beräkningar indikerar att utsläppen av koldioxid från resorna kan minska med 30 procent.
 • Tjänsten hjälper företagets medarbetare ta kontakt med varandra för att organisera resor till och från jobbet. Vinsterna med sådan samåkning är exempelvis minskade kostnader, lägre koldioxidutsläpp, samt att behovet av parkeringsplatser för personalen blir mindre.
 • Tjänsten kan också användas för planering av fritidsresor.

Mobilapplikationen är hjärtat i tjänsten

Tjänsten består av en serversida och en mobilapplikation. Kunden erhåller administrativa användarkonton på Omniflits hemsida och användarkonton för de anställda. Mobilapplikationen kan antingen laddas ner eller skickas direkt till medarbetarnas telefoner. Användaren kan efter installation enkelt logga in och boka en tjänsteresa. Applikationen föreslår då andra personer vid företaget som ska mot samma håll eller till samma plats. Det som gör applikation unik är att det går att beräkna olika personers resvägar och matcha dessa med varandra för att föreslå möjligheter till samåkning. Tjänsten föreslår endast samåkning när den inte medför en större omväg.

Användaren kan utnyttja applikationen på sådant sätt att han/hon slipper skriva körjournaler. Informationen sparas på Omniflits servrar och presenteras på ett överskådligt sätt för kundens administratörer. Exempel på användbar information är:

 • Översikt av hur medarbetarna kör och reser för företagets räkning.
 • Statistik om tjänsteresornas längd, tid, kostnad, miljöpåverkan och andra statistiska uppgifter. Informationen samlas i en databas kan presenteras på flera olika sätt, både övergripande och detaljerat.
 • Det går att söka och filtrera bland resorna för att sammanställa information om resandet i en utvald enhet av företaget eller annat som kan vara av intresse.

Hitta personer som ska åt samma håll

Varje användare får en egen profil som går att utforma efter personens behov. Applikationen använder GPS-teknologi för att upptäcka lämpliga partners för samåkning. Genom att analysera resandet tar applikationen fram användbara grafer och statistik. Låt oss ge några praktiska exempel på hur Omniflits system fungerar.

 • Just nu är du i Lund men i eftermiddag ska du åka till ett möte i Malmö. För att det hela ska fungera ska du ha en smart mobiltelefon där du installerat Omniflits applikation. Klicka på applikationen och undersök om det finns någon lämplig person att samåka med. Efter ett par klick har applikationen hittat personer som har liknande planer som du. Applikationen hittar också personer som regelbundet pendlar samma sträcka. Vidare gör Omniflit det möjligt för dig att kommunicera med förare och passagerare. Applikationen visar vägen och räknar ut ett lämpligt pris för resan. Du kan också föra över pengar till föraren och betala för din andel av resan.
 • Du ska boka ett möte och funderar över bästa resvägen till mötet. Om företaget använder Microsoft Outlook för mötesplanering kan Outlook och Omflit integreras så att möten som bokas i Outlook dyker upp i Omniflits applikation och tvärtom. När du bokar mötet föreslår applikationen lämplig resväg. Vidare informerar tjänsten dig också om vilka andra som ska till samma möte, eller kanske till andra möten i närheten, och ger förslag till samåkning.
 • Du har landat på Köpenhamns flygplats och ska åka till jobbet. Detta innebär en tågresa och flera resor med stadsbussarna. Något som kommer att ta minst 1,5 timme i restid. Genom att kolla med din smartphone så kan du se om det finns andra personer i ankomsthallen som ska åt samma håll. Det visar sig att en person från samma företag nyligen har landat och är på väg hem. Han har parkerat sin bil på den svenska sidan av Öresundsbron och efter 10 minuters tågresa kan ni gemensamt åka till företaget. Du sparar tid och pengar och slipper kånka på dina väskor på bussarna.

Omniflits kan kopplas samman med företagets emailsystem och integreras med olika typer av affärs- och lönehanteringssystem. Omniflit kommer inledningsvis att finnas tillgängligt för de mobila plattformarna iOS och Android.

Integriteten skyddas

Finns det ingen risk att systemet kränker medarbetarnas integritet. Ska chefen verkligen hålla koll på varje steg medarbetarna tar? Applikationen för inte en kontinuerlig logg av medarbetarens position och datainsamlingen är endast avsedd för företaget och de resor som rör arbetet. Privata resor sparas av den enskilde för att exempelvis analysera resorna och deras miljöpåverkan. Det är också enkelt dela med sig av informationen på sociala medier. ”Med Omniflit sparar du både tid och pengar samtidigt som du får träffa nya intressanta människor. Dessutom värnar du om miljön”, avslutar Marcus Fütö.

Artikeln publicerad i januari 2012