0A6C9D37-5B24-4191-BB88-96B1DF66E63E

”I RunWise® samspelar hydrauliska och mekaniska drivelement på ett revolutionerande sätt. Resultatet blir minskad bränsleförbrukning, lägre utsläpp av koldioxid, mindre slitage på bromsarna, smidigare körning och lägre driftkostnader”, konstaterar Bengt Andersson

Hydraulik spelar en viktig roll i våra liv och tekniken används flitigt över hela världen. Räknat per capita är faktiskt Sverige det land i världen som har högst utnyttjande av hydraulik. Tekniken är viktig för svensk industri och tillämpningarna finns framförallt inom mobil och industriell hydraulik. 

Grävmaskinen är antagligen den maskin som de flesta förknippar med hydraulik och här omsätts all energi som dieselmotorn levererar av hydraulik för framdrivning och grävarbete. Modern hydraulik används också i skogsmaskiner, truckar, bromssystem, flygplan, jordbruksmaskiner, kranar, maskiner för formsprutning av plast, verktygsmaskiner, pappersmaskiner, hjullastare, industripressar och i många andra tillämpningar.

I ett globalt perspektiv är svensk industri stor inom hydraulik för grävmaskiner, skogsmaskiner och bergborrning. Det finns också en mängd företag som tillverkar hydrauliska komponenter eller verktyg där hydrauliken är en nyckelteknologi.

Revolutionerande hydrauliskt system

Potentialen för energieffektivisering i system där hydraulik används är stor och forskningsområdet Innovativ Grön Hydraulik” håller på att växa fram i Sverige. Det finns emellertid redan många exempel där hydraulik gör miljönytta och ett sådant är RunWise®-tekniken som används i sopbilar.

I RunWise® samspelar hydrauliska och mekaniska drivelement på ett revolutionerande sätt. Resultatet blir minskad bränsleförbrukning, lägre utsläpp av koldioxid, mindre slitage på bromsarna, smidigare körning och lägre driftkostnader, konstaterar Bengt Andersson, som är Product Sales Manager Hydraulics vid Parker Hannifin AB.

En vanlig sopbil förbrukar mer än 30 000 liter bränsle på ett år. RunWise® sänker bränsleförbrukningen med i storleksordning 35 – 50 procent, beroende på hur rutt och driftförhållanden ser ut. I medeltal rör det sig om cirka 43 procent lägre förbrukning. RunWise®-modulen minskar samtidigt utsläppen av koldioxid med upp till 48 ton per bil och år

Vad är RunWise®?

RunWise® är en avancerad serie hydrauliska hybriddrivesystem för sopbilar som ersätter fordonets konventionella drivlina. Systemet består av hydrostatisk drivning som används i stadsmiljö vid insamling av avfall och mekanisk drivning som ger effektiv körning vid högre hastigheter. Genom att kombinera hydraulkomponenter och avancerade styrprocesser med teknik föåtervinning av bromsenergi, kan mer än 70 procent av fordonets bromsenergi återvinnas. Energi som annars skulle gått förlorad, berättar Bengt

Ingen annan alternativ bränsleteknik för sopbilar ger liknande prestanda, bränslebesparing och minskad miljöpåverkan. I stadsmiljö ger systemet minskat buller vilket är fördelaktigt. För fordonsägaren bidrar bromsenergiåtervinningen till att utbytesintervallen för bromsbeläggen blir längre, något som sparar både pengar och miljö. Den hydrostatiska driften ger jämn och snabb hastighetsökning – något som gör att föraren kan köra sin rutt på kortare tid

Hydraulpumparna/motorerna produceras vid Parkers fabrik i Trollhättan och det elektroniska styrsystemet IQAN utvecklas på Parker i Mölnlycke. Övriga komponenter tillverkas vid Parkers anläggningar i USA och Europa, avslutar Bengt Andersson.

Så här fungerar en sopbil med RunWise®

Drivenheten har tre växlar och två driftlägen – hydraulisk drift och mekanisk drift. Den mekaniska driften är avsedd för landsvägskörning. Vid hydraulisk drift arbetar drivenheten med hydraulvätska som kommer via den sekundära pumpen/motorn för att driva fordonet i lägena hög (35 – 65 km/h) och låg (0 – 35 km/h). Växeln är också försedd med en koppling för direktdrift. Detta ger bättre verkningsgrad vid hastigheter upp till cirka 100 km/h.

När föraren trampar på bromsen sänds en signal baserad på pedaltrycket till pumpen/motorn och tryckluftbromsen. Åtgärden maximerar hybriddriftens återvinning av bromsenergin. De två sekundärpumparna/motorerna får signal att arbeta som pump och kan nu hjälpa till att bromsa och pumpa tillbaka hydraulvätska till ackumulatorerna.

I samband med insamling av avfall blir det många korta sträckor att köra under ett arbetspass. Cykeln mellan drift och bromsning kan därför upprepas några tusen gånger under en enda dag. Detta är emellertid ingen nackdel då många starter och stopp ger effektiv användning av RunWise®-systemet. För fordonsägaren blir det mindre bränsleåtgång och bromsslitage.

Artikeln publicerad mars 2015