Omlastningen mellan lastbil och tåg går snabbt och smidigt eftersom de containers och trailers som man lastar i är kompatibla med båda transportslagen.

Omlastningen mellan lastbil och tåg går snabbt och smidigt eftersom de containers och trailers som man lastar i är kompatibla med båda transportslagen.

De aluminiumburkar som Spendrups säljer sina drycker i tillverkas i Fosie utanför Malmö och transporteras därefter till bryggerierna som är placerade i Vårby och Grängesberg. Tidigare fanns det inte tillräcklig kapacitet för att låta alla transporter från Malmö till Grängesberg gå via järnväg, utan till viss del transporterades burkarna på landsväg.

Idag är transportupplägget annorlunda eftersom samtliga av Spendrups transporter till Grängesberg utgörs av kombitrafik med tåg och lastbil. Sträckan mellan Fosie och Malmö central körs med lastbil och därefter går burkarna vidare norrut med tågtransport som tillhandahålls av Green Cargo. Burkarna lastas i containers eller trailers som kan lyftas direkt ombord på eldrivna tåg vid Malmö central. Därifrån går tåget till Green Cargos terminal i Borlänge och sedan vidare med lastbil till bryggeriet i Grängesberg. Omlastningen mellan lastbil och tåg går snabbt och smidigt eftersom de containers och trailers som man lastar i är kompatibla med båda transportslagen.

Ifall Spendrups hade valt att fortsätta med lastbilstransporter hela sträckan skulle det ge upphov till ungefär 1500 ton koldioxid per år, medan tågets utsläpp uppgår till 250 ton koldioxid per år. Spendrups inköpschef, Michael Hällström, säger att: ”En viktig anledning till att Spendrups gjorde den här förändringen var att det var bättre för miljön och klimatet samt att det innebar en viss kostnadsbesparing.” Ytterligare vinster för miljön har uppnåtts genom att de återvändande transporterna, från Borlänge till Malmö, inte går tomma utan nyttjas av en annan kund till Green Cargo. På detta sätt säkerställs en väl utnyttjad fyllnadsgrad i bägge färdriktningarna.

Som exemplet visar kan byte av transportslag och nya logistiklösningar ge upphov till stora utsläppsminskningar. Att lägga om transporterna från landsväg till järnväg gör stor skillnad i Sverige eftersom el ger upphov till betydligt lägre utsläpp än diesel. Samtliga transportslag utgör en viktig länk i transportsystemet. På sträckor där tåg inte tar sig fram är lastbilen oerhört viktig och på längre sträckor med kraftigt belastade vägar är tåget ett attraktivt alternativ. För att det ska fungera ställs det dock krav på infrastrukturen, bland annat genom tillgång till omlastningsterminaler. Exempelvis kan det behövas möjlighet att lasta tåg direkt i hamnar dit godset transporteras från andra delar av världen. Kapacitet på järnvägen är en annan viktig faktor som kan avgöra ifall det är möjligt för transportleverantören att erbjuda tågtransport. Dessutom är samverkan mellan varuägare och transportföretag avgörande för att hitta fungerande lösningar.

Publicerad i mars 2010