Många länder visar intresse för svensk miljöteknik och systemlösningar inom bland annat avfallsområdet. Det handlar om sortering och insamling av avfall, men också hur avfallet kan ses som en resurs – bland annat genom behandling till energiproduktion, återvinning av material, eller återföring av näring till jordbruket. Det finns även intresse i andra länder för hur ”den svenska modellen” är utformad, alltså hur lagstiftning, organisation, ansvarsfördelning, kommunikation, teknik och metoder samspelar.

image

Avtalet mellan Swedfund och Scania undertecknades 2015 i samband med invigningen av Scanias bussfabrik i Narasapura. På bilden syns Anna Ryott (Swedfund) och Martin Lundstedt (Scania). Vidare deltog Sveriges infrastrukturminister Anna Johansson och Indiens transportminister Shri. Nitin Gadkari. Avtalet bidrar till utvecklingen av ”smarta städer” i Indien. Foto: Scania.

Ett exempel där svenska myndigheter och företag samverkar är avfalls- och energiprojekt i Indiska städer. Indien intar i dag en tredjeplats i världen när det gäller koldioxidutsläpp och utsläppen förväntas bli dubbelt så stora under de närmaste decennierna. I takt med landets fortsatta urbanisering ökar också mängden avfall som produceras i städerna och megastaden New Delhi är en av mer än hundra städer som brottas med stora miljömässiga utmaningar. Det rör sig bland annat om att utveckla hållbara transportsystem, att uppdatera städernas uråldriga avloppssystem, samt att förbättra avfallshanteringen. En pusselbit i hållbarhetsarbetet är att producera biogas från slam från rening av avloppsvatten.

Smarta städer

”Vi hade nyligen en svensk delegation – med åtta företag från India Sweden Innovations’ Accelerator – på plats på konferensen SmartCities India 2015”, berättar Ludvig Lindström, koordinator på Energimyndighetens Internationella sekretariat. ”Konceptet Smart City har fokus på att möta den utmaningar som uppstår när allt fler människor flyttar in till städerna. Det gäller att hitta smarta och hållbara lösningar kring flödet av resurser till städerna och flödet av de avfallsprodukter som uppstår då miljontals människor samlas på en plats”.

”Kunskaperna inom de svenska företagen och samhället kring hållbar stadsplanering är stora. Vi skapat begreppet SymbioCity som baseras på svenska erfarenheter och svensk forskning. SymbioCity bygger på ett helhetstänkande kring transporter, information, kommunikation, vattenfrågor, arkitektur och stadsplanering. Företagen inom India Sweden Innovations’ Accelerator erbjuder olika lösningar som bidrar till smartare städer, exempelvis biogasproduktion, eldrivna ”trehjulingar”, övervakning av luftkonditionering, innovativ betongteknik och soldriven belysning för utvecklingsländer”, fortsätter Ludvig.

Småskaliga energisystem

”Inom ramen för Sveriges bilaterala samarbete med Indien genomför Energimyndigheten nu en utlysning för genomförbarhetsstudier av småskaliga energisystem. Systemen kallas ”mikronät” och är anpassade för tillämpningar på i första hand den indiska ögruppen Andamanerna. Syftet är att ta fram genomförbarhetsstudier för utvecklingen av svensk-indiska pilotprojekt inom lokal förnybar eltillförsel. Mikronäten ger tillgång till elektricitet på platser där anslutning till ett elnät inte finns eller där elförsörjningen är beroende av dieselgeneratorer eller andra fossila bränslen”, avslutar Ludvig Lindström.

Scania och Swedfund satsar på indisk biogas

Ett exempel på samarbete mellan myndigheter och företag är fordonstillverkaren Scania som bildar partnerskap med den statliga utvecklingsfinansiären Swedfund. Syftet är utveckla tillverkningen av biogas som fordonsbränsle i den indiska staden Nagpur. Staden ligger i delstaten Maharashtra och har 2,5 miljoner invånare. Biogasen ska tillverkas av rötslammet från ett av stadens avloppsreningsverk i samarbete med lokala företag. Nagpur deltar i den indiska regeringens satsning på att förbättra miljön och transportsystemen i landets hundra största städer. Planerna på biogasprojektet presenterades i samband med invigningen av Scanias bussfabrik i Narasapura i delstaten Karnataka.

”Det här är en svensk satsning som på ett hållbart och lönsamt sätt kan skapa många nya jobb och bidra till Indiens omställning till förnyelsebara bränslen. Biogas är framtidens bränsle, som bidrar till lösningen av Indiens enorma problem med föroreningar och samtidigt tar grepp om de stora miljöproblemen”, säger Swedfunds VD Anna Ryott.

”Scania har fordon och teknik som, här och nu, kan bidra till omställningen. Vi ser stora möjligheter för Sverige som land att leda utvecklingen mot hållbara städer i världen generellt och Indien specifikt. Därför är vi väldigt glada över att kunna ta detta steg tillsammans med Swedfund”, konstaterar Martin Lundstedt, som tidigare var koncernchef i Scania.

Den indiska regeringen med premiärministern Narendra Modi i spetsen arbetar aktivt för att förbättra miljön och framkomligheten i hundra stora städer i landet, alltså praktiska tillämpningar av konceptet Smart Cities. Regeringen vänder sig även till internationella företag som vill investera i teknik och system som kan bidra till utvecklingen av hållbara städer. Att tillverka biogas av avfallet från storstäderna och restprodukter från jordbruket är en viktig del i lösningen av Indiens problem med luftföroreningar, avfallshantering och kostnaden för importerad energi.

Artikeln publicerad i September 2015