image2

”Nu blir Sverige först i världen med en bensin som delvis är baserad på tallolja. Preem Evolution Bensin blir den grönaste standardbensinen på marknaden då den innehåller 10 procent förnybar råvara jämfört med annan bensin som innehåller 5 procent”, säger Morten Bendz, ansvarig för Preems stationsnät.

Runt om i världen söker man efter morgondagens fordonsbränslen. Starkt fluktuerande oljepriser – samt ökade kunskaper om hur användningen av fossila drivmedel påverkar klimatet – driver på utvecklingen av produkter med lägre koldioxidutsläpp. Biogas, el och etanol finns redan på marknaden och ett intressant steg i utvecklingen är att konsumenterna i Sverige kan välja diesel och bensin som innehåller den förnybara råvaran tallolja.

Det började med diesel från skogsråvara

För några år sedan utvecklade det svenska drivmedelsbolaget Preem, i samarbete med skogsindustrin, en process att tillverka diesel från råtallolja. Råvaran är en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa. Under namnet Evolution Diesel marknadsförs drivmedlet sedan 2011 som en standarddiesel med 30 procent lägre koldioxidutsläpp än vanlig diesel (MK1) och genom detta blev Sverige först i världen med en standarddiesel som innehåller en restprodukt från skogsindustrin.

Jämförelsen av koldioxidutsläppen bygger på en ”Well-to-Wheel” analys, vilken tar hänsyn till hela produktionskedjan. Detta är en etablerad modell för livscykelanalys inom drivmedels- och bränsleindustrin.

Samma tekniska egenskaper som vanlig diesel

Jämfört med andra typer av biodiesel – som tillverkas genom inblandning – är Evolution Diesel en hydrerad produkt. Dieseln tillverkas genom att fossil råvara raffineras tillsammans med tallolja. Vid hydreringen hettas gasoljan upp till cirka 300 °C och därefter tillförs vätgas. Den uppvärmda gasoljan och vätgasen matas tillsammans med talloljan in reaktorn på bioraffinaderiet. Här sker hydreringen och vätgasen reagerar med syret och svavlet som finns i båda råvarorna. Genom detta tas de oönskade ämnena svavel och syre bort ur produkten. Dieseln går sedan till synsatanläggningen där miljö- och hälsoskadliga aromatiska kolväten tas bort (avaromatisering). Till dieseln tillsätts 7 procent RME (rapsmetylester som tillverkas från förnybar rapsolja) och resultatet är ett bränsle med 32 procent förnybart innehåll.
Hydreringsprocessen gör att den färdiga dieseln ner på molekylnivå är identisk med vanlig fossil diesel. Det krävs därför ingen anpassning av motorerna och inga förändrade servicerutiner – dieseln går att tanka i vilken dieselmotor som helst. Köregenskaperna, bränsleförbrukningen och priset är de samma. Den enda skillnaden är de minskade utsläppen av koldioxid.

Fortsättningen är bensin från skogsråvara

”Nu blir Sverige först i världen med en bensin som delvis är baserad på tallolja. Preem Evolution Bensin blir den grönaste standardbensinen på marknaden då den innehåller 10 procent förnybar råvara jämfört med annan bensin som innehåller 5 procent”, säger Morten Bendz, ansvarig för Preems stationsnät.

”Vi är stolta över att vi har utvecklat bensin som delvis är tillverkad av skogsavfall och som bidrar till att minska trafikens påverkan på klimatet. I dag är 97 procent av alla fordon som kör på Sveriges vägar bensin- eller dieseldrivna och ser man till försäljningen av nya bilar så ser denna siffra ut att hålla i sig. Ska beroende av fossil olja minskas i Sverige behövs därför diesel och bensin som innehåller förnybara råvaror”, fortsätter Morten.

Lägre koldioxidutsläpp

Evolution Bensin är en vanlig 95-oktanig bensin som innehåller fem procent etanol och fem procent tallolja. På liknande sätt som vid tillverkningen av diesel raffineras talloljan tillsammans med den fossila råvaran. Etanolen låginblandas med bränslet.
”Evolution Bensin ger 8,4 procent mindre fossila koldioxidutsläpp jämfört med en 100 procent fossil bensin. Jämför man med standardbensin, som innehåller fem procent etanol, blir utsläppen 4,9 procent lägre. Den etanol vi använder i Evolution Bensin ger extra hög koldioxidbesparing; 90 procent koldioxidreduktion istället for normalt cirka 70 procent. Kombinerat med innehållet av fem procent tallolja gör vi en koldioxidbesparing på 13 600 ton. Det motsvarar lika mycket utsläpp som cirka 5 500 bensinbilar genererar varje år”, säger Morten.
”Den nya bensinen kommer under sommaren 2015 att säljas på ett 40-tal av våra stationer i Helsingborg, Malmö och Halmstad. Till hösten tar vi nästa steg och utökar antalet stationer som kommer att ha produkten. Bensinen kan tankas i alla bensinfordon och blandas med all annan bensin. Den har samma effekt och samma pris och vi kommer att fortsätta att utveckla våra drivmedelsprodukter mot allt mer förnybart innehåll, avslutar Morten Bendz.

Artikeln publicerad i September 2015