Biogas_2_289x160586_138744

”Inom EU ökar intresset för vätgas och AGA deltar EU-projektet HIT-2 (Hydrogen Infrastructure for Transport).”

”De åtta största biltillverkarna i världen genomför omfattande satsningar på fordon där bränslet utgörs av vätgas och luft och där elenergin produceras i bränsleceller. Vi är övertygade om att miljöanpassad produktion av vätgas från grön el är starten på en snabbt växande marknad för nollutsläppsbilar, alltså fordon som inte släpper ut den klimatpåverkande gasen koldioxid eller andra luftföroreningar”, säger Roger Andersson, som är affärsutvecklare inom affärsområdet Clean Energy på AGA Gas AB.

Fordon på väg men infrastrukturen saknas

Fordonstillverkarna Hyundai, Toyota och Honda finns redan på marknaden med bränslecellsbilar. Bedömningen är att ett antal andra företag snabbt är på väg in med energieffektiva, bränslecellsdrivna nollutsläppsbilar. Toyota och Volkswagen har nyligen meddelat att de inom kort introducerar serieproducerade bränslecellsbilar på den europeiska marknaden. Även Nissan har kommersiella bränslecellsbilar på gång.

Satsningarna på bränsleceller medför att det finns ett ökat behov av tankstationer för vätgas och att sådana stationer länkas samman på lämpliga avstånd inom Europa. I Sverige är infrastrukturen för vätgas ännu inte utbyggd och det finns bara en vätgasmack. Den ligger i Malmö där några bränslecellsbilar av märket Hyundai rullar.

Som försöksverksamhet finns några mobila enheter för tankning av vätgas. Ett exempel är företaget Sandvik och Sandvikens Kommun som genomfört ett pilotprojekt med bränslecellsbilar där tankningen av personbilar och en gaffeltruck sker från en mobil tankstation. AGA-Linde har konstruerat tankstationen och placerat den på ett specialdesignat lastbilsflak. Stationen klarar både 350 bar till gaffeltrucken och 700 bar till personbilarna.

20130716_59077_289x160_7817586_97760

”Det kommer att ta högst tre minuter att tanka bilen och med en full vätgastank kommer man cirka 50 mil. Bilarna där vätgasen omvandlats till el släpper endast ut vattenånga till atmosfären”

Inom EU ökar intresset för vätgas och AGA deltar EU-projektet HIT-2 (Hydrogen Infrastructure for Transport). Som en del i projektet HIT-2-Corridors kommer tankstationer att byggas i Stockholm (Arlanda), Göteborg och Voikoski i Finland. För att underlätta möjligheten till resor inom Europa med vätgasfordon är tankstationerna placerade längs två strategiskt viktiga transportkorridorer.

 

Sveriges största tankstation för vätgas

”Vi beräknar att ta vätgastankstationen vid Arlanda flygplats i drift under september 2015 och kommer då att ha en kapacitet för 180 tankningar med 700 bars tryck per dag. Det kommer att ta högst tre minuter att tanka bilen och med en full vätgastank kommer man cirka 50 mil. Bilarna där vätgasen omvandlats till el släpper endast ut vattenånga till atmosfären”, säger Roger Andersson.

”Vi har utvecklat tankstationer för vätgas i 15 år och har ännu så länge levererat 100 tankstationer, men det här blir Sveriges största vätgastankstation för bränslecellsbilar. Vi ser stora möjligheter och det är positivt att ledande bilföretag börjar serietillverka bränslecellsbilar. Sådana bilar har normalt en lägre kostnad än de pilotseriebilar som hittills funnits. Detta kan bidra till ett kommersiellt genombrott för bränsleceller i fordon”, avslutar Roger.

AGA driver en tankstation för fordonsgas vid Arlanda som har fem tankningsplatser för vanliga personbilar och en som är speciellt anpassad för bussar. Den stora kapaciteten innebär att mellan 60-80 fordon kan tankas per timme på tankstationen. Den nya tankstationen för bränslecellsbilar blir ett komplement till den traditionella anläggningen för fordonsgas. Vätgasen kommer från AGA:s anläggning i Sandviken där vatten sönderdelas till vätgas och syrgas med grön el i en omvänd bränslecell (elektrolysrör).

Artikeln publicerad mars 2015