Vision SkyCab, design av vagn. Design NanikStudio. ©SkyCab AB.

Trots bilens fantastiska fördelar, har den också nackdelar, inte minst i form av negativa effekter på miljön. Många undviker också att använda bilen i staden på grund av trängsel och svårigheter att hitta parkering. Men även traditionell kollektivtrafik har nackdelar. Det kan krävas många byten för att ta sig till sitt mål och väntetiderna kan bli långa.

Kanske är SkyCab ett sätt att endast ta tillvara fördelarna hos såväl bil som buss medan vi kan slippa nackdelarna? SkyCab är en taxi på spår med trafikstråk i höjd med trädtopparna eller 4 – 5 meter ovan markytan. Spårtaxi finns dock för närvarande inte utbyggt i större skala i kommersiellt bruk i världen. Trafiksystemet har inga förare (automatiskt) och det styrs av ett datorsystem som kan liknas vid sådana som används för förarlösa truckar.

Vagnarna står och väntar på resenärer på påstigningsplatserna. Som resenär får du en egen vagn med plats för en till fyra personer och bestämmer själv din destination inom trafiknätet. Bagage, barnvagn och shoppingvagn kan tas med. Vagnen fungerar också för äldre och personer med funktionshinder. Du åker själv i din egen vagn när du vill, dygnet runt, året runt i alla väder. Det finns inga tidtabeller. Den eldrivna vagnen körs i cirka 40 km i timmen i ett nätverk av spår. Det uppstår inga köer och blir inga stopp och man sparar halva restiden. SkyCab samlar in information om resebehoven i förväg och systemet fördelar vagnar dit behoven är som störst.

Vision SkyCab, design av vagn. Design Niklas Wejedal, nanikStudio.

Vision SkyCab, design av vagn. Design Niklas Wejedal, nanikStudio.

Bättre för miljön

SkyCab drivs av el vilket reducerar utsläppen av koldioxid. Systemet drar bara en fjärdedel av bilens energi per personkilometer och hälften av bussens. SkyCab byggs byggs i stor utsträckning av miljöanpassade material och många delar går att återanvända.

Demonstrationsanläggning i Stockholm Airport City

I Sigtuna kommuns översiktsplan föreslås att ett automatiskt trafiksystem förbinder Märsta med Arlanda. En demonstrationsbana för SkyCab har studerats för denna plats, Stockholm Airport City, med ett bannät som är 3 mil långt, har 37 hållplatser och 442 vagnar. Antalet personresor blir cirka 7 miljoner. Studier har gjorts på flera andra platser och intressen finns även utomlands.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008. Uppdaterad april 2011.