fbpx

UPPLEVELSER

Vad vi gör på fritiden får allt större betydelse för miljön. Turistindustrin har exempelvis utvecklat en infrastruktur för att varje år förflytta mer än 8 procent av jordens befolkning. Turismen står för närvarande för cirka 10 procent av världens bruttonationalprodukt. Förutom att resa gör vi naturligtvis mycket annat när vi är lediga.

Modern second-hand med människan i centrum

De flesta håller med om att vi borde återanvända mer, men att sälja vidare själv kan kännas besvärligt. Busfrös second-hand-modell håller den cirkulära ekonomin snurrande – och låter konsumenter dubblera som leverantörer utan krångel.

Läs mer

Musik med gröna förtecken

På GöteborgsOperan är hållbarhet inte bara dekor och rekvisita. Från solcellstak och svanenmärkt restaurang med egen honung till helt miljömärkta uppsättningar, är ledmotivet alltigenom grönt.

Läs mer

Tornfalkar, hedblomster och golf

Det finns ingen motsättning mellan golf och naturvård. På Österlens Golfklubb satsar medlemmarna på hållbar utveckling och biologisk mångfald - ett arbete som belönats med Simrishamns kommuns miljöpris.

Läs mer

Bot för uselt badvatten

Stadsnära badstränder får ofta problem med att vattnet förorenas av tarmbakterier. Kemiras desinfektionssystem DesinFix renar badvatten snabbt utan skadliga biprodukter. När ämnet reagerat med bakterierna återstår koldioxid och vatten.

Läs mer

Delningsekonomi i potatislandet

Många produkter används bara sporadiskt. Husqvarna Battery Box är en ny delningstjänst som via en app låter villaägare hyra batteridrivna trädgårdsredskap vid behov. Redskapen hämtas i en obemannad, uppkopplad verktygsbod i stadsdelen.

Läs mer

The Second Hand Effect

Rapporten The Second Hand Effect uppskattar miljönyttan med att köpa och sälja begagnat. Bara Blockets användare bidrog under 2016 till besparingar motsvarande ett års trafikutsläpp i Stockholm.

Läs mer

Kasserade kläder får nytt liv

Miljöpåverkan av textilproduktionen är välkänd och ett av flera problem är att det saknas fungerande processer för återvinning av textilfibrer. Det svenska bolaget re:newcell har utvecklat och patenterat återvinningsteknik för textilier. ”Med hjälp av vår process kan vi omvandla både cellulosafibrer från bomull och träd (viskos) till en massa som man kan tillverka ny viskos av. Tekniken är unik men bygger delvis på metoder från massaindustrin”.

Läs mer

Båtskrot med miljöansvar

Sverige har en kuststräcka på 2 700 km och tar man med alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km. Sammanlagt finns det mer än 60 000 öar och 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Det är därför inte oväntat att att det finns massor med fritidsbåtar i Sverige.  Exakt hur många båtar det finns vet ingen men uppskattningar pekar på storleksordningen 880 000 båtar,...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.