Många produkter används bara sporadiskt. Husqvarna Battery Box är en ny delningstjänst som via en app låter villaägare hyra batteridrivna trädgårdsredskap vid behov. Redskapen hämtas i en obemannad, uppkopplad verktygsbod i stadsdelen.

För många av oss ger trädgårdsarbete avkoppling och nöje och förhoppningsvis även något gott och nyttigt att äta. Utgår man från mängden trädgårdsböcker och trädgårdsprogram på TV verkar trädgården vara en folksport i många länder, inte minst i England och Sverige.

Risken är uppenbar att trädgårdsarbetet även blir en tekniksport. Utbudet av verktyg och trädgårdsmaskiner är mycket stort och de flesta av oss har nog insett att många av prylarna används bara några minuter eller timmar per år. Skulle inte livet inte bli lite enklare om man kunde dela trädgårdsredskapen med andra? Husqvarna ger sig nu in i delningsekonomin och i ett intressant projekt låter man trädgårdsintresserade människor hyra företagets maskiner under en kortare period.

Häcksaxen behövs inte så ofta

I ett pilotprojekt testar Husqvarna trädgårdsägarnas vilja att utnyttja delningsekonomin. I Husqvarna Battery Box finns 30 batteridrivna trädgårdsredskap att hyra som kan bokas via en mobilapp. Foto: Husqvarna.

Begreppet delningsekonomi har seglat upp under de senaste åren, men under hela mänsklighetens historia har vi delat på olika saker eller bytt tjänster med varandra. Det ökande intresset för delningsekonomin hänger säkert samman med hållbarhetsfrågornas betydelse, men också att digitaliseringen skapar förutsättningar för att på ett enkelt sätt erbjuda och ta del av olika delningstjänster.

I en undersökning som Ipsos gjorde under 2016, på uppdrag av Danske Bank, visade det sig att begreppet delningsekonomi var relativt okänt bland svenskarna. Oavsett detta var det ganska många som i praktiken utnyttjat någon delningstjänst, exempelvis hyrt en lägenhet via Airbnb. De saker som många skulle tänka sig dela var böcker och verktyg. Bostaden, sportutrustning och bilen kom längre ner på listan. Att hyra ut sina kläder var inte så många intresserade av. Undersökningen visade också att delningsekonomin växer, framförallt bland unga människor.

Ett företag som satsar på en ny delningstjänst är Husqvarna och först ut är villaägare i västra Stockholm som får tillgång till Husqvarna Battery Box – en verktygsbod som är fylld med batteridrivna trädgårdsredskap. Genom Internet of Things blir de tillgängliga för en hel stadsdel.

”Bilar och hem är redan en etablerad del av delningsekonomin. Att dela produkter som man bara behöver ibland, som en häcksax, ligger i tiden för många villaägare. Husqvarna Battery Box är ett bra exempel på vårt intresse för att utveckla nya innovativa och hållbara lösningar som är bra både för omvärlden och våra återförsäljare”, säger Pavel Hajman som är President för Husqvarna divisionen.

Husqvarna Battery Box

Trädgårdsredskapet bokas och betalas via en mobilapp. Appen innehåller manualer och instruktioner om hur utrustningen ska användas. Foto: Husqvarna.

Husqvarna Battery Box är en 8 x 3 meter obemannad, uppkopplad och solcellsdriven verktygsbod som rymmer 30 elektroniska förvaringsskåp. I varje skåp finns ett batteridrivet trädgårdsredskap, exempelvis en häcksax, motorsåg, blåsare eller trimmer. Via en mobilapp kan verktyget hyras per dag. Appen används för betalning och ger tillgång till bruksanvisningar. Den gör det också möjligt att öppna och stänga förvaringsskåpet då man hämtar och återlämnar produkter.

Batteriprodukterna servas och tvättas dagligen av Husqvarnas personal och som ser till att redskapen alltid är i gott skick och fulladdade. Kommunikationen mellan Husqvarna Battery Box och kunden sker via Bluetooth och identifieringen görs med Bank-ID. Beloppet för användning av produkter dras i slutet av månaden från det kreditkort som kunden har registrerat.

”Pilotprojektet är en del av Husqvarnas hållbarhetsarbete och målet är att öka andelen tysta och batteridrivna produkter i tätbebyggda områden. Syftet är dessutom att testa tekniken i praktiken och samtidigt får vi lära oss mer om kundbeteenden och intäktsmöjligheterna för återförsäljare. Vi vill naturligtvis veta om marknaden är redo för den här typen av tjänst. Kanske är det så att vissa människor vill fortsätta att hyra, medan andra tar chansen att testa och kanske blir sugna på att köpa trädgårdsredskapet”, konstaterar Pavel Hajman.

Samarbete med andra företag

Husqvarna Battery Box är resultatet av ett samarbete med Telenor Connexion, Flex, HiQ och Zuora. Flex har designat och byggt den uppkopplade verktygsboden, vilken kommunicerar via en molnlösning från Telenor Connexion. Zuora levererar betalningslösningen och HiQ har byggt mobilappen och systemet som knyter ihop tekniken. Shoppingcentret Bromma Blocks upplåter plats för verktygsboden.

”Vi är en viktig del i projektet. HiQ har byggt appen och systemen som behövs för att hålla ihop det hela. Vårt företag verkar i gränslandet mellan teknik, människa och affär och skapar smarta lösningar som gör livet enklare för människor”, säger Patrik Sahlsten, som är affärsutvecklingschef på HiQ i Göteborg.

”Digitaliseringen förändrar världen och människorna i snabb takt. Tekniken ändrar sättet vi tänker, lever, konsumerar och umgås. Med den kommer nya möjligheter, nya sätt att tänka och nya lösningar för att förenkla vardagen. Begrepp som miljömedvetenhet, hållbarhet, delningsekonomi och mobilitet förändrar vår syn på att konsumera och äga saker. Därför ligger detta projekt rätt i tiden. Det underlättar inte bara för individen utan bidrar samtidigt till minskad miljöpåverkan”, avslutar Patrik.

Artikeln publicerades i juni 2017.