Hållbarhet är ett begrepp som har fått en vidgad betydelse för möbelbranschen.

Hållbarhet är ett begrepp som har fått en vidgad betydelse för möbelbranschen.

Redan 1991 gjorde forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet en översiktlig studie av hur en soffa kan påverka miljön – från tillverkningen av de olika materialen till soffan har tjänat ut och blir avfall. Undersökningen väckte en hel del uppseende och det var många som inte hade en aning om hur många kemiska substanser som ingick i en soffa, var beståndsdelarna kom ifrån, eller hur soffan påverkade miljön under hela sin livstid.

Sedan dess har kunskaperna om samspelet mellan möbler och miljö ökat betydligt och begreppet hållbart har fått en vidgad betydelse för möbelbranschen. ”För oss är miljön är en viktig fråga och vårt dotterbolag Ire Möbel har använt design som en metod att förbättra sin hållbarhet”, berättar Sven Lindberg, som är Supply Chain Director för Lammhults Design Group. ”Satsningen på miljömärkta produkter är en grundpelare i Ires verksamhet. Det är en fråga om både konkurrenskraft och ansvar för vår gemensamma miljö”.

Miljökraven ökar efterhand

Svanenmärkta möbler uppfyller miljökrav inom ett antal områden och krav utgår från en bedömning av produktens livscykel. Kraven avser tillverkning, användning och återvinning. Tonvikten ligger på användning av certifierade träråvaror och återvunnen plast och metall, samt minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen, god hållbarhet och möjlighet till återvinning. För möbler och inredningar säkerställer Svanen att:

  • Trä från uthålligt skogsbruk används i tillverkningen.
  • Det uppstår minimal påverkan från miljö- och hälsofarliga ämnen.
  • Klimat- och energipåverkan minskar.
  • Möblerna har hög kvalitet och god användarfunktion.

För att driva på utvecklingen mot ett hållbart samhälle ser Miljömärkning Sverige AB, som ansvarar för Svanen, kontinuerligt över sina krav. Under 2011 skärpte Svanen kraven på möbler, vilket innebar att registrerade företag måste pröva sina miljömärkta produkter mot de nya kriterierna och ansöka om en ny licens. De nya kraven innebär att träråvaran måste komma från certifierad skog och samtidigt har kemikaliekraven skärpts. Bland annat har gränsvärdet för formaldehyd halverats.

”Under 2012 lanserade Ire sin första Svanenmärkta produkt som därmed blev världens första soffa som uppfyller de nya kraven. Soffan kallas Rejoin och vid Ires utvecklingsavdelning har man lärt sig att det ligger ett omfattande arbete bakom varje miljömärkt produkt”, konstaterar Sven Lindberg. ”Att ta in miljöaspekterna redan i designfasen underlättar hela processen. I kombination med ett starkt miljöengagemang i organisationen gick arbetet

långt över förväntan. Att formge produkter med mindre miljöpåverkan ställer krav på designern att tänka annorlunda, ofta krävs mer innovativt tankearbete och en medvetenhet i valet
av material”, berättar Sven.

Lammhult Nordisk miljömärkning

Det är Emma Olbers som har designat sektionssoffan Rejoin. ”Jag ville skapa en soffa med en hemtrevlig och omfamnande känsla och då kom jag att tänka på min favoritkofta, den jag ärvde av morfar, härlig i ull med lappar i skinn”, säger Emma. Soffan består av moduler med måtten 90×90 cm som man kopplar ihop med ett beslag. Därmed kan man enkelt möblera om soffan. Underredet är tillverkat av massiv mattlackad björk men finns även att få i svartbets eller svart- eller vit metall. Rygg- och armstöd är klätt i 100 procent lin och vegetabiliskt garvat skinn från svenska Tärnsjö. Klädseln till soffan kan också väljas bland cirka 100 tyger i Ires kollektion eller så kan kunden skicka in ett eget tyg. ”Här bör det påpekas att alla tyger inte infriar kraven på Svanenmärkning, men det är självklart viktigt att kunden kan få sitt önskemål uppfyllt vad det gäller val av tyg”, säger Sven Lindberg.

Del av affärsstrategin

Förutom Svanenmärkningen och Möbelfaktamärkt utsågs soffan 2013 till årets möbel av Elle Interiör.

”Lammhults Design Group har en lång tradition av ansvarsfull och hållbar design och produktion. Produkternas kvalitet och långa livslängd är en förutsättning för hållbar konsumtion. Vi arbetar med en vision för hållbar utveckling med fyra övergripande mål, där ett av målen är att minska miljöpåverkan från våra produkter och tjänster. Soffan Rejoin är ett konkret exempel på hur vi arbetar”, avslutar Sven Lindberg.

Artikeln publicerad i april 2014