År 2018 firar Svenska Mässan i Göteborg hundraårsjubileum. Frågor kring hållbar utveckling har blivit allt viktigare – på många olika sätt.

”Även en hundraåring kan ha koll på frågor som rör hållbar utveckling. På Svenska Mässan och Gothia Towers arbetar vi med många olika frågor och märker ett allt tydligare engagemang hos medarbetare, utställare och gäster. Det är många som vill bidra till en hållbarare värld”, berättar Carin Kindbom, som är koncernchef och VD på Svenska Mässan, där Gothia Towers ingår.

”Svenska Mässan i Göteborg invigdes 1918 och från den ursprungliga affärsmodellen att arrangera mässor inom olika områden omfattar vår verksamhet numera även hotell, restauranger, spa och evenemang. Under 2018 firar vi hundraårsjubileum och en viktig del av koncernens strategi är att arbeta för hållbar utveckling”.

Fokus på människor och miljö

År 2018 firar Svenska Mässan i Göteborg hundraårsjubileum. Frågor kring hållbar utveckling har blivit allt viktigare för koncernens långsiktiga strategi. Foto: Creative Commons.

”Tillsammans med våra medarbetare genomför vi åtgärder för att skapa en god och säker arbetsmiljö. Arbetet omfattar allt från arbetsredskap, luft, ljud och ljus till trivsel, stress och organisation. Vi strävar efter att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen och följer kontinuerligt upp medarbetarnas arbetssituation”.

”Ett annat viktigt område är avfall och vi vill både minska mängden avfall och underlätta för våra gäster, besökare och utställare att hantera sitt avfall. Vi har därför satsat mycket på källsortering och ungefär 85 procent av avfallet återvinns. En del komposteras och rötas för att sedan omvandlas till biogas som används för att driva spisarna i restaurangköken. Trasig och utsliten IT-utrustning donerar vi till stiftelsen IT4Kids som säljer vidare delar som fortfarande har ett värde. Pengarna används till ett ändamål i riktlinje med IT4Kids målsättning om att förbättra livet för barn som har det svårt i vardagen”, säger Carin Kindbom.

”För oss är transporterna en betydande miljöfråga och avsikten är att minska koldioxidutsläppen och trafiktrycket i centrala Göteborg. Vi optimerar därför logistiken genom samlastning och komprimering av godsmängder som transporteras till och från vår anläggning. Genom åtgärderna sparas ungefär var tredje intransport. För de kunder som vill ta aktivt ansvar erbjuder vi klimatkompenserade transportalternativ. Alla godstransporter vi gör i egen regi är klimatkompenserade”.

”Varje år har vi 1,8 miljoner besökare och de fem restaurangerna och barerna ser till att gästerna får något gott att äta. Här finns allt från finkrog till smörgåsar att köpa med sig. Gothia Towers räkmackor är berömda långt utanför Göteborg och mackan har svenskodlad sallad, närproducerat bröd och räkor från kontrollerat fiske. Samma tänkande gäller andra livsmedel och vi strävar efter att uppfylla ledorden ekologiskt, närproducerat och rättvist. Numera innehåller vår vinlista ett antal ekologiska alternativ”, fortsätter Carin.

Bin bidrar till biologisk mångfald

”Vi har ungefär 1,8 miljoner gäster per år men på taket på Gothia Towers finns cirka 60 000 bin som slagit sig ner här för gott. På taket bor de bra med bekvämt flygavstånd till blommorna på Liseberg och engagerade biskötare pysslar om bisamhället. Det blir ungefär 40 kg honung per år som används som smaksättare i köket, på frukostbordet och i baren på Upper House Dining. Bina bidrar naturligtvis även till den biologiska mångfalden i centrala Göteborg”, konstaterar Carina Kindbom.

Miljöcertifierade event

Som första mötesplats i Norden med kongress-, hotell- och mötesanläggning (i storleksklassen större) är Svenska Mässan och Gothia Towers certifierat enligt ISO 20121. Standarden avser hållbara event och fick sitt genombrott under OS i London 2012. Avsikten är säkerställa att hållbarhetsarbetet vid evenemang uppfyller definierade krav som gäller de miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekterna av evenemanget. I praktiken kan det bland annat röra sig om att minimera avfallsmängden, öka tillgängligheten samt skapa effektivare resursanvändning.

”Certifikatet visar att vi ställer höga krav på vårt hållbarhetsarbete och att vi arbetar systematiskt med frågorna. Certifieringen är ett led i att stärka vår internationella positionering och ambitionen att locka ännu fler internationella gäster till att förlägga sitt möte hos oss och i Göteborg. Vår vision är att bli Europas mest attraktiva mötesplats genom att erbjuda den bästa helhetsupplevelsen inklusive hållbarhet. Att vara aktiv inom hållbar utveckling är nog en förutsättning för att vi ska kunna fira nästa hundraårsjubileum”, avslutar Carina Kindbom.

Utöver ISO 20121 är Gothia Towers certifierat enligt BREEAM, vilket är världens mest använda miljöklassningssystem för byggnader. Gothia Towers är det hittills största hotellet i Europa som miljöcertifierats enligt BREEAM.

Artikeln publicerades i februari 2018.