I USA infördes 2006 utsläppskrav för dieselmotorer i fritidsbåtar och samtidigt infördes krav för både bensin- och dieselmotorer i EU.

Lagstiftningen reglerar utsläpp av partiklar, kolväten, kväveoxider och kolmonoxid. Lagstiftningen och konsumenters efterfrågan driver motorbåtstillverkare att förbättra motorerna så de får bättre bränsleekonomi, ger mindre utsläpp till luft och vatten och orsakar mindre buller.

Volvo Penta D4-225

Volvos motor Penta D4-225 kombinerar hög prestanda med låga utsläpp.

Den nya generationen dieselmotorer för båtar har en klart förbättrad miljöprestanda jämfört med traditionella motorer. Rök och lukt hör till det förgångna och emissionerna är cirka 60 procent lägre. Ett exempel på modern teknik är Volvo Pentas 4-cylindriga D4-225 som utvecklats från det senaste inom dieselteknologin. Motorn har ett insprutningssystem för bränsle av typen ”common rail”, dubbla överliggande kamaxlar, fyra ventiler per cylinder, turbo och laddluftkylare. Tillsammans med en stor cylindervolym och EVC-systemet (Electronic Vessel Control) ger detta en dieselmotor som kombinerar prestanda i världsklass med låga skadliga avgasutsläpp.

Miljöanpassat körsätt

Även om en modern motor oftast är bättre ur miljösynpunkt, gäller det att se till helheten. Ett gott sjömanskap omfattar både säkerhet och miljöhänsyn. Här är några tips för ett miljöanpassat körsätt:

  • Kör snålt och utnyttja båtens ekonomifart (cruising speed). Undvik onödig tomgångskörning och snabba gaspådrag.
  • Se över motorn regelbundet så minskar bränsleåtgången och utsläppen. Använd rätt bränsle, byt bränsle- och luftfilter samt motorolja. Ställ in tändning och tändstift korrekt och justera tomgången.
  • Lasta och sitt rätt. En jämn fördelning av last och passagerare ökar säkerheten och minskar bränsleförbrukningen.
  • Kontrollera att båtens propeller är rätt dimensionerad för hur båten används.
  • Håll båtens botten ren. Använd godkända och miljöanpassade båtbottenfärger.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.