På GöteborgsOperan är hållbarhet inte bara dekor och rekvisita. Från solcellstak och svanenmärkt restaurang med egen honung till helt miljömärkta uppsättningar, är ledmotivet alltigenom grönt.

Ur miljösynpunkt är GöteborgsOperan ett ovanligt operahus. Sedan invigningen 1994 har miljöfrågorna varit betydelsefulla för det långsiktiga, publika och strategiska arbetet. Operan arbetar både på bredden och djupet och inom flera miljöområden är man antagligen först i världen, exempelvis miljöcertifiering enligt ISO 14001. Många av förändringarna har börjat som initiativ och tankar hos operahusets medarbetare.

Systematisk och målinriktat arbete

GöteborgsOperan kan ses som en föregångare inom hållbar utveckling. Nu planerar man för en grön uppsättning av Richard Wagners mastodontopera Nibelungens ring. Foto: Ingemar Jernberg.

GöteborgsOperan har satsat på att strukturera sitt miljöarbete. Här följer några exempel på genomförda åtgärder:

  • Sedan 2004 är fastigheten miljödiplomerad.
  • 2004 införde operan ett miljöledningssystem enligt standarden ISO 14001 och under 2012 certifierades systemet. Certifieringen är unik inom operabranschen.
  • 2011 blev restaurangen Svanenmärkt. Miljömärkningen gäller hela operans restaurang och omfattar verksamhetens livscykel – från inköp av råvaror till avfallssortering. Det innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror är hög. Rättvisemärkta produkter ingår i utbudet och genmodifierade livsmedel är förbjudna. På menyn finns alltid minst ett vegetariskt alternativ och en gång i veckan är det ”köttfri dag” på lunchen.
  • Som en symbol för miljöarbetet finns en biodling på operahusets tak. Den färdigslungade honungen säljs i OperaShopen. Bina flyger till Trädgårdsföreningen och hämtar sin nektar men är också flitiga besökare på blomodlingarna på taket.
  • Energifrågorna är viktiga och det som drar mest energi i den stora byggnaden är ventilationssystemet. Dessutom använder scenbelysningen en betydande mängd elenergi. Operan köper in fossilfri el. LED-lampor är vanliga och närvarostyrd belysning finns på många ställen i byggnaden. Fastigheten har både fjärrvärme och fjärrkyla och hissarna alstrar energi när de åker neråt.
  • De flesta av rengöringsmedlen är miljömärkta, matavfallet blir biogas och annat avfall sorteras till återvinning. Operan anlitar ett Svanenmärkt tvätteri och tryckeri.
  • Operan försöker att återanvända dekoren så långt det går och ett modulsystem gör det möjligt att riva och bygga upp igen. Det finns också stommar till dekoren som väggar, vagnar, trappor och strukturer som kan användas flera gånger.

Exempel på aktuella miljöinsatser är att operan har samlat kunskaper och identifierat åtgärder för att minska scenkostymernas och andra textiliers miljöpåverkan. Numera producerar man egen el genom 600 kvadratmeter solceller på operahusets tak.

En grön opera

Ett av Göteborgsoperans mål är att miljömärka en hel uppsättning. Operan genomförde en livscykelanalys på operan Thaïs och tar nu med sig erfarenheterna till uppsättningen Nibelungens ring. Richard Wagners epos Nibelungens ring (Ringen) kan ses som operavärldens Mount Everest. Berättelsen spänner över tre generationer och fyra operor med en sammanlagd speltid på över 15 timmar.

Ringen är ett mycket krävande projekt som få operahus kan axla. Under 2018–2021 kommer GöteborgsOperan att sätta upp en del ur Nibelungens ring per år, med den avslutande operan som en aktiv del i firandet av Göteborg 400 år. Ringen berör en brännande aktuell fråga nämligen människans exploatering av naturens resurser och de ödesdigra konsekvenser som detta får. Därför passar det extra bra att operan presenterar en uppsättning med så liten miljöpåverkan som möjligt. Med Ringen gör GöteborgsOperan hållbarhet till en aktiv del i de konstnärliga valen och tar därmed ytterligare ett steg framåt i sitt hållbarhetsarbete. Det konstnärliga teamet utlovar en uppsättning av högsta möjliga kvalitet, med en iscensättning som ligger nära dramats miljöbudskap.

Läs mer om GöteborgsOperans hållbarhetsarbete.

Hitmakare med solceller på taket

Hitmakaren Anderz Wrethov har byggt en inspelningsstudio som får sin elförsörjning via solceller på taket. Foto: Jarno Lee Vincensius.

På den skånska slätten utanför Vellinge ligger familjen Wrethovs bostad, ekologiska hotell och solcellsdrivna musikstudio. Hela taket på studiobyggnaden är täckt av solceller och det här är antagligen Sveriges enda solcellsdrivna musikstudio.

Studion drivs av Anderz Wrethov och miljömedvetenheten ligger i familjen. Anderz farfar Anders Ohlsson insåg tidigt hur viktigt det är med biologisk mångfald och Anderz pappa Linus Wrethov byggde egna solfångare, satt i Vellinges kommunalfullmäktige för miljöpartiet och startade ett ekologiskt jordbruk.

Den solcellsdrivna studion har varit igång sedan våren 2017 och solcellerna har genererat överskott på el. Huset är byggt så att taket vetter rakt mot söder med en utmärkt vinkel mot solen. Anderz konstaterar att besökare och artister uppskattar den miljöanpassade studion och känslan av att komma ut på landet för att skapa musik. Anderz Wrethov har haft med bidrag i Melodifestivalen varje år sedan 2013 – bland annat med Hasse Anderssons hit ”Guld och gröna skogar”. Kanske tävlingens mest miljövänliga bidrag.

Läs mer om den solcellsdrivna inspelningsstudion.

Artikeln publicerades i april 2018.