PantaPåsen vill göra förpackningar synligare i kretsloppet genom att sätta ett värde på dem. Därför introducerar företaget ett pantsystem. En digital plattform gör det lätt att ansluta sig till och använda systemet.

”Vi har utvecklat en digital plattform för att göra det enkelt att återvinna förpackningar genom ett pantsystem. Avsikten är att göra förpackningarna synliga som en produkt med ett ekonomiskt värde och förändra återvinningsbranschen. Att panta ska vara självklar del av vardagen”, konstaterar Suwar Mert, som är VD för företaget PantaPåsen.

”Miljarder förpackningar används varje år i Sverige. Tyvärr är det alltför många förpackningar som hamnar fel och skräpar ner i naturen”.

Färre plastpåsar inom EU

I Sverige är vi duktiga på att panta burkar och flaskor. Nästa steg är ett smart pantsystem för återvinning av materialet i förpackningar, säger Suwar Mert på PantaPåsen.

Förekomsten av plastskräp i naturen och i haven upplevs av många som påtagligt miljöproblem. Plastpåsarna får ofta symbolisera nedskräpningen och inom EU har man satt som mål att år 2025 ska förbrukningen av plastpåsar halveras. I Sverige har regeringen tillsatt en utredning som ska ta fram ytterligare åtgärder för att minska plastens miljöpåverkan vid nedskräpning. Enligt miljöminister Karolina Skog har utredningen fått ett brett uppdrag och kan föreslå många olika åtgärder, exempelvis förbud, skatter och pant för olika typer varor. Många länder har redan valt att ta ut en avgift på plastpåsar, men Suwar Mert ser pantsystemet för förpackningar som ett viktigt komplement till sådana åtgärder.

”Vi vill hitta en drivkraft för konsumenterna att återvinna sina förpackningar. Det finns sedan länge väl fungerande pantsystem för aluminiumburkar, glas- och PET-flaskor och varför skulle inte många av de miljarder förpackningar som används varje år kunna samlas in? Det finns ju hos många av oss ett invant beteende att gå till en återvinningsstation med våra förpackningar. För ett par år sedan började vi testa olika idéer för att se hur problemet med förpackningar kunde lösas. Det var uppenbart att varumärkesägarna måste vara en naturlig utgångspunkt i återvinningsprocessen”, berättar Suwar Mert.

”Genom att införa ett pantsystem sätter vi ett värde på förpackningarna och gör dem synliga i kretsloppet. Panten garanterar att de värderas på liknande sätt som PET-flaskor och burkar. Kärnan i systemet är en digital plattform med tillhörande app som vi utvecklat och som vi även sökt patent på. Plattformen gör det enkelt för konsumenter och varumärkesägare att delta och insamlingen kräver inga omställningar, komplexa system eller nya rutiner för varumärkesägarna”.

”PantaPåsen har fått fina reaktioner från konsumenterna men en stor utmaning är att få varumärkesägarna att testa systemet. En vanlig invändning är att ingen vill vara först med att testa ett nytt koncept. Vidare tror man att kunderna kommer att reagera på något som uppfattas som en extra kostnad. Vi tycker naturligtvis tvärtom och har tillsammans med Teknikmagasinet på Liljeholmen i Stockholm testat systemet på plastpåsar i praktiken. Det fungerar smidigt för konsumenten, butiken och oss”.

”Det finns mycket att vinna på att tillhöra de första varumärkesägarna som erbjuder ett pantsystem. Företaget visar att de tar hållbar utveckling på allvar och bidrar till att förpackningarna hamnar i ett kretslopp där materialet kan återanvändas i nya förpackningar. Självklart så minskar de också risken att förpackningar med deras varumärke skräpar ner i naturen”, fortsätter Suwar.

Så här funkar PantaPåsen

Kunden får betalt via en app och förpackningen samlas in och skickas vidare till ett återvinningsföretag.

”Anslutna förpackningar förses med en streckkod. Du betalar pant för förpackningen och när du kommer till återvinningsstationen med den använda förpackningen scannar du koden i PantaPåsen-appen. Panten betalas sedan ut via vår app och pengarna kan du använda själv eller skicka till någon annan”.

”Appen och den digitala plattformen gör det enkelt för konsumenter att återfå sin pant. Panten kan de sedan välja om de vill få det utbetalt eller skänka det till välgörenhet. Vi vill ge förpackningar ett värde i form av pant så att de inte hamnar i naturen och om de gör det så plockas den upp för att den har ett pantvärde. Detta skapar goda förutsättningar för att fler förpackningar återvinns.”, säger Suwar Mert.

”Varje år pantas 1,7 miljarder burkar och PET-flaskor i Sverige, vilket motsvarar cirka 80 procent av de burkar och flaskor som säljs. Ett pantsystem skulle ge förpackningar ett verkligt värde och få dig att tänka till när du köper förpackningen och inse att du kan göra en insats för att hindra att förpackningen hamnar på villovägar. Vi ser potentialen att ta hand om materialet i miljarder förpackningar och genom detta bidra till en cirkulär ekonomi”, avslutar Suwar Mert.

Artikeln publicerades i mars 2018.